WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Менеджмент в освіті - Реферат

Менеджмент в освіті - Реферат

цьому відношенні є оволодіння методами раціональної роботи з інформацією;
утвердження демократичного стилю в стосунках між вчителем та учнем вимагає від першого уміння створювати колектив і управляти ним;
багато традиційних форм шкіл, методів навчання застаріло, тому керівнику школи, педагогам необхідно переробляти у своїй діяльності класичні методи, іновації, займатися дослідницькою роботою, сміливо експериментувати.
4. Вчитель чи менеджер?
Головною фігурою менеджменту є менеджер. У школі головна фігура - вчитель. Тепер ми вже знаємо філософію менеджменту, його теоретичні та практичні принципи, а тому можна зробити висновок, що вчитель не є менеджером у повному розумінні цього поняття. Професійним обов'язком вчителя є навчання дітей, вирішення цілого комплексу світоглядних проблем шкільного рівня. Але в діяльності вчителя, значною мірою, виявляються і загальні функції менеджера.
Головний напрямок роботи педагога - це удосконалення змісту, методів і прийомів навчання, виховання та розвитку дітей. Концепція освітнього менеджменту дозволяє реалізувати особливий підхід, відповідно до якого педагогам повинна надаватися така допомога з боку керівників шкіл, органів освіти, щоб учні мали всі умови для успішного навчання, виховання та розвитку.
Концепція освітнього менеджменту змінює роль педагогів, вимагаючи від них максимальної уваги до політики, стратегії і тактики школи, її технологічних, процедурно-ритуальних та естетичних цінностей. Це орієнтує вчителя на творчість та гнучкість у формуванні установок* і мотивів навчання, розвитку, раціонального використання часу.
Важливий напрямок менеджменту в діяльності педагога - удосконалення навчальних програм та процесу навчання, що безпосередньо пов'язано з функціями вчителя. І хоча програми (стратегія і принципи) знаходяться поза компетенцією вчителя, їх успішна реалізація (тактика) залежить від визначення доцільних обсягів матеріалу до кожного уроку, обмежень, послідовності вивчення, оцінки та уточнення навчальної програми за допомогою тестів і особистого досвіду. Концепція шкільного менеджменту дозволяє вчителям коректувати навчальні програми відповідно до підбору учнів, запитів учнів та їх батьків, доцільно обирати раціональні методи, експериментувати з ними.
Наступний напрямок менеджменту в діяльності вчителя - інформація та комунікація*. Вчитель - фігура, яка визначає вирішення проблем організації навчально-виховного процесу в школі. Обов'язкова умова цього - постійна висока інформованість, володіння результатами новітніх досліджень психолого-педагогічної науки, присвячених удосконаленню технологій навчання, виховання та розвитку. Все це вимагає від вчителя постійного удосконалення професіоналізму, підвищення рівня загальної культури.
Складові компоненти
освітнього менеджменту люди (стейкголдери - це люди чи групи людей, що мають спільні інтереси в якій-небудь діяльності та зацікавлені в її результатах - учні, вчителі, батьки),
педагогічні технології,
стратегії,
структури, цілі,
завдання,
процеси,
культура.
Цикл
менеджменту планування,
визначення умов,
організація,
мотивація,
стимулювання,
управління.
Очевидно, що в змісті діяльності вчителя та менеджера багато загального. Головне (!) - вчитель і менеджер є організаторами діяльності людей. Практично співпадають і функції. Все це дозволяє нам зробити висновок про те, що концепція наукового менеджменту може бути з успіхом використана для посилення професійної підготовки вчителя та керівника навчального закладу.
5. Управлінські здібності
На запитання про те, які якості щодо свого керівника понад усе цінують вчителі, отримали такі відповіді:справедливість, порядність та чесність - 76%; розуміння життєвих проблем, людяність, доброта - 25%; вміння організовувати роботу, управлінська компетентність - 24%; вимогливість - 4%.
Представники американської школи менеджменту М. Вудкок та Д.Френсіс узагальнили результати багаторічних досліджень в галузі управління персоналом і склали перелік найбільш важливих якостей керівника. Цей перелік [16] може бути корисним і менеджерам освіти:
Здатність управляти собою.
Розумні особисті цінності.
Чіткі особисті цілі.
Спрямування на постійний особистий ріст.
Навички вирішувати проблеми.
Винахідливість та здатність до інновацій.
Висока здатність впливати на оточуючих.
Знання сучасних управлінських підходів.
Здатність керувати.
Вміння навчати та розвивати підлеглих.
Здатність формувати та розвивати ефективні робочі групи.
Російський психолог Л.І.Уманський також запропонував 10 якостей здібного організатора:
Практичність розуму (здатність використовувати теоретичні знання, враховувати особливість ситуації).
Товариськість (потреба, постійна готовність та вміння контактувати з людьми).
Активність (вміння діяти наполегливо, активно, самостійно виходити на виконання службових завдань).
Ініціативність (активний прояв творчості, висування ідей, діловитість).
Наполегливість (вміння доводити до логічного завершення почату справу).
Самовладання (здатність до самоконтролю почуттів, прояв витриманості у складних ситуаціях).
Працездатність (витривалість, здатність тривалий час напружено працювати без відчуття втоми).
Спостережливість (вміння помічати видатне, зберігати в пам'яті деталі).
Організованість (здатність підкорятися визначеним режимним моментам, виявляти послідовність у вчинках).
Самостійність (здатність працювати в автономному режимі та вміти відстоювати власну думку).
Американські дослідники Т.Пітерс та Р.Уотермен, за традиціями класичного менеджменту, приписали менеджеру такі найважливіші риси:
Орієнтація на досягнення успіху.
Бути завжди орієнтованим на споживача.
Самостійність та винахідливість.
Продуктивність.
Зв'язок з життям.
Вірність своїй справі.
Простота структури, раціональний штат управління.
Свобода та вимогливість одночасно.
Вважаємо необхідним визначити ще деякі притаманні менеджерам освіти риси, які забезпечують ефективність управління.
Організаторська інтуїція* - це здатність передбачати в процесі управління те, що згодом відбудеться, а також приймати управлінські рішення за відсутності достатньої інформації. Прийняті в такий спосіб рішення відносять до ризикованих.
Ризик* - це рівень непевності при передбаченні результатів, можливість небезпеки, невдач та придбань, виграшу в передбаченні результатів. На думку психологів, ризик є не властивістю людини, а особливістю, тісно пов'язаною з умовами, в яких знаходиться людина. Ризик оцінюється як співвідношення пари чисел, або як відсоток негативного результату. Ризик 2:8 означає, що лишев двох випадках з десяти рішення не буде реалізовано; ризик 10% означає, що 10% планованого рішення не буде реалізовано. Американський теоретик менеджменту М.Уотермен зазначав, що йти вперед із ризиком - значить загубити душевний спокій, залишатися на місці - означає загубити себе.
Доцільність ризику при досягнені цілі можна визначити за такою формулою:
Можлива вигода

 
 

Цікаве

Загрузка...