WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Професійна діяльність по формуванню та корекції цінностей - Реферат

Професійна діяльність по формуванню та корекції цінностей - Реферат

психічне);
Цікава робота;
Краса природи та мистецтва (переживання прекрасного в природі та мистецтві);
Любов (духовна та фізична близькість з коханою людиною);
Матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних проблем);
Наявність хороших та вірних друзів;
Впевненість* у собі (свобода від внутрішніх протиріч, сумнівів);
Пізнання (можливістьрозширення своєї освіти, кругозору, загальної культури, а також інтелектуальний розвиток);
Свобода як незалежність у вчинках та діях;
Щасливе сімейне життя;
Творчість (можливість творчої діяльності).
Вам треба порівняти ці поняття-цінності попарно між собою на спеціальному бланку. Потрібно провести два послідовних порівняння, кожне за своїм критерієм: перше по "цінності", друге по "доступності" (далі див. бланк).
На бланку дві матриці. У них записані пари цифр. Кожній цифрі відповідає поняття-цінність, яке стоїть під цим номером в списку. Заповнення починайте з матриці 1.
Порівняння в матриці 1 проводиться на основі того, що представлені в цьому списку цінності мають для Вас різну значущість, різну міру привабливості. Ви вибираєте з двох цінностей ту, яка здається Вам більш важливою в цій парі. Її Ви обводите кружечком.
Приклад: Вам дана пара 2-3. Під цифрою "2" позначено "здоров'я", під цифрою "3" - "цікава робота". Якщо Ви обвели цифру "2", то це означає, що здоров'я для Вас важливіше, ніж цікава робота. Обводити можна тільки одну цифру з пари! Пропускати пари не можна!
Іноді Вам буде здаватися, що обидві цінності, що складають пару, важливі для Вас однаково або одна не може існувати без іншої. Уявіть ситуацію необхідності вибору, що раптово виникла, коли Вам все ж доводиться вибирати ту з двох цінностей, від якої у разі необхідності Вам важче відмовитися. Відповідати намагайтеся швидко, по першому враженню. Закінчивши заповнення матриці 1, переходьте до матриці 2.
У ній порівняння проводиться на основі того, що деякі з представлених цінностей є для Вас більш доступними в житті в порівнянні з іншими. Ви вибираєте з пари ту цінність, яка легше досягається Вами.
Приклад: пара 2 - 3. Якщо Ви обвели "3", то це означає, що цікава робота більш доступна Вам, ніж власне здоров'я.
Приступайте до заповнення!
Реєстраційний бланк
Матриця 1. Порівняйте поняття-цінності на основі їх більшої значущості для Вас, більшої привабливості.
11 2 22 3 33 4 44 5 55 6 66 7 77 8 88 9 99 10 10 11 11 12
11 3 22 4 33 5 44 6 55 7 66 8 77 9 88 10 99 11 10 12
11 4 22 5 33 6 44 7 55 8 66 9 77 10 88 11 99 12
11 5 22 6 33 7 44 8 55 9 66 10 77 11 88 12
11 6 22 7 33 8 44 9 55 10 66 11 77 12
11 7 22 8 33 9 44 10 55 11 66 12
11 8 22 9 33 10 44 11 55 12
11 9 22 10 33 11 44 12
11 10 22 11 33 12
11 11 22 12
11 12
Матриця 2. Тепер порівняйте ці ж поняття-цінності на основі їх більш легкої досяжності для Вас, більшої доступності.
1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12
1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12
1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12
1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6 10 7 1 8 12
1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12
1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12
1 8 2 9 3 10 4 11 5 12
1 9 2 10 3 11 4 12
1 10 2 11 3 12
1 11 2 12
1 12
Порівняння матриці 1 ("Цінності - Ц") та матриці 2 ("Доступність - Д") дає такі варіанти взаємозв'язку:
1. Ц та Д повністю або частково співпадають (Ц ? Д), що означає зближення реальності та ідеалу.
2. Ц та Д розходяться, при цьому:
а) ціль перевищує доступність (Ц > Д): "цінно, але не доступно", "хочу, але мені це недоступно", "хочу, але не можу". Даний факт свідчить про наявність внутрішнього конфлікту, в основі якого лежать ті або інші цінності;
б) перевищення доступності цілі (Д) над її цінністю (Ц) (Ц < Д): "доступно, але не треба", "можу, але не хочу". Цей факт свідчить про стан внутрішнього вакууму особистості по відношенню до тих або інших цінностей.
Співвідношення "Цінності" (Ц) та "Доступність" (Д) дає можливість обґрунтувати "теорію щастя", в основі якій лежать наступні аксіоми:
1. Кожний індивід спостерігає навколишню його реальність (Р) та має власне уявлення про бажаний стан реальності, тобто ідеал (І).
2. Мірою щастя індивіда можна вважати функцію, що монотонно залежить від міри збігу Р та І: чим більше вони розрізнюються, тим менш щаслива людина.
3. Кожному індивіду властиве природне прагнення до підвищення власного щастя.
Цих постулатів досить для виведення таких суджень, що займають чільне місце в житті:
а) змінюючи реальність, наближати її до ідеалів (Р ' І). У залежності від ідеалів маємо спектр людей, що йдуть цим шляхом - від революціонерів, реформаторів, просвітників, через "рядових трудівників", до (на жаль) порушників законів;
б) зближувати реальність та ідеал за допомогою зміни ідеалу (І ' Р). Знову маємо спектр осіб, що прагнуть до цього: від конформістів до циніків, але в цьому ряді є й звичайні люди, що відмовляються від нездійсненних ідеалів;
в) підміняти реальність її ілюзією, зменшуючи тим самим розходження реальності та ідеалу. Тут очевидна роль алкоголю, наркотиків. Але чи не стоїть в цьому ж ряді "масова культура"? А "брехня заради порятунку"? Наприклад, у відносинах між лікарем та смертельно хворим пацієнтом?
г) зберігати баланс при формуванні ідеалів: ідеал повинен бути потенційно досяжним.
Давайте розглянемо орієнтовний перелік загальнолюдських цінностей: влада, задоволення, рівність статей, достаток, вік, участь в управлінні, відвертість, робота…
Цінності* - це поняття або переконання, впорядковані за відносною важливістю. Вони направлені на задоволення трьох універсальних людських потреб: екзистенціальних; потреб соціальної взаємодії; потреб розвитку соціальних груп. Ці потреби задовольняються в реалізації 10-ти мотиваційних типів.
1. Саморегуляція - вибір, творчість, дослідження 6. Безпека - стабільність, гармонія індивіду, сім'ї, суспільства
2. Стимулювання - повнота життєвих відчуттів 7. Конформність - обмеження дій, що заподіюють шкоду іншим
3. Гедонізм - насолода життям, задоволення 8. Традиція - повага та підтримка звичаїв, визнання ідей культури та релігії
4. Досягнення - особистий успіх завдяки компетенції 9. Прихильність - підтримка благополуччя людей
5. Влада - соціальний статус престижу та панування над людьми 10. Універсалізм - розуміння, вдячність, терпимість

 
 

Цікаве

Загрузка...