WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Класифікація менеджерів освіти - Реферат

Класифікація менеджерів освіти - Реферат

розпорядження всередині держави..., коли хтось учинить що-небудь у громадському житті, погане або гарне, то його бажано нагороджувати або карати таким чином, щоб це пам'яталося як можна довше", - так писав ще понад 400 років тому видатний філософ і політолог середньовіччя Н.Макіавеллі.
Таблиця 11
Співвідношення груп потреб у теоріях мотивації
Теорія Маслоу Теорія Альдерфера Теорія Макклеланда Теорія Герцберга Система Мадсена
потреба самовираження потреба існування потреба досягнення фактори мотивації органічні мотиви
потреба визнання і само-
ствердження потреба зв'язку потреба влади емоційні мотиви
потреба приналежності та причетності потреба росту потреба співучасті фактори "здоров'я" соціальні мотиви
потреба безпеки мотиви діяльності
фізіологічні потреби
Менеджмент визначає такі основні мотиви, що впливають на ефективність педагогічної праці:
1. Робоче середовище. Без сумніву, умови, у яких працює вчитель, визначають його ставлення до педагогічного процесу.
2. Заохочення. Воно спонукає педагога до ефективної діяльності. Психологи називають винагороду позитивним підкріпленням. Той керівник школи, відділу освіти, який не винагороджує роботу вчителя, взагалі не може розраховувати на позитивний зворотній зв'язок з ним.
Чому
вчителя не
заохочують якщо він цього
заслужив? Деякі директори шкіл, розраховуючи на ефективну, сумлінну працю вчителя, просто не вважають, що за це його потрібно хвалити і заохочувати.
Директори шкіл із значним управлінським стажем не визнають досягнень своїх вчителів, якщо ці досягнення і переконання не відповідають їх особистим професійним стандартам.
Ще зустрічаються керівники шкіл, переконані, що батіг мотивує краще, ніж...
Люди, що стали керівниками шкіл, за відсутності конкуренції в оточенні, із силою видавлюють з себе подяку "своїм" вчителям.
Директор школи, що приділяє недостатньо часу для аналізу роботи вчителів, просто не бачить їх успіхів, старань і досягнень.
Іноді заохоченню не сприяє характер встановлених у колективі традицій.
Деякі вчителі "просто працюють", без прагнення до успіху. У такому випадку директор школи ніколи не буде визначати їх для заохочення.
"Я зайнятий" - таку форму вибачення за відсутню або недостатню похвалу ми зустрічаємо дуже часто.
3. Безпека. Давайте пригадаємо місце цього фактора в теорії А.Маслоу. Обвальний характер ринкових відносин, що проникає й в освітню інфраструктуру, приносить багато такого, що раніше ніколи не загрожувало школі або вчителю. Це поява платних послуг, скорочення чисельності працівників школи, проблеми своєчасної оплати праці, послаблення патронажної ролі профспілок...
Почуття безпеки не просто пов'язане з наявністю або відсутністю роботи у вчителя. Вчителі бояться втратити своє положення в суспільстві і традиційну повагу до себе. Тут велике значення має стиль управління в школі, оскільки позбавлений чуйності та турботи стиль може посилити почуття небезпеки у підлеглих.
4. Особистий розвиток і ріст. Турботливий директор школи постійно надає допомогу в особистому розвитку кожного вчителя. Вчителя потрібно постійно залучати до прийняття рішень з приводу його особистого розвитку й успішного росту.
5. Відчуття причетності.Абсолютній більшості вчителів подобається відчуття корисності своєї роботи, вони прагнуть відчувати себе частиною педагогічного колективу.
У психології менеджменту широке визнання одержала класифікація життєвих позицій управлінців (за Берне):
Я в порядку -
Ви в порядку Впевнені в собі, спокійні. Чуйні. Чутливі до змін ситуації.
Викликають довіру, підтримують добрі стосунки з колегами. Вважають життя обнадійливим і приємним.
Задоволені життям і тим, що мають.
Я в порядку -
Ви не в порядку Зарозумілі. Грубі в спілкуванні, виглядають пихато. Подавляють інших. Перебільшують свою роль в установі. Більшість колег вважають недосконалими, приписують їм дефіцит моралі, чесності, привабливості, діловитості.
Я не в порядку -Ви в порядку Недостатньо впевнені в собі, схильні до відступів. Не прагнуть до лідерства і прояву ініціативи. Схильні до стресів. Акцентовані на своїх власних недоліках. Їм не вистачає оптимізму стосовно себе. На колег і навколишніх дивляться "знизу - вверх".
Я не в порядку -
Ви не в порядку Недостатньо енергійні, змирилися з власними невдачами. Схильні до депресій. Нездатні до наполегливого вирішення проблем. Вони - джерело негативних взаємовідносин. Навколишніх і колег сприймають як неповноцінних.
Усе в оточенні викликає в них розчарування і прикрість.
Для школи, без сумніву, найбільш бажаною є позиція "Я в порядку - Ви в порядку".
ЛІТЕРАТУРА
Альтшуллер Г.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей: от озарения к технологии. (Теория и практика решения изобретательских задач). - Кишинев: Карта Молдовеняскэ, 1989. - 381с.
Амонашвили Ш.А. Личностно - гуманная основа педагогического процесса. - Мн.: Университетское, 1990. - 560с.
Амосов Н.М. Алгоритмы розума. - Киев: Наукова думка, 1979. - 223с.
Амосов Н.М. Разум, человек, общество, будущее. - К.: Байда, 1994. - 184с.
Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.1. - М.: Педагогика, 1980. - 232с.
Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. с макед. - М.: Просвещение, 1991. - 159с.
Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе.- М.: Просвещение, 1989.-224с.
Арват Ф.С., Коваленко Є.І. та ін. Культура спілкування: Навч.-метод.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 328с.
Бараева О.Ю. Стратегическая деятельность директора школи.- Н.Новгород: МП "Балахинская типография", 1994. - 71с.
Бэрн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы: Пер. з англ. / Общ.ред. М.С.Мацковского. - М.: Лист-Нью; Центр общечеловеческих ценностей, 1997. - 336с.
Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 200с.
Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. - М.: Педагогика, 1983. - 272с.
Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя. - М.: АО "ИНФРА-М" - АОЗТ "Премьер", 1995. - 204с.
Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой роботе. М.: Юрист, 1998. 496с.
Воспитание чувств у детей по методу Марии Монтессори: Дидактический материал / Сост. и ред. З.Н.Борисова, Р.А.Семерникова. К., 1995. 132с.
Вудкок М., Френсис Д. Роскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. - М.: Дело, 1991. - 320с.
Головаха Е.И., Папина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К.: Политиздат Украины, 1989. - 189с.
Давыденко Т.М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. -Москва-Белгород, 1995. 251с.
Давыдов Н.А., Бойченко Н.А. Как быстро научиться интересно и эффективно обучать специалистов. - Симферополь: Таврия, 1992. - 112с.
Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и руководителей. - М.: Просвещение

 
 

Цікаве

Загрузка...