WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Професійна діяльність по формуванню та корекції цінностей - Реферат

Професійна діяльність по формуванню та корекції цінностей - Реферат

та підтримка благополуччя
Групи цінностей мають внутрішні протиріччя (приналежність до статі, відвертість-закритість, виграш-програш…). Цінності збереження (безпека, конформність, традиції) протилежні цінностям зміни (стимулювання, саморегуляція). Цінності самовизначення (універсалізм, прихильність) протилежні цінностям самопіднесення (влада, досягнення, гедонізм).
Парадигма цінностей безпосередньо пов'язана з рольовою поведінкою людини. Кожен з нас може мати, "виконувати" одночасно такі ролі: "особистість", "батько", "чоловік", "викладач", "син", "колега", "друг"…
Поняття "цінності" пов'язане з поняттям "принципи". Однак принципи - це не цінності. Це те, що направляє людську поведінку, вони фундаментальні та незаперечні.
Малюнок 18
Професійні ціннісні орієнтації педагогів рекомендуємо дослідити за методикою "Квадрат професійних ціннісних орієнтацій вчителя" [35].
Розуміючи під професійними цінностями вчителя елемент внутрішньої структури особистості, який виражає її суб'єктивне ставлення до суспільно значимих цінностей праці та окремих компонентів педагогічної діяльності, ми виділили сім груп ціннісних орієнтацій:
на комунікаційну діяльність (КД);
на діагностичну діяльність (ДД);
на прогностичну діяльність (ПД);
на організаційно-методичну діяльність (ОМД);
на конструктивну діяльність (КонД);
на дослідницьку діяльність (ДосД);
на суспільну діяльність (СД).
Результати наших досліджень визначили ієрархію ціннісних орієнтацій вчителів з різним педагогічним стажем.
У починаючих вчителів ця ієрархія має такий вигляд:
ОМД ДД КонД КД ДосД ПД СД
Для вчителів, стаж яких понад 5 років:
КД ОМД ДД КонД ДосД ПД СД
Ця ланка свідчить про те, що вчителі часто не бачать взаємозв'язку між діагностичними та прогностичними компонентами педагогічної праці.
Ми вважаємо найбільш оптимальну ієрархію в такому вигляді:
КД ДосД ДД ПД ОМД КонД СД
Є способи, зa допомогою яких можна внести зміни в особисті цінності.
Моралізування. Проголошуйте щось хорошим, а щось поганим, використовуючи будь-який авторитет*, на який можна послатися, щоб підкріпити свої слова.
Особистий приклад. Намагайтеся робити все у відповідності зі своїми переконаннями, майте надію, що оточуючі будуть вчитися на Вашому досвіді.
Невтручання. Дозволяйте іншим людям поводитися так, як їм заманеться, не коментуючи їх поведінку та не впливаючи на неї.
Допомога в проясненні цінностей. Допомагайте іншим у виборі тих альтернативних цінностей, які їм краще підходять. Це допоможе зрозуміти власну позицію у ставленні до цінностей.
А тепер ознайомимося з характеристиками керівника школи та вчителя, для яких характерні розмиті або чіткі цінності, та визначимося, над чим Вам треба працювати, щоб стати педагогом з чіткими цінностями.
Таблиця 17
Розмиті особисті цінності Чіткі особисті цінності
Не здатний піддати сумніву свої цінності. Часто піддає сумніву свої цінності.
Ігнорує дані, які розходяться з його цінностями. Міняє цінності під впливом накопичених даних.
Несерйозно ставиться до ціннісних проблем. Серйозно ставиться до питання про цінності.
Непослідовний. Послідовний.
Поводиться урозріз з цінностями, що декларуються. Поводиться відповідно
до цінностей, які декларуються.
Не висловлює своїх поглядів. Оголошує свої погляди для обговорення.
Вважає чужі погляди неправильними. Намагається зрозуміти чужі погляди.
Життєва позиція пасивна. Активний у житті.
Не бажає займати тверду позицію. Твердо стоїть на своєму.
Уникає відповідальності за свої цінності. Готовий до відповідальності за свої цінності.
Найбільш чітких особистих цінностей вимагає робота керівників, пов'язана з необхідністю піддавати сумніву власні рішення, часто здійснювати вибір, бути послідовним та виявляти особисту чесність.
28 Закон Мерфі, Закон нововведення, проголошує: якщо Ви бажаєте, щоб команда виграла стрибки у висоту, знайдіть одну людину, яка може стрибнути на сім футів, а не сім чоловік, кожний з яких стрибає лише на один фут. І не дай Вам Бог, спробувати перестрибнути прірву в два стрибки.
ЛІТЕРАТУРА
Альтшуллер Г.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей: от озарения к технологии. (Теория и практика решения изобретательских задач). - Кишинев: Карта Молдовеняскэ, 1989. - 381с.
Амонашвили Ш.А. Личностно - гуманная основа педагогического процесса. - Мн.: Университетское, 1990. - 560с.
Амосов Н.М. Алгоритмы розума. - Киев: Наукова думка, 1979. - 223с.
Амосов Н.М. Разум, человек, общество, будущее. - К.: Байда, 1994. - 184с.
Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.1. - М.: Педагогика, 1980. - 232с.
Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. с макед. - М.: Просвещение, 1991. - 159с.
Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе.- М.: Просвещение, 1989.-224с.
Арват Ф.С., Коваленко Є.І. та ін. Культура спілкування: Навч.-метод.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 328с.
Бараева О.Ю. Стратегическая деятельность директора школи.- Н.Новгород: МП "Балахинская типография", 1994. - 71с.
Бэрн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы: Пер. з англ. / Общ.ред. М.С.Мацковского. - М.: Лист-Нью; Центр общечеловеческих ценностей, 1997. - 336с.
Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 200с.
Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. - М.: Педагогика, 1983. - 272с.
Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя. - М.: АО "ИНФРА-М" - АОЗТ "Премьер", 1995. - 204с.
Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой роботе. М.: Юрист, 1998. 496с.
Воспитание чувств у детей по методу Марии Монтессори: Дидактический материал / Сост. и ред. З.Н.Борисова, Р.А.Семерникова. К., 1995. 132с.
Вудкок М., Френсис Д. Роскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. - М.: Дело, 1991. - 320с.
Головаха Е.И., Папина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К.: Политиздат Украины, 1989. - 189с.
Давыденко Т.М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. - Москва-Белгород, 1995. 251с.
Давыдов Н.А., Бойченко Н.А. Как быстро научиться интересно и эффективно обучать специалистов. - Симферополь: Таврия, 1992. - 112с.
Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и руководителей. - М.: Просвещение

 
 

Цікаве

Загрузка...