WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вимоги менеджменту до шкільного освітнього середовища - Реферат

Вимоги менеджменту до шкільного освітнього середовища - Реферат

полягає тільки в пізнанні світу. Пізнання себе, свого "Я", своїх прагнень та можливостей для самовизначення та повної реалізації своїх сил - нове гуманістичне завдання освіти... Вадою сучасної освіти є те, що наша школа і далі готує дітей до життя в економічних умовах, що втрачають свою роль, а то і взагалі вже не існують. Тоді як основним завданням повинна бути підготовка школяра до роботи в сучасних об'єднаннях, що функціонують на основі різних форм власності, на принципах цивілізованих ринкових відносин.
Головний менеджер школи, її директор, повинен не тільки вміти дбайливо використовувати державні, бюджетні гроші, але і вміти їх заробляти. А для цього необхідні знання маркетингу освітньої інфраструктури. Свій професіоналізм і організаторський талант необхідно направити так, щоб розірвати, нарешті, замкнуте коло "злиденне суспільство - злиденна освіта".
Особливості
маркетингу
освітніх
послуг невідчутність;
незбережність;
мінливість якості;
висока роль споживача послуги як особистості;
невід'ємнийзв'язок з інтелектуальною власністю та "ноу-хау".
Основні
послуги
та продукти в
освіті наукові,
інформаційні,
експертні,
орендно-лізингові,
патронажні,
репетиторські,
господарська діяльність,
передача прав на інтелектуальну власність та товарну символіку,
послуги гуртожитків, спортивних, медичних та оздоровчих комплексів.
Ідея акціонування освітніх систем
Розглянемо цю ідею за методикою Мурашова О.Ю. В основі ідеї - право батьків та учнів на свободу вибору школи і програм, на участь у запровадженні вимог до якості навчального процесу в школі; принцип взаємної згоди суспільства (батьки, учні) і держави (адміністрація і педагогічний колектив) у формуванні та здійсненні політики освіти. Така система передбачає прийняття обома сторонами взаємних зобов'язань, в рамках яких здійснюється просування до якісної освіти.
Акціонерне товариство - це організація, створена на основі добровільної угоди юридичних та фізичних осіб, що об'єднали свої кошти шляхом випуску акцій і мають на меті задоволення суспільних інтересів щодо отримання прибутку.
Для цього треба:
Перейти на економічну самостійність, відкрити власний рахунок у банку та отримати право юридичної особи. В даний час нормативно-правова база дозволяє зробити це (за наявності наполегливості і переконаності в успіху).
Створити добродійний фонд школи, зареєструвавши його в місцевому органі виконавчої влади.
Випустити шкільні акції, які придбають члени шкільного колективу - вчителі, батьки.
Адміністрації школи, раді школи, вчителям, учням спільно розробити та прийняти освітню програму розвитку школи, уклавши договір про співробітництво в інтересах дітей, що навчаються в школі.
Гроші, вкладені в шкільну акцію, повертаються сім'ї, коли дитина закінчує школу або переходить до іншої школи.
У школі з'являється два розрахункових рахунки в банку: один - рахунок адміністрації школи (бюджетні гроші), інший - у ради школи - це гроші акціонерів, членів шкільного колективу.
Після викупу акцій батьки припиняють робити щомісячні внески під шкільні програми: "потреби класу", "на зошити, ручки... " і т.д.
Переходячи на акціонування школи, необхідно прорахувати очікуваний економічний ефект, за умови, що гроші вкладені в ощадбанк під 6% щомісячних.
В нашому випадку у школі навчається 1000 учнів. Визначена вартість шкільної акції 100 грн. на рік.
Таким чином, загальна сума на депозитному рахунку цієї школи складає 100 000 грн. Звідси, чистий щомісячний прибуток школи становить 6 000 грн.
Отже, школа отримує щомісячні дивіденди банку.
Щомісячні дивіденди
банку
дозволяють
школі
перевести педагогічний колектив на нові технології навчання та виховання;
створити постійно діючу, інтенсивну за розвитком комплексну програму управління якістю освіти;
забезпечити комфортні умови організації освітнього процесу в школі;
виступати інвестором;
вирішувати інші проблеми шкільного життя.
В маркетингу активно використовуються поняття "ноу хау" та "паблік релейшинз".
"Ноу хау"* - походить від виразу "know how to do it" - "знаю, як це зробити". Вперше з'явилося в діловій практиці США в 1916 році. Звичайно "ноу хау" пов'язують із секретними технологіями: креслення, методики, програми, результати експериментів, дослідів, рецептів. Багато в чому "ноу хау" близьке до винаходів - це новизна, знання і навички. Як правило, власник "ноу хау" зберігає свій секрет у таємниці від конкурентів і користується цією "секретною" інформацією у своєму бізнесі, що створює йому переваги. Інакше кажучи, "ноу хау" - це інтелектуальна власність, що охороняється законом.
"Паблік релейшинз"* - це зв'язок із суспільством, формування й організація суспільної думки, зустрічі, інтерв'ю, газети, радіо, телебачення. Інформативність, відкритість, обговорення, довіра - основні принципи "паблік релейшинз".
Про роботу школи, про вчителів, їх самовіддану працю, успіхи учнів необхідно інформувати довкілля якомога часто. Шкільні св'ята, ювілеї, вшанування вчителів, учнів та їх батьків, небайдужих людей, які підтримують школу та допомагають їй - це все повинно бути здобутком міста, села, того осередку де знаходиться школа. Завдання "паблік релейшинз" створювати позитивний образ навчального закладу, його імідж як культурного центру, важливого соціального інституту, діяльність якого спрямована в майбутнє.
ЛІТЕРАТУРА
Альтшуллер Г.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей: от озарения к технологии. (Теория и практика решения изобретательских задач). - Кишинев: Карта Молдовеняскэ, 1989. - 381с.
Амонашвили Ш.А. Личностно - гуманная основа педагогического процесса. - Мн.: Университетское, 1990. - 560с.
Амосов Н.М. Алгоритмы розума. - Киев: Наукова думка, 1979. - 223с.
Амосов Н.М. Разум, человек, общество, будущее. - К.: Байда, 1994. - 184с.
Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В2-х т. Т.1. - М.: Педагогика, 1980. - 232с.
Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. с макед. - М.: Просвещение, 1991. - 159с.
Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе.- М.: Просвещение, 1989.-224с.
Арват Ф.С., Коваленко Є.І. та ін. Культура спілкування: Навч.-метод.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 328с.
Бараева О.Ю. Стратегическая деятельность директора школи.- Н.Новгород: МП "Балахинская типография", 1994. - 71с.
Бэрн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы: Пер. з англ. / Общ.ред. М.С.Мацковского. - М.: Лист-Нью; Центр общечеловеческих ценностей, 1997. - 336с.
Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 200с.
Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. - М.: Педагогика, 1983. - 272с.
Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя. - М.: АО "ИНФРА-М" - АОЗТ "Премьер", 1995. - 204с.
Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой роботе. М.: Юрист, 1998. 496с.
Воспитание чувств у детей по методу Марии Монтессори: Дидактический материал / Сост. и ред. З.Н.Борисова, Р.А.Семерникова. К., 1995. 132с.
Вудкок М., Френсис Д. Роскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. - М.: Дело, 1991. - 320с.
Головаха Е.И., Папина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К.: Политиздат Украины, 1989. - 189с.
Давыденко Т.М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. - Москва-Белгород, 1995. 251с.
Давыдов Н.А., Бойченко Н.А. Как быстро научиться интересно и эффективно обучать специалистов. - Симферополь: Таврия, 1992. - 112с.
Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и руководителей. - М.: Просвещение, 1987. - 207с.

 
 

Цікаве

Загрузка...