WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Визначення життєвих особистих та професійних цілей - Реферат

Визначення життєвих особистих та професійних цілей - Реферат


Реферат на тему
Визначення життєвих особистих та професійних цілей
Вільямс Джеймс вважав, що з усіх створінь, які мешкають на землі, тільки людина може змінити себе. Тільки людина є архітектором своєї долі.
У педагогічних колективах є люди, яким не вистачає чіткості в своїх особистих цілях. Але є й такі, які в своєму житті виявляють надзвичайну зібраність та зосередженість ("…вони добре знають, чого бажають, та знаходять засоби, аби досягати цього. Вони працюють заради досягнення цілей, і ці цілі, очевидно, їх задовольняють, посеред шляху вони не змінюють напрямку"). Як писав Дж.Сиг Паулсон: "Світ відкриває шлях для чоловіків та жінок, у яких є ціль. Виберіть сьогодні високу мету…, домагайтеся її, і ви повністю зміните своє життя". У житті керівника школи чи педагога існують етапи, коли йому особливо необхідно прояснити свої особисті та професійні цілі. Як правило, ці етапи збігаються з таким віком:
Діаграма 5
Існує декілька прийнятних визначень поняття цілі:
ціль* - ідеальний образ бажаного, можливого та необхідного стану керованої системи;
ціль вказує загальний напрям, в якому ми повинні рухатися для досягнення кращого результату;
ціль… визначає бажаний стан об'єкта.
Критерії цілей: досяжність, гнучкість, вимірність, конкретність, сумісність, прийнятність та співрозмірність.
Важливість прояснення особистих цілей посилюється в той період, коли Ви здійснюєте один із вищезазначених життєвих кроків.
Що Вам
дасть
визначення
особистих
цілей? Ви усвідомлюєте свій вибір у відношенні до власної кар'єри;
Ви переконуєтеся в правильності обраного Вами шляху;
Ви зможете переконати оточуючих у правильності Вашої точки зору;
Це забезпечує Вам додаткові сили;
Зростає можливість досягнення бажаних результатів.
Як треба ставити собі свої цілі?
Я хочу Я можу Мені треба Аналіз "мета-засіб" Вибір Уточнення цілі Контроль своїх досягнень.
Ці сім кроків будуть для Вас контрольним засобом для прояснення власних цілей. Поставте собі питання, який з цих кроків Ви частіше за все пропускаєте або незадовільно виконуєте, і Ви будете мати основу для перегляду своїх підходів.
Вибір і
визначення
цілей
обмежує відсутність чітких критеріїв оцінки реалізації цілі;
недостатній реалізм у виборі цілі;
невизначені рамки часу;
неефективність вибраних методів роботи;
недостатня спільна зацікавленість;
недостатній аналіз;
недостатня інформованість;
використання цілей як засобу покарання;
конфлікт з оточуючими, колегами, керівництвом.
За 257 Законом Мерфі неточно спланована програма вимагає в три рази більше часу, ніж передбачалося; ретельно спланована тільки в два рази.
Цілі задають нам напрямок просування вперед. Цілі - це кермо в індивідуальному та колективному розвитку.Без нього наші здібності неправильно направляються та, відповідно, розтрачуються даремно. У педагогічних системах цілі утворюють ієрархію:
1. Цілі суспільства - соціальне замовлення.
2. Позиція особистості.
3. Загальні цілі педагогічної системи.
4. Цілі педагогічного процесу.
Б.Блум (США) запропонував таку таксономію (когнітивний аспект) педагогічних цілей:
?
Знання Розуміння
Синтез Аналіз
Використання Оцінка
ЛІТЕРАТУРА
Альтшуллер Г.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей: от озарения к технологии. (Теория и практика решения изобретательских задач). - Кишинев: Карта Молдовеняскэ, 1989. - 381с.
Амонашвили Ш.А. Личностно - гуманная основа педагогического процесса. - Мн.: Университетское, 1990. - 560с.
Амосов Н.М. Алгоритмы розума. - Киев: Наукова думка, 1979. - 223с.
Амосов Н.М. Разум, человек, общество, будущее. - К.: Байда, 1994. - 184с.
Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.1. - М.: Педагогика, 1980. - 232с.
Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. с макед. - М.: Просвещение, 1991. - 159с.
Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе.- М.: Просвещение, 1989.-224с.
Арват Ф.С., Коваленко Є.І. та ін. Культура спілкування: Навч.-метод.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 328с.
Бараева О.Ю. Стратегическая деятельность директора школи.- Н.Новгород: МП "Балахинская типография", 1994. - 71с.
Бэрн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы: Пер. з англ. / Общ.ред. М.С.Мацковского. - М.: Лист-Нью; Центр общечеловеческих ценностей, 1997. - 336с.
Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 200с.
Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. - М.: Педагогика, 1983. - 272с.
Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя. - М.: АО "ИНФРА-М" - АОЗТ "Премьер", 1995. - 204с.
Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой роботе. М.: Юрист, 1998. 496с.
Воспитание чувств у детей по методу Марии Монтессори: Дидактический материал / Сост. и ред. З.Н.Борисова, Р.А.Семерникова. К., 1995. 132с.
Вудкок М., Френсис Д. Роскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. - М.: Дело, 1991. - 320с.
Головаха Е.И., Папина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К.: Политиздат Украины, 1989. - 189с.
Давыденко Т.М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. - Москва-Белгород, 1995. 251с.
Давыдов Н.А., Бойченко Н.А. Как быстро научиться интересно и эффективно обучать специалистов. - Симферополь: Таврия, 1992. - 112с.
Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и руководителей. - М.: Просвещение

 
 

Цікаве

Загрузка...