WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Характеристика менеджерів освіти за стилем управління - Реферат

Характеристика менеджерів освіти за стилем управління - Реферат


Реферат на тему
Характеристика менеджерів освіти за стилем управління
Поведінка людини в соціальній групі визначається багатьма факторами: вихованість, повага до закону, до людей, адекватне сприйняття соціальної та управлінської ієрархії, особливість протікання психічних процесів у цієї людини.
Особливості поведінки менеджера освіти мають свою специфіку, яка визначається унікальністю характеристик освітнього середовища та установленою супідрядністю морально-етичних нормативних стосунків всіх членів цього середовища. Питання "Яким би Ви хотіли бачити свого директора школи ?" не є риторичним, від цього багато залежить у житті кожного з працівників школи та учнів. Спробуємо створити модель керівника (за галузями компетенції), який, з нашого погляду, здатний ефективно вирішувати всі питання розвитку освітнього закладу.
Портрет менеджера освіти
1. Здатність до планування та прийняття рішень.
2. Робота з людськими ресурсами.
3. Організованість та доцільне використання часу.
4. Комунікація.
5. Навички спілкування.
6. Забезпечення розвитку членів колективу.
7. Лідерство.
8. Управління змінами.
Звичайно, це той ідеал, до якого треба прагнути. У практиці ми зустрічаємося з менеджерами освіти, які не схожі один на одного. В основі управлінської поведінки кожного директора школи, педагога лежить визначений стереотип, що називають стилем.
Керівників шкіл за рівнем оволодіння елементами менеджменту можна класифікувати так: директор - менеджер; директор - педагог; божевільний директор; директор - завгосп.
За поведінковими проявами серед менеджерів освіти виділяють:
Караючий - керівник прискіпується до помилок, яких педагоги та учні припускаються у процесі викладання і навчання ("Я - батько").
Формаліст - керівник, який у своїх вчинках акцентує увагу на дотриманні процедурних характеристик (за тестом С.Деллінгера - "квадрат").
Вихователь - допомагає кожному члену педагогічного колективу усвідомлювати власний досвід та вчитися на ньому (за С.Деллінгером - "коло").
Відгороджений - керівник уникає проявів інтересу до особистих справ членів педагогічного колективу.
Новатор - керівник заохочує інновації, дослідження, експерименти (за С.Деллінгером - "трикутник").
Директивний - вимагає неухильного виконання встановлених інструкцій (за МакГрегором - "Х").
Безпечний - керівник не звертає уваги на навчання та розвиток своїх підлеглих.
Кожен з цих керівників по - різному ставиться до підлеглих. Найбільш рельєфно це проявляється у відношенні до думок своїх вчителів, учнів, загалом до чужої правди. Є три варіанти управлінських дій щодо розуміння інших: 1. Зрозуміти; 2. Не прийняти; 3. Подавити.
Ці характеристики ще не визначають стиль управління людьми. Стиль* - це внутрішня парадигма людини, управлінця, яка залежить, в основному, від таких факторів:
Малюнок 11
За Н.Л. Коломінським "…стиль керівництва установи освіти - це система методів, прийомів, засобів, які переважають в управлінській діяльності керівника, а також особливості їх застосування, обумовлені особистістю керівника" [33].
Стиль управління визначається такими критеріями, як характер централізації влади та форма впливу на підлеглих.
Тепер ми можемо визначити основні стилі управління та риси, властиві їм.
Керівникам шкіл у своїй діяльності доводиться зустрічатися з педагогами, що мають виражену, так звану акцентуацію характеру*. Це - надмірна виразність окремих рис характеру та їх сполучень.Розглянемо, як зразок, "спрагу влади". Влада - здатність, а також прагнення зробити власну ціннісну спрямованість ведучим мотивом інших людей.
Умовно можна виокремити три типи причин, за якими влада бажана для людини:
щоб домінувати над іншими і (або) обмежувати дії інших, створювати для них визначену депривацію*;
щоб інші люди над нею не домінували і (або) не втручалися в її справи - іноді ця мета може бути сама по собі кінцевою і більш цінною ніж інші;
щоб здійснювати досягнення.
Аналіз управлінського досвіду, від доісторичного до сучасного, засвідчує, що одна людина може підкорити іншу:
1) завдяки своєму розумові і знанням;
2) економічним і технічним засобам, що маються в її розпорядженні;
3) завдяки внутрішньому багатству і сформованості своєї особистості;
4) завдяки релігійній вірі, сприйнятої іншими як божа благодать.
Влада завжди полягає в одній з цих форм. Особливий випадок, коли людина спрямована не на одну з цих цінностей, а головним для неї стає власна могутність сама по собі.
Влада буває зовнішньою (інституціональна), внутрішньою (совість, обов'язок, честь) та анонімною (наука, громадська думка).
До цінностей влади відносяться: багатство, свобода, незалежність, безпека, володіння, насолода…
Разом з тим, людина при владі губить свободу.
Основні
прояви влади в
освітніх
установах
Влада, в основі якої - вольовий примус (директор, педагог впливає на підлеглих під страхом покарання).
Влада, що грунтується на заохоченні (впроваджується система заходів щодо матеріального та морального стимулювання).
Експертна влада (колеги, учні високо оцінюють фахову компетентність керівника).
Влада прикладу (підлеглі шанують керівника як особистість та спеціаліста, намагаються в усьому бути схожими на нього).
Законна влада (високий офіційний статус керівника надає йому право видавати розпорядження).
міра делегування керівником своїх повноважень;
міра участі підлеглих у прийнятті рішень;
рівень інформованості підлеглих;
тип влади, який використовує керівник Фактори, що
визначають
стиль управління
Типи
акцентуації характеру
циклоїдний - чергування фаз поганого та гарного настрою;
гіпертимний - постійно піднятий настрій, висока психічна активність з бажанням діяльності;
лабільний - різка зміна настрою в залежності від ситуації;
астенічний - швидка стомлюваність, дратівливість, схильність до депресії;
сензетивний - підвищена вразливість, відчуття власної неповноцінності;
психоастенічний - висока тривожність, підозрілість, схильність до самоаналізу, сумнівність…;
шизоїдний - відгородженість, інтроверсія, замкнутість;
епілептоїдний - злобно-тужливий настрій із накопиченням агресії, що виявляється у вигляді приступів гніву, конфліктність, скрупульозна педантичність;
застряючій (паранояльний) - підвищена підозрілість та хвороблива вразливість, прагнення до домінування, висока конфліктність, неприйняття думок інших;
демонстративний (істероїдний) - витискує неприйнянтні для себе факти, схильність до облудності, фантазування та удаваності з метою привернення уваги до себе; "втеча в хворобу" у випадку невизнання;
дистимний - знижений

 
 

Цікаве

Загрузка...