WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вимоги менеджменту до шкільного освітнього середовища - Реферат

Вимоги менеджменту до шкільного освітнього середовища - Реферат


Реферат на тему
Вимоги менеджменту до шкільного освітнього середовища
План
1. Освітнє середовище
2. Основні типи освітнього середовища (за Я.Корчаком)
3. Вальдорфська педагогіка
4. Концепція Монтесорі
5. Сучасні погляди на освітнє середовище
Література
1. Освітнє середовище
Досліджуючи умови та фактори розвитку біологічних і соціальних процесів, А.Уоттс відзначав: "Якщо розумний організм, то розумним повинне бути і його середовище".
Ще за часів "академії" Платона (386 р. до н.е. - 529 р. н.е.) формувалися певні вимоги до освітнього середовища. Під навколишнім середовищем розуміється "сукупність умов та впливів, що оточують людину" (Д.Ж.Маркович). Освітнє середовище* - це система впливів та умов формування особистості, а також можливостей для її розвитку, які містяться в соціальному і просторово-предметному оточенні (В.А.Ясвін). Г.А.Ковальов виділяє такі структурні компоненти освітнього середовища:
фізичне оточення - шкільне приміщення, його дизайн, розмір та просторова структура навчальних помешкань, умови для переміщення і розміщення учнів;
людський фактор - добір учнів, наповнення класів та його вплив на соціальну поведінку учнів, особливості й успішність учнів, етнічні особливості, якість підготовки вчителів, статево-вікова структура шкільного контингенту;
програма навчання - новаторський характер змісту програм навчання, технології навчання, стиль та методи навчання, форми навчальної діяльності, характер контролю.
2. Основні типи освітнього середовища (за Я.Корчаком):
догматичне освітнє середовище - сприяє розвитку пасивності та залежності дитини;
кар'єрне освітнє середовище - сприяє розвитку активності та залежності дитини;
безтурботне освітнє середовище - сприяє вільному розвитку і зумовлює пасивну життєву позицію дитини;
творче освітнє середовище - сприяє вільному розвитку активної дитини. У першу чергу це стосується авторського бачення форми організації навчального процесу, методів викладання основ наук.
На початку нашої ери переважав Сократівський метод евристичних бесід. Зрозуміло, що роль учнів при цьому була скоріше уявною, ніж реальною: нитка розмови була в руках педагога, який не дозволяв своїм учням-слухачам відхилятися від неї і вмів заздалегідь намічати бажані для нього як питання, так і відповіді. Це була
парадигма маніпулятивної педагогіки.
Справжньою революцією в організації шкільної справи стала "Велика дидактика" Я.А.Коменського (1638). "...Протягом більш як ста років безліч скарг чути було на безладдя в школах і в методі викладання... Коли хто-небудь приватно або в якій-небудь приватній школі що-небудь і заводив, то успіх був малий: або з нього глузували неуки, або його гнітила заздрість недоброзичливців, або, нарешті, сам він, не маючи допомоги,падав під тягарем труднощів. Так досі все лишилося марним". Видатний педагог у цій книзі [34] розвиває свою систему вимог до школи:
"Ми ж обіцяємо таку організацію шкіл, при якій:
І. Освіту повинне здобувати все юнацтво, крім хіба тих, кого Бог позбавив розуму.
ІІ. Юнацтво навчалося б усьго того, що може зробити людину мудрою, доброчесною, благочестивою.
ІІІ. Як підготовка до життя, ця освіта повинна бути закінчена до настання зрілості.
IV. Ця освіта повинна відбуватися дуже легко і м'яко, ніби сама собою - без биття і суворості або будь-якого примусу.
V. Юнацтво повинне здобути освіту не позірну, а істинну, не поверхову, а грунтовну, тобто, щоб розумна істота - людина - привчалася керувати не чужим розумом, а своїм власним.
VI. Ця освіта не повинна вимагати великих зусиль, а повинна бути надзвичайно легкою".
Я.А.Коменський вважав школу єдиною писав з цього приводу "Школа складається з учнів, викладачів та їх роботи."
Радикальні зміни в змісті освітнього середовища були започатковані видатними педагогами Ж.Ж.Руссо, Й.Г.Песталоцці, Д.Локком. Вони відзначалися ортодоксальним гуманізмом і не вписувалися в можливості соціальної інфраструктури того часу. У цих освітніх системах учень займав позицію веденого, його інтерес формувався вчителем, основний пріоритет - авторитет вчителя, а гасло - "Роби, як я".
3. Вальдорфська педагогіка
Важливою подією було відкриття в 1919 році у Штутгарті школи для дітей працівників та службовців цигаркової фабрики Вальдорф-Асторія. Педагогічна концепція вальдорфської школи була розроблена відомим дослідником творчості Гете та Шіллера, німецьким філософом і безпосереднім керівником цієї школи Рудольфом Штайнером (1861-1925).
Концепція грунтується на засадах глибокого знання індивідуальних особливостей дитини, установці на цілісне виховання дитини, яке досягається постійним формуванням у неї навичок мислення, свободи, сили почуттів.
Принциповим, з точки зору Штайнера, є положення про розвиток дитини в режимі семи років. Педагогічним середовищем дитини мусить бути все, що формує сприйняття: звуки, кольори, форми, соціальні реалії. Такий підхід до виховання відповідає психологічній структурі особистості.
У вальдорфській школі відсутня установка на розклад уроків, у якому через кожні 45 хвилин відбувається перехід до вивчення нового предмета. Тут, починаючи з першого класу, запроваджено навчання за "методом епох" у поєднанні з уроками, які продовжуються 45 хвилин. Сутність "методу епох" полягає в тому, що викладання предмета ведеться впродовж 3-4 тижнів, з 7 годин 45 хвилин до 9-45 ранку.
Принциповим є положення про те, що ефективна розумова діяльність дітей має місце при поглибленому проникненні в сутність предмета вивчення, це визначає появу інтересу, внутрішньої активності, включення емоцій. Ефективність "методу епох" полягає в тому, що він відкриває більше можливостей для розумової концентрації.
Особливістю вальдорфської школи є вивчення з першого класу двох іноземних мов (англійської або французької, російської або англійської).
Від вчителів, які працюють в такій школі, вимагається уміння викладати свій предмет на рівні глибоких фахових знань, тому що лише якісна професійна підготовка гарантує стабільне почуття поваги учнів до свого вчителя. Вчителі повинні вміти визначати темперамент своїх учнів, щоб знати, як краще розмістити їх у класі (крайні праворуч - холерики, біля них - сангвініки, крайні

 
 

Цікаве

Загрузка...