WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Історія та предмет наукового менеджменту - Реферат

Історія та предмет наукового менеджменту - Реферат

здатність управляти людьми, налагоджувати з ними здорові стосунки на користь виробництва. З приводу гуманного ставлення до людей Д.Карнегі писав: "Залиште мені мої фабрики, але заберіть моїх людей, і незабаром підлоги в цехах заростуть травою.… Заберіть мої фабрики, але лишіть мені моїх людей, і незабаром у нас будуть нові заводи, міста - кращі від попередніх...".
Важливим в експериментах Мейо було встановлення теплих, неформальних, продуктивних стосунків між людьми. Він дійшов висновку, що працівники достатньо інтелігентні люди, вони мають думки та ідеї, які можуть бути корисними для справи.
У цей час ініціатива в розробці теорії управління перейшла від інженерів до психологів та соціологів. Серед них значне місце займає видатний американський психолог А.Маслоу (1908-1970). Він ретельно проаналізував потреби* людини в напрямку від екзистенціальних* до вищих і встановив їх кореляцію, взаємозалежність в житті людини, виробника матеріальних благ.
У ці ж роки велике значення вуправлінні стала відігравати повна комп'ютеризація виробництв та установ. Це сприяло тому, що інформація стала не тільки швидко доступною, полегшилось її поширення, обмін. Можливість знаходитися біля інформаційного модуля (монітора) отримав практично кожен робітник і службовець.
Все це викликало до життя нові теорії наукового менеджменту. У першу чергу, це двофакторна теорія Ф. Герцберга, яка акцентувала гігієнічні фактори виробництва та питання охорони праці. Вперше виникла управлінська ідея про те, що праця, яка приносить задоволення, сприяє психічному здоров'ю людини. На це впливають такі фактори*, як: визнання заслуг, організація праці, турбота про підвищення професіоналізму конкретного виконавця, об'єктивна оцінка трудових успіхів, забезпечення службового росту. Теорія Герцберга певною мірою переборола обмеженість ідеї ієрархії потреб за Маслоу.
Герцберг висунув положення про те, що існує два типи факторів, які впливають на трудову поведінку працівників - фактори, пов'язані із зовнішніми умовами праці, та фактори, пов'язані із змістом праці.
Перша група факторів містить у собі умови праці, оплату праці, гарантію зайнятості, соціальний статус, пільги установи і не здійснює стимулюючого впливу на робітника.
Друга група факторів безпосередньо впливає на мотивацію працівників і сприяє підвищенню ефективності їх праці. До таких факторів, які називають "мотиваторами", відносяться: особиста відповідальність та можливість приймати рішення, просування по службі, позитивна оцінка досягнень, почуття задоволення від досягнутого, зміст трудових операцій.
Теорія двох факторів стверджує, що, коли керівник прагне досягти підвищення продуктивності, він повинен зосередитися на "мотиваторах", намагатися змінити зміст праці. Коли ж його турбують питання слабкої дисципліни, частої зміни кадрів, незадоволеності працівників - треба звернути увагу на першу групу факторів і змінити умови праці.
Малюнок 1
ГІГІЄНІЧНІ ФАКТОРИ МОТИВАЦІЯ
Політика фірми та адміністрації
Успіх
Умови роботи
Просування по службі
Заробіток
Визнання та схвалення результатів роботи
Міжособистісні стосунки начальника з підлеглими
Високий рівень відповідальності
Ступінь безпосереднього контролю за роботою
Можливості
творчого та ділового росту
У практиці мотивації найбільш значними є такі елементи:
моральне заохочення;
моральний вплив - антипод морального заохочення;
створення відчуття причетності;
створення ситуації успіху;
створення відчуття влади.
ЛІТЕРАТУРА
Альтшуллер Г.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей: от озарения к технологии. (Теория и практика решения изобретательских задач). - Кишинев: Карта Молдовеняскэ, 1989. - 381с.
Амонашвили Ш.А. Личностно - гуманная основа педагогического процесса. - Мн.: Университетское, 1990. - 560с.
Амосов Н.М. Алгоритмы розума. - Киев: Наукова думка, 1979. - 223с.
Амосов Н.М. Разум, человек, общество, будущее. - К.: Байда, 1994. - 184с.
Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.1. - М.: Педагогика, 1980. - 232с.
Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. с макед. - М.: Просвещение, 1991. - 159с.
Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе.- М.: Просвещение, 1989.-224с.
Арват Ф.С., Коваленко Є.І. та ін. Культура спілкування: Навч.-метод.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 328с.
Бараева О.Ю. Стратегическая деятельность директора школи.- Н.Новгород: МП "Балахинская типография", 1994. - 71с.
Бэрн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы: Пер. з англ. / Общ.ред. М.С.Мацковского. - М.: Лист-Нью; Центр общечеловеческих ценностей, 1997. - 336с.
Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 200с.
Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. - М.: Педагогика, 1983. - 272с.
Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя. - М.: АО "ИНФРА-М" - АОЗТ "Премьер", 1995. - 204с.
Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой роботе. М.: Юрист, 1998. 496с.
Воспитание чувств у детей по методу Марии Монтессори: Дидактический материал / Сост. и ред. З.Н.Борисова, Р.А.Семерникова. К., 1995. 132с.
Вудкок М., Френсис Д. Роскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. - М.: Дело, 1991. - 320с.
Головаха Е.И., Папина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К.: Политиздат Украины, 1989. - 189с.
Давыденко Т.М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. - Москва-Белгород, 1995. 251с.
Давыдов Н.А., Бойченко Н.А. Как быстро научиться интересно и эффективно обучать специалистов. - Симферополь: Таврия, 1992. - 112с.
Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и руководителей. - М.: Просвещение, 1987. - 207с.

 
 

Цікаве

Загрузка...