WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Психологічна структура особистості - Реферат

Психологічна структура особистості - Реферат


Реферат на тему
Психологічна структура особистості
Психологія, як наука, вивчає людину. Тому важливим вважається структурування "поля" - людина. Поняття "людина" відбиває біологічну приналежність. Більш конкретними стосовно кожної людини є поняття "індивід*", "індивідуальність*" і "особистість*".
А.Маслоу відзначав: "Немає досконалих людей! Можна знайти людей гарних, справді гарних, можна знайти великих людей. Дійсно, існують творці, провидці, мудреці, святі,подвижники та ініціатори. Це дає нам можливість з надією дивитися на майбутнє нашого роду, хоча б такі люди і зустрічались рідко, і були незвичайними. І, разом з тим, ці ж люди можуть відчувати прикрість, подразливість, бути безглуздими, егоцентричними, злими, або переживати депресію. Аби запобігти розчарування в людській природі, ми повинні спочатку відмовитися від ілюзій стосовно неї".
?
Компоненти структури особистості
А.Г. Ковальов К.К. Платонов М.С. Каган Узагальнена модель
Направленість Направленість Аксіологіч-ний потенціал Направле-ність Г
Р
У
П
А
2 Д
О
С
В
І
Д
О
С
О
Б
И
С
Т
О
С
Т
І
---- --- Гносеологіч-ний потенціал Пізнавальні якості
Творчий потенціал Трудові якості
Комунікативний потенціал Комуніка-бельність
Художній потенціал Естетичні якості
--- Фізична підготовка
--- Знання --- Знання Г
Р
У
П
А
1
Навички, вміння звички Уміння і навички
Психічні процеси Індивідуальні особливості психічних процесів Збір інформації (1) Сприйняття Механізми психіки
Переробка та передача інформації Мислення та мова
Збір інформації (2) Пам'ять
Механізми управління діяльністю та самовдоско-наленням Психологічна моторика
Психічні стани: система управління ("Я") Підсистема управління ("Я")
Характер Типологічні властивості особистості Характер Типологічні властивості особистості
Темперамент Темперамент
Система здібностей Задатки і здібності
Онтогенетичні особливості розвитку
Таблиця 9
Характеристика динамічного змісту підструктур особистості
Підструктури Зміст Співвідношен-ня соціального та біологічного Умови розвитку
Направленість особистості Переконання, світогляд, ідеали, цінності, інтереси, бажання, прагнення Біологічного майже немає Виховання
Досвід Знання, навички, звички, вміння Більше соціального Навчання
Особливості психічних процесів Воля, почуття, пам'ять, сприйняття, мислення, відчуття, емоції Частіше більше соціального, ніж біологічного Вправи
Біопсихічні властивості Темперамент, статеві, вікові властивості Соціального майже немає Тренування
Під спрямованістю* особистості слід розуміти особливу властивість, яка забезпечує стійку орієнтацію поведінки людини незалежно від конкретної ситуації. Особистість може бути спрямованою на задачу, на себе, на взаємодію. Основою спрямованості є активність особистості. Джерелом активності, в свою чергу, виступають потреби особистості.
В основі мотивів діяльності педагога або учня завжди лежать певні потреби. Потреба - це фізіологічна або психологічна недостатність чого-небудь. У той же час, потреби безпосереднім чином пов'язані із внутрішніми та зовнішніми спонуканнями. Спонукання - це відчуття недостатності в чому-небудь, що має визначений напрямок. Це поведінковий прояв потреби. За законом результату через збудження відбувається реалізація потреби. Розумне використання спонукання свідчить про те, що влада в установі освіти заснована не на насильстві, а на створенні умов, які стимулюють появу позитивних мотивів.
В історичному плані ставлення до реалізації потреб було неоднозначним. Філософи минулого (Сенека, Платон) стверджували, що задоволення потреб призводить до розчарування. Вони вважали, що задоволення потреб закінчується або перенасиченням, або ж "прохолодним" ставленням до результатів, на досягнення яких найчастіше витрачається зусиль більше, ніж того варті отримані результати.
Велися філософські суперечки стосовно природи потреб людини як у матеріальному, так і в духовному житті. Загальновизнаною стала думка про виняткову роль духовних потреб, які визначають напрямок розвитку людської цивілізації. Імператор Наполеон стверджував, що: "Духовна сила відноситься до фізичної, як три до одного".
Розглянемо найбільш важливі для педагога потреби.
Моральні потреби - це потреби спілкування з іншими людьми, за встановленими (прийнятими) правилами поведінки. Мораль* завжди носить соціально-груповий характер: мораль сім'ї, мораль соціальної групи, класова мораль. Мораль завжди наказується особистості ззовні у формі певних норм та правил. Оцінка моральної поведінки виходить із соціального оточення. Моральний стан можна назвати потаємною зброєю суспільства. Секрет її не лише в тому, що вона невидима та невловима. Це сама могутня зброя, яка відома людині. А високого морального стану не може бути там, де немає впевненості у своїх силах. Моральна стійкість - природний ворог страху. Найважливішим джерелом високого морального стану є впевненість та оптимізм. Бентам Ієремія зауважив, що мораль "у самому загальному розумінні - це вчення про мистецтво направляти дії людей таким чином, аби виробляти найбільшу суму щастя."
Моральність - це міжлюдські відносини, що базуються на емоційній основі, компонентами якої виступають почуття сорому, милосердя та благоговіння. Почуття сорому - це внутрішня психологічна форма домінування вищих людських проявів над нищими, вітальними. Альтруїзм - безпосередній емоційний зв'язок людини з іншими людьми у вигляді милосердя, жалю та любові. Почуття благоговіння включає в себе поклоніння перед чим-небудь, що визнається як щось вище, святе. Мораль в усіх одна - загальнолюдська, вона розвивається разом із особистісним "Я" та виражається в нескінченних принципах.

 
 

Цікаве

Загрузка...