WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вимоги менеджменту до шкільного освітнього середовища - Реферат

Вимоги менеджменту до шкільного освітнього середовища - Реферат


Реферат на тему
Вимоги менеджменту до шкільного освітнього середовища
План
1. Типологія стратегії розвитку школи
2. Маркетинг освітніх послуг
Література
1. Типологія стратегії розвитку школи
Типологія обумовлюється потребами суспільства, освітньої інфраструктури, розвитком науки, та реальними можливостями школи. Відомо три "стратегії" розвитку школи як освітньої установи.
Стратегія локальних змін. Паралельне покращення, раціоналізація, оновлення окремих ділянок життєдіяльності школи. Зміни здійснюються незалежно одна від одної, за своїм планом, передбачаються досягнення часткових результатів, які в сукупності дозволяють школі зробити крок вперед (проведення експериментів та оволодіння новими методиками чи програмами).
Стратегія модульних змін. Здійснення кількох комплексних нововведень, які, однак, не пов'язані між собою. Проте, в середині модуля можуть координуватися дії багатьох виконавців. Наприклад, в початковій школі запроваджується нова педагогічна система, вивчаються особливості методики викладання предмету "Економіка"...
Стратегія системних змін. Повна реконструкція школи як освітнього закладу. Стосується всіх компонентів діяльності (мети, змісту, організації, технології...), всіх структур, їх частин, зв'язків. Така стратегія здійснюється при перетворенні школи на новий освітній заклад. Мова може йти, наприклад, про створення адаптивної моделі школи-системи, що задовольняє потреби та можливості навчання всіх дітей мікрорайону, або школи для обдарованих дітей, гімназії, ліцею, комплексу "дитячий садок - школа", "школа - ВНЗ"...
Таблиця 6
Сучасні тенденції розвитку освіти
Було і є Новий аспект
Передача новому поколінню знань та досвіду. Індивідуальний розвиток учнів,становлення, самовдосконалення.
Підготовка учнів до майбутнього життя. Вміння жити "тут і тепер" не завдаючи незручностей іншим.
Підготовка для близького майбутнього, яке є поліпшеною копією дійсного.Орієнтація в освіті та навчанні на об'єм матеріалу. Формування інноваційної потреби - жити в умовах постійних змін. Орієнтація у викладанні на структуру матеріалу.
Мета навчання: придбання знань. Мета навчання:саморозвиток та самовдосконалення "know how".
Навчання на основі устояних знань. Навчання на основі критичного та логічного осмислення конкретних ситуацій.
Знання (про світ, про діяльність, про себе) набуваються про запас. Знання про світ набуваються в діяльності, яка імітує майбутню фахову.
Використання в навчанні методів репетиції, відтворення. Відкриття нових знань та засобів продуктивної діяльності.
Знання - у відриві від життя та реальних проблем. Орієнтація на вирішення конкретних проблем, що стоять перед суспільством, людиною.
Учні приймають цілі на віру. Постановка, формулювання своїх власних цілей і вибір засобів їх досягнення.
Учень прагне уникнути контролю.
Освітні заклади схожі один на одного (однаковість). Прагнення до об'єктивного і своєчасного контролю.
Кожний навчальний заклад унікальний (різноманіття).
Відособлене функціонування підрозділів навчального закладу ("кожний за своє"). Узгоджена робота підрозділів ("усі за одне").
Жорсткість програм. Гнучкість програм.
Викладач даний (вибір не практикується). Можливість вибору викладача.
Одиничні нововведення зверху. Постійний інноваційний процес, що захоплює весь навчальний заклад на основі аналізу характеру і результатів діяльності
Таблиця 7
Сутність сучасної парадигми освіти
Характер цілей, завдань Було і є Можливий розвиток, новий аспект
Людина Засіб Ціль
Головне завдання людини. Розуміння сутності світу, науки, виробництва з метою зміни для задоволення потреб. Розуміння свого місця у світі (як частини природи) і відповідальності за збереження його цілісності.
Головне завдання освіти. Дати знання про світ і існуючі засоби діяльністі в науці та виробництві, забезпечити професійну підготовку людей, зайнятих у сфері науки і виробництва. Озброїти методологією творчої діяльності, методологією проектування і передбачення можливих наслідків майбутньої професійної діяльності.
Наукова основа діяльності. Природничо-науковий метод (моделювання, експеримент). Психологія творчої інноваційної діяльності. Уявний експеримент. Технологія творчості.
Задача має… Тільки один правильний розв'язок. Множину припустимих рішень.
Критерії оцінки рішення. Тільки"вірно-невірно". Безліч критеріїв ефективності та нешкідливості.
Роль етики, моралі та моральності. В них немає потреби. Вони необхідні для прийняття рішення.
Можливість духовного формування особистості. Тільки окремо, через гуманітарну освіту. Можливо і бажано в процесі діяльності.
Фактори, що впливають на розвиток школи
та її інфраструктури [40].
Фактори, які школа може змінити визначення мети;
організація та умови праці;
стосунки в колективі;
забезпечення навчальним матеріалом;
створення санітарно-гігієнічних норм;
кадрове забезпечення;
різноманітність освітніх програм.
Фактори, які школа
може змінити за певних умов узгоджене цілеполягання;
організація навчальної праці;
залучення батьків і громадськості;
організація вільного часу учнів.
Фактори, на які школа може вплинути життєві плани вчителів і учнів;
особисті якості вчителів і учнів;
кар'єра вчителів;
фізична готовність дітей;
стан здоров'я вчителів та учнів;
готовність до сімейного життя.
Фактори, на які школа не може впливати біогенетичні характеристики учнів;
здібності учнів;
стосунки в сім'ях учнів;
рівень прибутків сімей учнів;
соціально-демографічний стан.
Типові помилки традиційної системи освіти [24]
1. Будівництво шкіл-гігантів. 2. Двозмінні школи. 3. Висока напов-нюваність класів. 4. Порушення періодичності педпроцесу. 5. Пере-вантаження навчальних програм. 6. Порушення єдності розвитку, виховання та навчання. 7. Кабінетна система занять за схемою "бродячі класи". 8. Громіздкі плани. 9. Відрив шкільної роботи від теорії. 10. Протиставлення нового та консервативного. 11. Гіпертрофія індивідуального підходу. 12. Руйнація вольових якостей учнів. 13. Підміна пріоритету моральності пріоритетом інтелекту. 14. Зловживання негативними зауваженнями. 15. Зневага роботи над загальнонавчальними уміннями. 16. Зневага усвідомленням навчального матеріалу. 17. Зневага різноваріантної структури уроку. 18. Зневага ділового спілкування учнів у малих групах. 19. Відсутність диференційованих домашніх завдань. 20. Відсутність опори на закономірності в збереженні сильних та розвитку слабких учнів.
2. Маркетинг освітніх послуг
Маркетинг* - це діяльність по просуванню товарів та послуг на ринок. Від звичайного збуту товарів маркетинг відрізняється тим, що це ціла система комерційної діяльності. Вона допомагає так зрозуміти клієнта, що, як сказав один американський вчений, "...товар і послугабудуть точно підходити йому та продавати себе самі".
Історія маркетингу дуже древня, але виділився він у напрямок економічної діяльності в 30-ті роки ХХ сторіччя. Сутність маркетингу, як функції менеджменту, його кредо: "Виробляйте те, що потрібно споживачу, а не намагайтеся продати те, що Вам вдалося виробити".
Основні
поля
дослідження маркетингу частка ринку та конкурентноспроможність
різноманітність та якість асортименту виробів;
ринкова демографічна статистика;
ринкові дослідження та розробки;
допродажне та післяпродажне обслуговування клієнтів;
ефективний збут, реклама та просування товару;
прибуток.
Перехід до ринкових відносин у всіх сферах освіти став реальним фактом. Освіта - це та сфера життя суспільства, що на жаль надзвичайно залежить від політичної кон'юнктури, організаційно-структурних та фінансово-економічних факторів. На думку соціологів скінчився час освіти, що

 
 

Цікаве

Загрузка...