WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вимоги менеджменту до шкільного освітнього середовища - Реферат

Вимоги менеджменту до шкільного освітнього середовища - Реферат

іншим, як допомогою кожній особистості (а не лише еліті) в тому, щоб вона повністю реалізувала в собі людські якості".
Б. Ми вважаємо нашу концепцію культурно орієнтованою.
Не набір і навіть не система окремих знань учнів, а узагальнена, цілісна уява про світ, про місце в ньому суспільства та людини - ось основне в змісті навчання. Ключовим поняттям для нас є поняття образу світу школяра.
Ми вчимо нашого учня так як начебто його голова влаштована за зразком додатку до шкільного атестата зрілості - розподілена на окремі графи або клітинки. Але розум його єдиний, як єдине і його серце.
Початкова школа - не підготовка до майбутньої "справжньої" школи, а її частина. З самого початку навчання повинно бути систематичним і входити в спільну систему безперервної освіти...
Образ світу в дитини - це не абстрактне, холодне знання про нього. Це не знання для мене: це мої знання. Це не світ навколо мене: це світ, частиною якого я є і який так чи інакше переживаю й усвідомлюю для себе.
Знання - орієнтири у світі, необхідні, щоб уміти жити та діяти в цьому світі.
Культура - це образ світу та здатність орієнтуватися в цьому світі, щоб в ньому діяти та його переробляти.
В. А тепер зупинимося на деяких питаннях… принципових.
1. Навчає не тільки школа - вона частина освітнього середовища, куди відноситься сім'я,спілкування з однолітками поза школою...
2. Наше навчання не просто развиваюче - воно покликане забезпечити в школяра готовність до подальшого розвитку. Ось наш критерій: навчати дітей так, щоб ніякі, навіть найглибші зміни в оточуючому світі не змогли б поставити їх у безвихідь.
Декілька слів про те, що таке "соціальне замовлення" від сьогоднішнього (завтрашнього) суспільства на випускника школи. На нашу думку, воно складається з таких компонентів:
готовність до виробничої праці в найбільш широкому розумінні - фізичної, і (перш за все) розумової;
готовність до подальшого навчання, а в перспективі - до безперервної освіти;
сформованність, хоча б у загальному вигляді, природничо-наукового та соціально-філософського світогляду;
сформованність загальної культури;
сформованність потреб та вмінь творчої діяльності;
сформованність педагогічних (у широкому розумінні) вмінь, необхідних і в сімейному, і в соціальному житті.
Закінчимо цей розділ чудовими словами французького педагога ХІХ сторіччя Альфреда Фул'є: "Дитину треба адаптувати до майбутнього людства".
Школа зобов'язана запропонувати учням зміст освіти за максимальним рівнем. Учень зобов'язаний засвоїти цей зміст за мінімальним рівнем.
У цих педагогічних системах учень займає позицію довільної активності. Його інтерес виникає через усвідомлення самого себе, свого потенціалу, своєї унікальності. Дидактичний пріоритет - індивідуальність дитини, його інтереси та можливості. Основне гасло - "Я разом з Вами".
Російський психолог О.Г.Асмолов зпроектував перспективну стратегію подальшого розвитку освіти з посиленим ціннісно-психологічним аспектом:
від діагностики добору - до діагностики розвитку;
від адаптивної-дисциплінарної моделі засвоєння суми знань і навичок - до народження образу світу в спільній діяльності з дорослими та однолітками;
від інформаційної когнітивної педагогіки - до смислової ціннісної педагогіки;
від технології навчання за формулою "відповіді без питань" - до життєвих задач і пізнавальної мотивації дитини;
від "вивченої безпомічності" дитини - до надситуативної активності і постановки надзадач;
від уроку як авторитарного монологу - до уроку як сприяння і співтворчості;
від мови адміністративних "наказів" - до мови "договорів" і "рекомендацій";
від школоцентризму - до дітоцентризму;
від культури корисності - до культури гідності.
Ми вважаємо це перспективною парадигмою розвитку особистості учня і школи в цілому.
ЛІТЕРАТУРА
Альтшуллер Г.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей: от озарения к технологии. (Теория и практика решения изобретательских задач). - Кишинев: Карта Молдовеняскэ, 1989. - 381с.
Амонашвили Ш.А. Личностно - гуманная основа педагогического процесса. - Мн.: Университетское, 1990. - 560с.
Амосов Н.М. Алгоритмы розума. - Киев: Наукова думка, 1979. - 223с.
Амосов Н.М. Разум, человек, общество, будущее. - К.: Байда, 1994. - 184с.
Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.1. - М.: Педагогика, 1980. - 232с.
Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. с макед. - М.: Просвещение, 1991. - 159с.
Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе.- М.: Просвещение, 1989.-224с.
Арват Ф.С., Коваленко Є.І. та ін. Культура спілкування: Навч.-метод.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 328с.
Бараева О.Ю. Стратегическая деятельность директора школи.- Н.Новгород: МП "Балахинская типография", 1994. - 71с.
Бэрн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы: Пер. з англ. / Общ.ред. М.С.Мацковского. - М.: Лист-Нью; Центр общечеловеческих ценностей, 1997. - 336с.
Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 200с.
Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. - М.: Педагогика, 1983. - 272с.
Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя. - М.: АО "ИНФРА-М" - АОЗТ "Премьер", 1995. - 204с.
Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой роботе. М.: Юрист, 1998. 496с.
Воспитание чувств у детей по методу Марии Монтессори: Дидактический материал / Сост. и ред. З.Н.Борисова, Р.А.Семерникова. К., 1995. 132с.
Вудкок М., Френсис Д. Роскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. - М.: Дело, 1991. - 320с.
Головаха Е.И., Папина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К.: Политиздат Украины, 1989. - 189с.
Давыденко Т.М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. - Москва-Белгород, 1995. 251с.
Давыдов Н.А., Бойченко Н.А. Как быстро научиться интересно и эффективно обучать специалистов. - Симферополь: Таврия, 1992. - 112с.
Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и руководителей. - М.: Просвещение, 1987. - 207с.

 
 

Цікаве

Загрузка...