WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування навичок вирішення професійних проблем - Реферат

Формування навичок вирішення професійних проблем - Реферат

ресурси;
фіксуйте ідеї та послідовність дій.
Таблиця 20
Аспекти системного опису педагогічного об'єкту
Аспекти Результат
Системно-компонентний Дає відповідь на питання, з яких компонентів система утворена
Системно-структурний Вирішує питання про спосіб взаємозв'язку, взаємодії компонентів системи
Системно-функціональний Визначає функції компонентів системи
Системно-інтегративний Характеризує факторисистемності, механізми, що забезпечують збереження якісної специфіки системи, їх функціонування та розвиток
Системно-комунікаційний Визначає, які об'єкти беруть безпосередню участь у створенні властивостей системи, а які відносяться до середовища, тобто є зовнішніми по відношенню до даної системи освіти, з якими система пов'язана мережею комунікацій
Системно-інформаційний Допомагає прослідити інформаційне забезпечення системи, виявити види інформації та її функції
Причини
для проведення
нарад У керівника є повідомлення для педагогів, яке може вимагати негайних пояснень, або необхідний інструктаж з основних питань діяльності педагогічного колективу.
Потрібне узгоджене колегіальне вирішення складної педагогічної проблеми.
Треба забезпечити підтримку якої-небудь пропозиції.
Відмічається загальношкільне або персональне торжество.
Треба спростувати помилкову інформацію (чутки).
Згідно Закону Хедріксона (Закони Мерфі) ця ситуація виглядає так, що коли проблема потребує багатьох нарад, вони врешті-решт стануть більш важливими, ніж сама проблема.
Як використати силу розуму педагога для вирішення проблем за допомогою "мозкового штурму"?
Мозковий штурм може стати швидким та досить легким шляхом вирішення складних проблем. Цей процес включає дві стадії.
На першій стадії вчитель або група вчителів висувають значну кількість альтернативних ідей щодо рішення проблеми. Тут Ви надаєте свободу своїй уяві та інтуїції.
На другій стадії вони вибирають найбільш придатні ідеї із загального списку та намагаються їх здійснити.
Вправа (5-10 хвилин)
Якщо Ви виконуєте цю вправу самі, візьміть аркуш паперу та олівець. У верхній частині аркуша напишіть проблему, яку Вам треба вирішити, або ціль, якої бажаєте досягти.
Якщо Ви займаєтеся цією вправою з групою педагогів, то призначте керівника, і нехай він запише проблему на дошці.
Проблема може бути суто "технічною", наприклад, впровадження нової учнівської форми у Вашій школі.
Розділіть аркуш паперу (дошку) на три колонки та відповідно дайте їм заголовки: "Підходи", "Люди", "Ресурси*". Потім до кожної колонки поставте собі питання:
методи, за допомогою яких я (ми) можу вирішити цю проблему, або які є альтернативні методи, які я (ми) можу використати для виконання цього завдання?
хто з людей, колег, інших фахівців, батьків мені потрібен?
які ресурси мені необхідні для досягнення цієї цілі?
Записуйте все, що приходить Вам на розум. Не намагайтеся нічого оцінювати, тільки записуйте.
Через п'ять хвилин критично оцініть Ваш список, для визначення того, які підходи для Вас найкращі та які люди, ресурси Вам необхідні. Обведіть ідеї, які Ви вважаєте раціональними, закресліть очевидно непридатні. Обведені ідеї розташуйте в порядку пріоритетності.
Цей метод придатний для вирішення проблем, включаючи побудову структури організації, визначення режиму роботи школи, вирішення конфліктів та ін.
Ідея Дельфі
Метод ідеї Дельфі використовується для пошуку ідей. Може бути використаний в системі "завідувач відділом освіти - директори шкіл". Керівників шкіл просять подати, незалежно один від одного, письмові пропозиції щодо вирішення якої-небудь проблеми. Для відпрацювання пропозицій встановлюється певний термін (до 14 днів). Коли всі пропозиції зібрані, вони підлягають первинному опрацюванню та аналізу.
У другому раунді цей список ідей розсилається директорам шкіл з проханням ще раз переглянути всі ідеї та зробити доповнення.
В останньому раунді керівникам шкіл задається простий оцінювальний ключ, за допомогою якого зібрані пропозиції оцінюються з точки зору необхідних критеріїв, робляться висновки.
ЛІТЕРАТУРА
Альтшуллер Г.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей: от озарения к технологии. (Теория и практика решения изобретательских задач). - Кишинев: Карта Молдовеняскэ, 1989. - 381с.
Амонашвили Ш.А. Личностно - гуманная основа педагогического процесса. - Мн.: Университетское, 1990. - 560с.
Амосов Н.М. Алгоритмы розума. - Киев: Наукова думка, 1979. - 223с.
Амосов Н.М. Разум, человек, общество, будущее. - К.: Байда, 1994. - 184с.
Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.1. - М.: Педагогика, 1980. - 232с.
Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. с макед. - М.: Просвещение, 1991. - 159с.
Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе.- М.: Просвещение, 1989.-224с.
Арват Ф.С., Коваленко Є.І. та ін. Культура спілкування: Навч.-метод.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 328с.
Бараева О.Ю. Стратегическая деятельность директора школи.- Н.Новгород: МП "Балахинская типография", 1994. - 71с.
Бэрн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы: Пер. з англ. / Общ.ред. М.С.Мацковского. - М.: Лист-Нью; Центр общечеловеческих ценностей, 1997. - 336с.
Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 200с.
Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. - М.: Педагогика, 1983. - 272с.
Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя. - М.: АО "ИНФРА-М" - АОЗТ "Премьер", 1995. - 204с.
Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой роботе. М.: Юрист, 1998. 496с.
Воспитание чувств у детей по методу Марии Монтессори: Дидактический материал / Сост. и ред. З.Н.Борисова, Р.А.Семерникова. К., 1995. 132с.
Вудкок М., Френсис Д. Роскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. - М.: Дело, 1991. - 320с.
Головаха Е.И., Папина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К.: Политиздат Украины, 1989. - 189с.
Давыденко Т.М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. - Москва-Белгород, 1995. 251с.
Давыдов Н.А., Бойченко Н.А. Как быстро научиться интересно и эффективно обучать специалистов. - Симферополь: Таврия, 1992. - 112с.
Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и руководителей. - М.: Просвещение

 
 

Цікаве

Загрузка...