WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Раціональний розподіл сил педагога - Реферат

Раціональний розподіл сил педагога - Реферат

(плануючи) протягом 10 хвилин свій робочий день, Ви зможете щодня економити 2 години та краще справлятися зі своїми обов'язками.
Малюнок 17
В житті професійно організованого педагога цілеспрямована діяльність займає не більш ніж 10% його часу.
1% часу від загального планового періоду робочого часу (рік, місяць, тиждень, день) радимо Вам витрачати на планування.
Прийнято вважати, що десятихвилинна підготовка робочого дня забезпечує до двох годин економії робочого часу. Керівнику школи необхідно враховувати правило 60:40. Планом повинно бути охоплено не більше за 60% його часу, а 40% повинно бути зарезервовано для несподіваних справ.
Згідно "Принципу Парето" 80% всієї обов'язкової планової роботи в колективі виконують всього 20% працівників, інші 80% співробітників - "фон", "живильне середовище", яке забезпечує продуктивну роботу 20% працівників.
Цей принцип був сформульований італійським економістом Вільфредо Парето (1848-1923). Згідно з цим принципом, в процесі роботи за перші 20% часу, що витрачаються, досягається 80% результатів. Інші 80% затраченого часу приносять лише 20% загальних підсумків.
Матриця управління часом
Термінові Не термінові
ВАЖЛИВІ I Справи:
Критичні ситуації
Невідкладні проблеми
Проекти з "простроченим"
терміном виконання II Справи:
Профілактичні дії
Підтримка середовища
Створення зв'язків
Пошук нових можливостей
Планування
Відновлення сил
НЕ ВАЖЛИВІ III Справи:
Відволікання на телефонні дзвінки
Робота з кореспонденцією
Підготовка повідомлень
Засідання
Планування невідкладних справ
Професійні види діяльності IV Справи:
Дрібниці, на які витрачається час
Не термінова кореспонденція
Дзвінки
Пуста трата часу
Марнотратство
Пам'ятайте! Часбільш значущий, ніж гроші, це щось таке, як те саме життя! За Законом Меськімена (Закони Мерфі) "Завжди не вистачає часу, щоб виконати роботу як слід, але для того, щоб її переробити, час знаходиться".
У вмінні менеджера управляти собою можна використати принцип асертивності. Асертивність - це здатність оптимально реагувати на критику та вміння рішуче говорити собі та іншим "ні", якщо цього вимагають обставини. Асертивність дозволяє зробити свою поведінку гнучкою та дивергентною.
За "управлінською решіткою" Р.Блейка та Д.Мутона міру асертивності можна зобразити у вигляді такої шкали:
Пасивність Асертивна норма Агресивність
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Коли ви набрали 30-50 балів, це свідчить про вашу невпевненість в своїх вчинках та відсутність рішучості.
70 та більше балів визначають вашу агресивність, безцеремонність, наполегливість. Агресивна поведінка передбачає прагнення домогтися свого за будь-яку ціну. Така поведінка руйнує довіру оточуючих до себе. До агресії ми відносимо не тільки нанесення фізичної шкоди чи її крайні вербальні прояви, а ще й такі "непідсудні" форми, як сарказм та іронія.
Людина з асертивними характеристиками відзначається позитивним ставленням до інших людей та адекватною самооцінкою, це людина компромісів, за Д.МакГрегором це керівник типу "У".
В управлінні людьми ідея асертивності займає своє чільне місце. Асертивний керівник - це емпатійна натура, в спілкуванні з підлеглими відкритий, відвертий, не схильний до ентропії.
Асертивний педагог (учень) адекватно реагує на справедливу, непринижуючу гідність критику, не доводить себе до стресу та суіцидних намірів.
В США широко використовується соціально-педагогічна програма "SELF - ESTEEM" (поважай себе). Ця програма, починаючи з дошкільного віку, спрямована на розвиток почуття власної гідності, на розвиток особистості дитини. Вона включає в себе такі компоненти: "особиста безпека", "індивідуальність", "належність", "цілі та цінності життя", "компетентність", "здатність до самоідентифікації". Почуття самоповаги приймаючи форму гонору та пишання відіграють велике значення в житті людини. Повноцінна особистість починається на тому етапі розвитку людини, коли в неї виникають цілі та цінності життя, спрямовані в позитивне майбутнє.
ЛІТЕРАТУРА
Альтшуллер Г.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей: от озарения к технологии. (Теория и практика решения изобретательских задач). - Кишинев: Карта Молдовеняскэ, 1989. - 381с.
Амонашвили Ш.А. Личностно - гуманная основа педагогического процесса. - Мн.: Университетское, 1990. - 560с.
Амосов Н.М. Алгоритмы розума. - Киев: Наукова думка, 1979. - 223с.
Амосов Н.М. Разум, человек, общество, будущее. - К.: Байда, 1994. - 184с.
Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.1. - М.: Педагогика, 1980. - 232с.
Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. с макед. - М.: Просвещение, 1991. - 159с.
Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе.- М.: Просвещение, 1989.-224с.
Арват Ф.С., Коваленко Є.І. та ін. Культура спілкування: Навч.-метод.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 328с.
Бараева О.Ю. Стратегическая деятельность директора школи.- Н.Новгород: МП "Балахинская типография", 1994. - 71с.
Бэрн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы: Пер. з англ. / Общ.ред. М.С.Мацковского. - М.: Лист-Нью; Центр общечеловеческих ценностей, 1997. - 336с.
Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 200с.
Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. - М.: Педагогика, 1983. - 272с.
Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя. - М.: АО "ИНФРА-М" - АОЗТ "Премьер", 1995. - 204с.
Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой роботе. М.: Юрист, 1998. 496с.
Воспитание чувств у детей по методу Марии Монтессори: Дидактический материал / Сост. и ред. З.Н.Борисова, Р.А.Семерникова. К., 1995. 132с.
Вудкок М., Френсис Д. Роскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. - М.: Дело, 1991. - 320с.
Головаха Е.И., Папина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К.: Политиздат Украины, 1989. - 189с.
Давыденко Т.М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. - Москва-Белгород, 1995. 251с.
Давыдов Н.А., Бойченко Н.А. Как быстро научиться интересно и эффективно обучать специалистов. - Симферополь: Таврия, 1992. - 112с.
Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и руководителей. - М.: Просвещение

 
 

Цікаве

Загрузка...