WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Психогеометрія менеджерів - Реферат

Психогеометрія менеджерів - Реферат

екстраверта незначні, і вони їх можуть змінювати як завгодно.
Якщо екстраверт почуває, що він потрібний, що без нього - ніяк не обійтися, те він буде діяти за будь-яких умов, адже відповідальність для нього - сильний моральний фактор. А от поняття боргу для екстравертів неприйнятне, звертання "ти повинен, ти зобов'язаний" діє на нього як подразник. В ситуації, де вимагається тільки виконання обов'язків без прояву ініціативи, екстраверт швидко вгамовується, прагне швидко "відбути" рутинну роботу, щоб дати вихід своїй творчій енергії десь в іншому місці.
"Інтроверт" - це людина, свідомість якої звернена до свого внутрішнього світу, для неї свої почуття, переживання більш важливі ніж зовнішні події. Почуття, думки, бажання та уявлення про світ важливіші за поточну ситуацію. Для інтроверта головне не об'єкти, а стосунки між ними.
Інтроверти не люблять відповідальності, але люблять обов'язки. Із задоволенням виконують те, що вважається їх боргом і обов'язком, що дозволяє бути активним, всіляко намагаються уникнути того, що називається відповідальністю. Саме слово "відповідальність" нагадує їм вирок, покарання. Для інтроверта активність - погана ознака, він прагне не висовуватися. Інтроверт, коли зробить щось зайве, довго журиться і страждає.
Тип сенсорний-інтуїтивний
Люди сенсорного типу навколишній світ сприймають "тут і зараз". Найчастіше живуть сьогоднішнім днем. Це про них говорять: "Після нас - хоч потоп". Не вміють передбачати майбутнє. Сенсорні сумніваються рідко - вони знають, чого хочуть. Сенсорний йде сміливо, впевнено, помічає перешкоди, обходить або подавляє їх. Прагне до чистоти та порядку. Призначення сенсорних - практична робота. А от інтуїція - нетворча, інертна.
У інтуїтивних фізичні відчуття невизначенні, вони погано оцінюють своє фізичне "Я". Часто сумніваються, приймаючи рішення. Готовий звільнити дорогу кожному, схильний до організації безладдя. Їхнє призначення - продукування нових ідей.
Тип логічний-етичний
"Логічні" прекрасно розбираються в об'єктивних закономірностях навколишнього світу, легко виділяють у будь-якій справі головне і другорядне. Погано розбираються у стосунках людей, їхніх почуттях і емоціях. Власні почуття та емоції для них загадка, оскільки живуть голосом розуму. Про свої почуття вони говорити не вміють і не люблять. Людей оцінюють за принципом "розумний - нерозумний", "діловий - не діловий". Люблять доказувати доцільність або недоцільність дії.
"Етичні" - це люди, що вміють дружити з навколишніми, емпатійні. Сміливо маніпулюють своїми і чужими почуттями. Будь-які емоції (позитивні та негативні) мають для них цінність: через ці емоції вони сприймають світ. В області об'єктивних взаємовідносин з об'єктами і предметами матеріального світу почувають себе непевно. Ропочавши справу, застряють у деталях і другорядних питаннях. Людей оцінюють з позиції "гарний - поганий". Люблять умовляти людей.
Тип раціональний-ірраціональний
"Раціональні" люди до того, що відбувається, ставляться продумано, із наявністю готової думки. Реагують на емоції - емоціями, на вчинок - вчинком, розумно, продумано, з урахуванням особистого досвіду. Здаються суворими і рішучими. Люблять планувати свою діяльність, продумують характер поведінки. Живуть за принципом "Свобода є усвідомлена необхідність". Губляться в ірраціональному середовищі.
"Ірраціональні" починають діяти тільки тоді, коли їх охоплює якесь почуття. Їхня реакція - творче пристосування до ситуації. Почувають себе незручно в колективі, організованому раціональним порядком.
У типології Юнга прийнято називати психологічні типи за абревіатурами (ESFP, INTP...). Проте такі умовні позначення погано запам'ятовуються і важко вимовляються. Тому, крім канонічних назв (логіко-сенсорний екстраверт...), для зручності ввели систему псевдонімів, зручних для запам'ятовування. Існує декілька таких систем: одна належить професору Каліфорнійського університету Девіду Кейрсі, друга - фундатору соціоніки А.Аугустінавічуте, третя - Київській школі психоінформатики. Всі існуючі системи псевдонімів абстрактні і далекі від ідеалу.
Типологія пропонує три основні методи ідентифікації соціотипу:
за допомогою основних ознак типу;
за допомогою характеристик соціотипів;
за допомогою ідентифікаційних тестів.
Таблиця 13
Основні ознаки соціотипів
ОЗНАКИ Псевдонім
раціональність екстраверсія Холмс
інтроверсія Максим
екстраверсія Джек
інтроверсія Декарт
екстраверсія Гюго
інтроверсія Драйзер
екстраверсія Гамлет
інтроверсія Д-р. Ватсон
ірраціональність екстраверсія Македонський
інтроверсія Габен
екстраверсія Цезар
інтроверсія Дюма
екстраверсія Дон Кіхот
інтроверсія Бальзак
екстраверсія Гекслі
інтроверсія Єсенін
З метою уточнення соціоніка використовує ще одну виразну ознаку (додаткова ознака) - "позитивізм-негативізм".
Позитиві
Позитивісти схильні акцентувати увагу на позитивних моментах справи, позитивно ставитися до нових ідей, знаходитися в пошуках нового, цікавого, несподіваного, вірити в можливість вирішення складних проблем.
Негативізм. Негативістам властива велика обережність до нових справ, вони більш консервативні, акцентуються на проблемах та можливих "глухих кутах" їх рішень.
На схемі ці якості (позитивізм - негативізм) зростають у напрямку до полюсів.
ЛІТЕРАТУРА
Альтшуллер Г.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей: от озарения к технологии. (Теория и практика решения изобретательских задач). - Кишинев: Карта Молдовеняскэ, 1989. - 381с.
Амонашвили Ш.А. Личностно - гуманная основа педагогического процесса. - Мн.: Университетское, 1990. - 560с.
Амосов Н.М. Алгоритмы розума. - Киев: Наукова думка, 1979. - 223с.
Амосов Н.М. Разум, человек, общество, будущее. - К.: Байда, 1994. - 184с.
Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.1. - М.: Педагогика, 1980. - 232с.
Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. с макед. - М.: Просвещение, 1991. - 159с.
Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе.- М.: Просвещение, 1989.-224с.
Арват Ф.С., Коваленко Є.І. та ін. Культура спілкування: Навч.-метод.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 328с.
Бараева О.Ю. Стратегическая деятельность директора школи.- Н.Новгород: МП "Балахинская типография", 1994. - 71с.
Бэрн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы: Пер. з англ. / Общ.ред. М.С.Мацковского. - М.: Лист-Нью; Центр общечеловеческих ценностей, 1997. - 336с.
Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 200с.
Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. - М.: Педагогика, 1983. - 272с.
Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя. - М.: АО "ИНФРА-М" - АОЗТ "Премьер", 1995. - 204с.
Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой роботе. М.: Юрист, 1998. 496с.
Воспитание чувств у детей по методу Марии Монтессори: Дидактический материал / Сост. и ред. З.Н.Борисова, Р.А.Семерникова. К., 1995. 132с.
Вудкок М., Френсис Д. Роскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. - М.: Дело, 1991. - 320с.
Головаха Е.И., Папина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К.: Политиздат Украины, 1989. - 189с.
Давыденко Т.М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. - Москва-Белгород, 1995. 251с.
Давыдов Н.А., Бойченко Н.А. Как быстро научиться интересно и эффективно обучать специалистов. - Симферополь: Таврия, 1992. - 112с.
Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и руководителей. - М.: Просвещение

 
 

Цікаве

Загрузка...