WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Менеджмент в освіті - Реферат

Менеджмент в освіті - Реферат


Реферат на тему
Менеджмент в освіті
План
1. Менеджмент в освіті
2. Методи управління в освітньому менеджменті
3. Менеджмент у професіограмі вчителя
4. Вчитель чи менеджер?
5. Управлінські здібності
Література
1. Менеджмент в освіті
Україні науковий менеджмент ще не отримав достатнього розвитку. Причини цього - у недосконалості правового поля, у недостатньому рівні цивілізованих методів управління персоналом, у нашій багаторічній тоталітарній історії, нарешті, у нашій ментальності.
Особливою галуззю менеджменту є менеджмент в освіті, який має свою специфіку та притаманні тільки йому закономірності. Ця специфіка полягає в особливостях предмету, продукту, знарядь та результатів праці менеджера освіти.
Предметом праці менеджера освітнього процесу є діяльність суб'єкта управління.
Продуктом праці інформація про навчально-виховний процес.
Знаряддям праці є слово, мова.
Результатом праці менеджера є рівень грамотності, вихованості та розвитку об'єкта менеджменту - учнів.
Менеджмент в освіті - це комплекс принципів, методів, організаційних форм та технологічних прийомів управління освітнім процесом, спрямований на підвищення його ефективності.
Основні функції менеджменту в освіті:
прийняття розумного рішення;
організація виконання прийнятих рішень, створення належних умов для ефективної роботи освітнього закладу, кожного учасника освітнього процесу, забезпечення мотивів та стимулів їх діяльності;
контроль виконання рішень.
2. Методи управління в освітньому менеджменті:
економічні методи - економічне стимулювання - найбільш недосконалі, потребують удосконалення на всіх рівнях;
адміністративні методи - регламентація діяльності виконавців, її нормування, робота з кадрами (сприятливе середовище для автократів);
методи психолого-педагогічного впливу - забезпечення сприятливого психологічного клімату, стимулювання творчості та ініціативи, прогнозування соціальних перспектив розвитку освітнього закладу;
методи суспільного впливу - розвиток демократії колективів, запровадження лояльної конкуренції, толерантності, підвищення престижу та іміджу.
У загальноосвітніх навчальних закладах практично ще немає менеджерів. Є управлінці в особі директора, його заступників, педагогів. Але проблема зміни директорського, командного менталітету на менеджерській вже достатньо актуальна. Для керівника школи, педагога така трансформація може здійснюватися в рамках спеціальної психолого-педагогічної підготовки. Інколи менеджмент порівнюють із здоровим глуздом, рішеннями прийнятими на рівні саногенного* мислення. Здоровий глузд* - це раціональність індивідуального самозбереження.
Проблема менеджменту в школі актуалізується тим, що:
- за специфікою своєї професійної спрямованості вчитель є керівником та організатором життя і діяльності дітей.
- в умовах переходу до ринкових відносин та зростаючої соціальної незахищенності, безробіття, кожна людина повинна бути готовою, у разі потреби, до організації своєї "справи".
- педагог покликаний підготувати своїх вихованців до роботи в нових соціальних та економічних умовах.
Численні спроби перенести без змін досвід іноземного менеджменту в практику нашої дійсності не дали очікуваних результатів. Існує актуальна потреба його переробки, адаптації і впровадження з урахуванням специфіки національних традицій, менталітету*, законодавчої бази освіти, професійної спрямованості та інших факторів. У такому випадку використання досягнень менеджменту може суттєво збагатити професійну підготовку наших працівників системи освіти та підвищити рівень їх загального розвитку.
Оволодіння основами менеджменту допоможе у підвищенні ефективності педагогічної діяльності. Методи і прийоми самоменеджменту* допоможуть педагогам успішно вирішувати різноманітні проблеми особистісного плану, навчитися володіти собою, визначати і формулювати чіткі особисті цілі та цінності, займатися саморозвитком, доцільно використовувати час, здійснювати вплив на дітей - це далеко не повний перелік можливостей педагога, який опанував основами менеджменту. Впровадження в школі елементів менеджменту буде сприяти процесу демократизації та гуманізації шкільного життя, ефективному управлінню школою, педагогічним та учнівським колективами.
Слід визнати існування в практиці педагогічних колективів цікавих наробок з проблем самоорганізації особистості.
Самоорганізація - це природна здатність усіх біологічних (соціальних) систем самостійно підтримувати, відроджувати й удосконалювати рівень своєї організації при зміні зовнішніх і внутрішніх умов їх існування та діяльності з врахуванням минулого досвіду. У цьому питанні для керівників шкіл, педагогів вважаються цінними наробки з проблеми самоорганізації особистості (СОО) М.О.Аверіна та Є.С.Львова.
Діяльність щодо самовдосконалення достатньо трудомістка, але її результати перевершують очікування і приносять велике задоволення. Головна мета ефективного менеджменту в освіті - домагатися, щоб кожен, керівник школи був здатний діяти самостійно (після того, як визначена мета, форми та засоби її реалізації, форми винагороди), тобто мати ефективно працюючих педагогів-професіоналів.
Пам'ятайте! Менеджмент - це елемент людської культури!
3. Менеджмент у професіограмі вчителя
Якості, якими повинен володіти керівник школи, учитель як менеджер, визначаються професіограмою* або картою компетентності. Це - портрет ідеального шкільного робітника, що визначає вимоги до сукупності його особистісних якостей, здатності виконувати ті або інші професійні функції та соціальні ролі.
У своїй щоденній роботі вчитель, керівник школи користується правовими актами, які визначають їх посадові обов'язки. Проте ці документи не в повній мірі, з погляду концепції менеджменту, враховують особливості складного перехідного періоду суспільства, в тому числі й освіти, до ринкових відносин [16]:
стреси, тиск, непевність присутні в нашому житті, тому від досвідчених керівників шкіл, учителів, вимагається здатність ефективно управляти собою, колективом, учнями та своїм часом;
ерозія традиційних цінностей призвела до серйозних змін особистих переконань і цінностей, у школі говорять одне, а поза її межами діти спостерігають зовсм інше;
демократизм нашого часу, велика можливість вибору передбачають здатність чітко визначати свої особисті та професійні цілі;
традиційна система перепідготовки педагогічних кадрів не в змозі забезпечити безперервну освіту, тому кожен педагог зобов'язаний сам підтримувати свій професійний рівень та особистий розвиток;
перед вчителями постає безкінечний ряд моральних, матеріальних, фахових та інших проблем, що передбачає оволодіння навичками їх творчого й ефективного вирішення;
традиційні ієрархічні стосунки зруйновані, авторитарний стиль управління не спрацьовує, тому для продуктивної праці вчителю необхідно опанувати навичками впливу научнів, керівнику школи - на педагогів, не вдаючись до прямих наказів;
інформаційне перенасичення веде до великої завантаженості всіх педагогічних працівників. Ефективним засобом в

 
 

Цікаве

Загрузка...