WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Характер. Темперамент - Реферат

Характер. Темперамент - Реферат


Реферат на тему
Характер. Темперамент.
Найважливішою рисою особистості є характер. Характер* - це цілісне утворення особистості, що визначає особливості діяльності та поведінки людини і характеризується стійким ставленням до різноманітних сфер діяльності. У ньому поєднується результат взаємодії як природних факторів, так і обставин життя. Перші надають йому усталеності, а другі - мінливості, тому характер за своєю природою поняття динамічне. Фізіологічною основою характеру є, з одного боку, тип нервової системи, а з іншого, система тимчасових зв'язків, які виникають під впливом зовнішніх факторів.
Ще Наполеон говорив про те, що людина, у якої 100% характеру і лише 50% розуму, більш обдарована, ніж та, у якої 100% розуму і 50% характеру.
До рис характеру належать: чуйність, відвертість, вимогливість, працьовитість, чесність, недовірливість, скритність, мовчазність, хвалькуватість, акуратність, недбалість, обережність, хитрість…
Важливі елементи характеру:
емоційність - суб'єктивна чуттєва реакція людини на різноманітні зовнішні та внутрішні подразники, що протікає у формі переживання ситуації, її значимості і змісту. Характеризується позитивними та негативними емоціями. Стійкі, тривалі емоції називаються почуттями;
активність - потреба в діяльності, виявляється в динамічності поведінки людей, може бути високою або низькою. Висока активність творчої спрямованості корисна для організації;
"первинність-вторинність" - у їх основі такі особливості нервової діяльності людини як сила, зрівноваженість та рухливість. Людям із первинними властивостями характеру притаманне швидке пристосування до нових обставин, впевненість у собі, вони здатні до нововведень та авантюр. Особистості із вторинними властивостями характеру терплячі, вірні принципам та навичкам, працелюбні, постійні в поведінці і не схильні до чужого впливу. Важко приймають нове.
До виразних ознак характеру відносяться:
вчинки та дії (свідомі або несвідомі, навмисні або ненавмисні);
особливості мови (голосна або тиха, балакучість або замкнутість, темп мови, емоційність);
зовнішній вигляд (веселе або похмуре обличчя, вираз очей, хода, постава);
здібності - розвинуті в процесі навчання та виховання природні схильності (задатки) до певного виду діяльності.
Задатки - це вроджені, обумовлені генними або пренатальними умовами потенційні можливості розвитку властивостей людини (анатомічних, фізіологічних, інтелектуальних, психічних). Для розвитку здатностей вони - лише вихідний момент, вони їх обумовлюють, але не визначають. Здатності бувають загальними (оволодіння знаннями, успішна діяльність…) та спеціальними (властивості особистості, які забезпечують високі результати в обраному виді діяльності). За Є.А.Климовим, різноманіття здатностей розділяють на п'ять основних типів, у залежності від того, на що вони спрямовані: "людина-людина", "людина-природа", "людини-техніка", "людина-знак", "людина-художник".
Важливою ознакою характеру є воля* - властивість (процес) стану людини, яка виявляється у здатності свідомо управляти своєю психікою та вчинками. Виявляється в подоланні перешкод, що виникають на шляху досягнення свідомо поставленої цілі. Воля - це контрольована влада людини над собою. Стосовно волі мотиви виконують двояку функцію - направляючу та спонукальну.
Вольові якості людини містять у собі:
цілеспрямованість - уміння підкоряти свої дії поставленим цілям;
наполегливість - уміння мобілізувати свої можливості для тривалого подолання труднощів; здатність доводити до кінця прийняті рішення;
витримку - уміння контролювати дії, почуття, думки;
рішучість - уміння приймати та запроваджувати в життя швидкі, обгрунтовані і тверді рішення, особливо в ризикованих ситуаціях;
дисциплінованість - свідоме підпорядкування своєї поведінки загальноприйнятим нормам. Дисципліна* ! Це слово має корінь "учень; той що вчиться". Головне покликання дисципліни - згуртувати масу індивідуумів в організований колектив, що діє як єдине ціле, спрямований на досягнення єдиної цілі і натхненний єдиною волею. Тільки вищий ступінь дисципліни створює підґрунтя для самоконтролю. Але існує велика різниця між дисципліною, що обмежує та дратує, і дисципліною, що виступає як корисний спонукальний мотив. Стійка дисципліна визначається такими умовами:
1. Керівник знає кожного із своїх підлеглих.
2. Кожен працівник знає свого керівника.
3. Керівник солідаризується з колективом.
4. Група об'єднана в колектив, що надихається керівником.
5. Група натхнена високим духом товариства.
6. Колектив добре навчений, енергійний та ініціативний.
Більш високі результати в організації дисципліни дають не репресивні методи, а експресивні:
ретельність - старанність, уміння виконувати свої обов'язки та доручення в термін;
ініціативність - уміння працювати творчо, виконувати дії за власним розсудом.
У житті, зазвичай, ми позначаємо одних людей з "гарним характером", інших - з "поганим характером". Це примітивна класифікація.
Е.Фромм запропонував свою класифікацію характерів людини:
1. Альтруїстичний характер - плідна орієнтація.
2. Авторитарний характер - експлуататорська орієнтація.
3. Конформістський характер - ринкова орієнтація.
4. Ірраціонально-деструктивний характер - руйнівна орієнтація.
Л.М.Толстой планував у своїх пізніх творах описати понад 40 типів людських характерів. Ось, на його думку, декілька з них: тип вченого; тип честолюбця; віруючого консерватора; розбійника; правдивої людини; християнина повного; гуляки-весельчака…
В.Гюго стверджував, що в людині живуть три характери: той, що йому приписують, той, що він сам собі приписує, та, той, що є в дійсності.
Сукупність психічних властивостей людини, що визначають форму її поведінки, називають темпераментом*, який відіграє надзвичайно важливу роль у формуванні стилю управління. Типи темпераментів "мандрують" з одного посібника в інший. Нехай це Вас не бентежить. Так, класифікація їх не змінюється. Змінюємося ми! З віком, із зміною умов характеристики нашого темпераменту "дрейфують".
Таблиця 10
Характеристика типів темпераменту
Тип
темпераменту Особливості нервових процесів Типи вищої нервової діяльності
сила (+)
збудже-ність - Урівноваженість рухливість
холерик + + Неурівноважений
рухливий Нестримний
сангвінік + - Урівноважений рухливий живий
флегматик - + Урівноважений інертний спокійний
меланхолік - Неурівноважений загальмований хворобливий
Визначаючи основні напрямки навчально-виховної діяльності (НВД) вчителям в здійсненні індивідуального підходу до учнів, доцільно, буде будувати її за такою схемою:
Тип нервової системи Характеристика типів нервової системи Характер проявів в НВД Діяльність

 
 

Цікаве

Загрузка...