WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Синергетичний підхід до організації аксіологічного управління освітою - Реферат

Синергетичний підхід до організації аксіологічного управління освітою - Реферат

результати, то його успіх виглядає досить ефемерним та сумнівним.
4. Постійна зацікавленість щодо оволодіння майстерністю в справі управління людьми (як педагогами, так і учнями).
5. Упокорювання. Це - емоційна установка, підґрунтям якої є розум, інтелект керівника закладу освіти.
6. Активність. Ця позиція означає не просто діяльність чи бажання займатися справою. Активність в цьому випадку треба розуміти як внутрішню мобільність, творче та раціональне, умовлене вимогами ситуації, використання і поновлення власних сил та ресурсів підлеглих.
7. Віра. Практика гуманного управління вимагає віри. Для того, щоб вірити, необхідна мужність, здатність до ризику, готовність сприйняти свої та чужі страждання і зневірювання. В управлінні виділяють раціональну та ірраціональну віру. Раціональна віра передбачає інтелектуальну творчість та емоційну діяльність, в основі якої віра в себе та потенціал інших людей. Ірраціональна віра в своїй основі передбачає підкорення себе ірраціональному авторитету, якому харизматично приписані такі риси, як всезнайство та всемогутність.
За дослідженнями Н. Крупеніної від "захоплення" покаранням до насильства - один крок. Вона виділила такі види насильства: фізична образа, словесна образа, публічна образа, колективний осуд, шантаж, покарання працею.
В установах освіти керівництво покликане зберегти систему цінностей та головну мету, змінюючи при цьому культуру та принципи діяльності; стратегію та тактичні цілі.
Застереги А. Тоффлера. Старшокурсникам педагогічного університету ми пропонуємо написати в обсязі 1-2 аркушів свої думки про школу майбутнього, про університет майбутнього. Результати невтішні. Абсолютна більшість респондентів роблять припущення в основному стосовно матеріальної бази та інфраструктури названих установ освіти. Щось не дозволяє вийти їм за межі власної рефлексії та досвіду. То ж звернемося за допомогою до А. Тоффлера. Так, у другій третині ХХ ст. він прогнозував нинішнім та майбутнім поколінням небувалий шок від сприйняття викликів нового міленіуму.
Аби визначити модальність та межіфутурошоку, А. Тоффлер використав величезний соціальний прогностичний ресурс, побудований на інтерполяції та передбаченні. Те, що вивчалося у школах та університетах, він назвав "безнадійним анахронізмом". Всі установи освіти, на його думку, рухаються п'ятами вперед, до системи, що себе вже повністю зжила. Їх енергія спрямована на підготовку Індустріальних Людей - людей, ангажованих для виживання в системі, яка перестане існувати раніше, ніж вони. Виклики завтрашнього дня вимагають не міліонів поверхово начитаних людей, не людей, які виконують вказівки не моргнувши оком, але людей, які можуть знаходити свій шлях в новому оточенні, які досить швидко адаптуються до нових стосунків за умов тотального ринку.
Кожна установа освіти повинна запропонувати учням та студентам десятки вільнообраних предметів, заснованих на передбаченнях про майбутні життєві потреби. У людей майбутнього буде потреба нових навичок в трьох критичних областях - безперервна освіта, продуктивні зв'язки та право вибору. За І. Пригожиним, синергетична парадигма принципово відрізняється від попередніх під час вибору діяльності будь-якої особистості тим, що вибір сьогодні здійснюється не між добром і злом, не між стабільністю і мінливістю, а між різними несталими траєкторіям.
Автором була здійснена спроба надати студентам-заочникам випускного курсу право вибору. На державному іспиті екзаменаційні білети було покладено на стіл питаннями догори. Перша реакція студентів була подібною до учасників передачі "Прихована камера" - розгубленість, шок. Потім делікатні запитання: "А хіба так можна?" - "Можна, бо інший варіант надавав вам лише віртуальне право вибору." І от результат: студенти підходять до столу, відвертаються, навпомацки беруть білет.
Освіта, на думку А. Тоффлера, прийде до того, щоб стати пріоритетом для розвитку секторів бізнесу, тоді як його лідери все більше усвідомлюють зв'язок між освітою і глобальною конкурентоспроможністю.
Література
Авер'янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення// Віче.-2002.-№3.
Азарова Ольга /Газ.Управління освітою.-№24.- 2003.-С.9.
Айер А.Д. Язык, истина и логика/Аналитическая философия.Избранные тексты.- М.,1993.-С.50-56.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации.- М.:Прогресс,1985.-327с.
Алексеева В.Г.Молодой рабочий.-М.:1983.-С.17.
Альтшулер Д.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей:от озарения к технологии.(Теория и практика решения изобретательских задач).- Кишенев: Карта Молдовеняске,1989.-381с.
Ананьев Б.Г.Человек как предмет познания.-Л.:Изд-во ЛГУ,1968.-338с.
Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика//Педагогіка і психологія.-№ 3.-2002.-С.12.
Андрущенко В.П.Етнонаціональний фактор освіти//Етнокультурні аспекти українського державотворення:історія і сучасність.-Мелітополь,2001.-С.2-8.
АндрущенкоВ.П.,Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія.-К.: Генеза,1996.-368с.
Анисимов С.Ф. Духовные ценности: призводство и потребление. М.: 1988.
Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. - М.: Мысль, 1970. - 181с.
Анисимов С.Ф.Теория ценностей в отечественной философии ХХ века. Весник Моск. ун.-та, 1994.- серия 7.- №4. -С. 40.
Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. - К.: Твім інтер, 2003.- 391с.
Архангельский Л.М. Моральные ценности: сущность и реализация// Современная цивилизация и моральные ценности. - М., 1982 - С.4.
Аспект самообразования личности школьника, методические рекомендации в помощь классным руководителям, учителям и студентам педагогических вузов. - Запорожье - 1991. - 46с.
Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей.-М.: Московский псих.-соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЕК", 2000.-272с.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций.- М.: Юрид. лит., 1997.- 400с.
Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Эффективность социального управления: системно-деятельностный подход// Информация и управление. Философско-методологические аспекты / Отв. ред. Антипенко А.Г., Кремянский В.И. - М.: Наука, 1985.-284с.
Бадюл Світлана. Професійно-педагогічні цінності як психолого-педагогічна основа процесу становлення майбутнього вчителя початкових класів // Рідна школа. - 2002.- №6.- С.14-15.
Бакуменко В. Методологічна база державно-управлінських рішень// Вісник УАДУ. -2000. - №1.- С. 5-19.
Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти// Практична психологія та соціальна робота - 2001. - №1. - С.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...