WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Характер. Темперамент - Реферат

Характер. Темперамент - Реферат

Ви завжди - надія для інших, вони за Вами - "як за кам'яною стіною";
Коли Ви - холерик, то Ви здатні багато чого досягти, тому що Ви вмієте визначати та досягати цілі;
Коли Ви - сангвінік, то всі знають, що Ви випромінюєте тепло, якого так не вистачаєлюдям.
Тест "Намалюйте будинок"
Цей тест дає можливість виявити внутрішню направленість особистості.
Ви просите учнів, вчителів, студентів намалювати будинок (абстрактний, чи той, в якому вони живуть…).
Аналіз намальованого:
Стандартна міська багатоповерхівка. Ви володієте виразним характером. Малюнок підкреслює риси сухої, замкнутої людини, яка віддає перевагу концентрації на своїх особистих проблемах без обговорення їх з іншими людьми. Судження ваші здебільшого категоричні.
Приземкуватий невеличкий будинок. Якщо ви намалювали будинок з дуже низьким дахом, очевидно, що в останній час вас не залишає відчуття втомленості від повсякденних турбот та неуважності. До вашої пам'яті часто повертаються епізоди минулих років, але це не відволікає вас від невдоволеності сьогоденням.
Добротний сільський будинок. Такий малюнок свідчить про невдоволеність побутовими умовами. Коли людина малює такий будинок, якщо вона одинока, чи бездітна, то можливо що у неї є потреба створити сім'ю, радіти дітям. Будинок має міцну огорожу - така деталь - свідчення замкнутого характеру людини. Якщо коло будинку є клумба, або намальовані квіти чи дерева це говорить про довіру до людей.
Середньовічний замок. Таке бачення будинку вказує на наявність у вашому характері елементів дитячості, несерйозності та легковажності. При цьому, безперечно, ви володієте чіткою та дуже розвиненою уявою. У вас відсутня сентиментальність.
Вікна, труби, двері. Великі вікна в намальованому будинку вказують ,що ваш характер багатий відкритістю, дружелюбністю, гостинністю. Малі вікна - показник скритності. Наявність решіток на вікнах свідчить про комплекс жадібності. Ставні - про невміння швидко вступати в порозуміння з людьми, дружити.
Якщо двері намальованого будинку розташовані посередині фасаду, то це прикмета того, що ви гостинні та щирі. Наявність рундука (ґанок) вказує, що ви великодушні та впевнені в собі. Про готовність до спілкування свідчать розчинені двері, про замкнутість в собі - зачинені двері. В разі, коли вхід до будинку ви намалювали збоку - у вас недостатні навички успішного спілкування.
Висота димаря прямо пропорційна цілеспрямованості характеру. Димар з димом - прикмета щирості та здатності співчуття. Труба , з якої не йде дим, показує, що ваші почуття не мають виразного емоційного забарвлення через розчарування, що випали на вашу долю. Відсутність на малюнку димаря вказує на нечуйність людини, або наявність у неї духовної депресії. Про оптимізм можна говорити коли димар намальовано з особливою ретельністю.
Наукові дискусії про первинність теорії управління або менеджменту час від часу поновлюються. Очевидно, так і має бути, це один з шляхів розвитку науки. Ми виходимо з того, що цивілізований світ сприйняв менеджмент як науку про управління людьми, соціалізацію їх продуктивної діяльності для досягнення особистих цілей і цілей установи, суспільства через механізми збереження фізіологічних, моральних та психічних ресурсів людини. Як пишуть сучасні ідеологи менеджменту Т.Пітер та М.Уотмен: "Розумні менеджери не тільки роблять гроші, вони створюють умови існування для людей". Кожен наш учень, педагог, керівник школи унікальний уже фактом свого буття, ставленням до реального оточення, до педагогічного впливу. Всі ми маємо свої цінності та вимагаємо шанобливого ставлення до них. Кожен з учасників освітнього процесу по-різному адаптований до реалій оточення. Одні орієнтовані на минуле і краще діють у рамках жорстких структур із чіткими дозволами і заборонами. Інші орієнтовані на сьогодення, здатні швидко адаптуватися до умов і вимог, а треті завжди орієнтовані на те, що в майбутньому, вони не "впишуться" у традиційну систему ієрархії відношень. Для того, щоб впливати на кожну подібну внутрішню "Я-концепцію", треба добре знати психологію гуманного управління. І тоді у Вас у колективі, у класі перші будуть необхідні при сумлінному виконанні планів і завдань, друга група людей на етапі "мозкового штурму", ухвалення рішення, а треті... Вони будуть створювати ідеї на завтрашній день. Цитуючи Е.Тоффлера, зазначимо, що "деякі покоління народжуються творити, інші - підтримувати цивілізацію".
ЛІТЕРАТУРА
Альтшуллер Г.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей: от озарения к технологии. (Теория и практика решения изобретательских задач). - Кишинев: Карта Молдовеняскэ, 1989. - 381с.
Амонашвили Ш.А. Личностно - гуманная основа педагогического процесса. - Мн.: Университетское, 1990. - 560с.
Амосов Н.М. Алгоритмы розума. - Киев: Наукова думка, 1979. - 223с.
Амосов Н.М. Разум, человек, общество, будущее. - К.: Байда, 1994. - 184с.
Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.1. - М.: Педагогика, 1980. - 232с.
Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. с макед. - М.: Просвещение, 1991. - 159с.
Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе.- М.: Просвещение, 1989.-224с.
Арват Ф.С., Коваленко Є.І. та ін. Культура спілкування: Навч.-метод.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 328с.
Бараева О.Ю. Стратегическая деятельность директора школи.- Н.Новгород: МП "Балахинская типография", 1994. - 71с.
Бэрн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы: Пер. з англ. / Общ.ред. М.С.Мацковского. - М.: Лист-Нью; Центр общечеловеческих ценностей, 1997. - 336с.
Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 200с.
Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. - М.: Педагогика, 1983. - 272с.
Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя. - М.: АО "ИНФРА-М" - АОЗТ "Премьер", 1995. - 204с.
Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой роботе. М.: Юрист, 1998. 496с.
Воспитание чувств у детей по методу Марии Монтессори: Дидактический материал / Сост. и ред. З.Н.Борисова, Р.А.Семерникова. К., 1995. 132с.
Вудкок М., Френсис Д. Роскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. - М.: Дело, 1991. - 320с.
Головаха Е.И., Папина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К.: Политиздат Украины, 1989. - 189с.
Давыденко Т.М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. - Москва-Белгород, 1995. 251с.
Давыдов Н.А., Бойченко Н.А. Как быстро научиться интересно и эффективно обучать специалистов. - Симферополь: Таврия, 1992. - 112с.
Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и руководителей. - М.: Просвещение

 
 

Цікаве

Загрузка...