WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аксіологічні аспекти становлення керівника школи - Реферат

Аксіологічні аспекти становлення керівника школи - Реферат

школи так не схожі одна на одну своїми внутрішніми характеристиками (школи О.В. Захаренка, М.П. Гузика, В.Ф. Шаталова Є.А. Ямбурга, В.А. Караковського...).
З аксіологічної точки зору адаптація керівника в колективі може проходити в таких формах:
1. Заперечення - неприйняття норм та цінностей.
2. Конформізм - прийняття всіх норм та цінностей.
3. Мімікрія - щось приймається, неприйняття деяких цінностей ретельно маскується.
Професор С.Г. Вершловський пропонує вважати категорію "цінність" провідною під час вивчення проблеми функціональної грамотності (чи неграмотності). Цінності - це етичні імперативи трудової діяльності та поведінки людини. Уміння з'ясовувати, змінювати цінності є для керівника школи дуже важливим. Керівник, який не здатен помічати особисті цінності, не може формувати їх у членів свого колективу.
Професійні ціннісні орієнтації керівників шкіл в період їх адаптації та стабілізації пропонуємо досліджувати за допомогою методики "Квадрат професійних ціннісних орієнтацій керівника школи".
Розуміючи під професійними ціннісними орієнтаціями керівникаелемент внутрішньої структури особистості, що виражає її суб'єктивне ставлення до суспільно значущих цінностей праці й певних компонентів педагогічної діяльності, ми виділяємо сім груп ціннісних орієнтацій функціональної грамотності: на комунікативну діяльність (КД); на діагностичну діяльність (ДД); на прогностичну діяльність (ПД); на організаційно-методичну діяльність (ОМД); на конструктивну діяльність (КонД); на дослідницьку діяльність (ДД); на суспільну діяльність (СД).
Аналіз результатів дослідження дозволив нам з'ясувати ієрархію ціннісних орієнтацій у керівників шкіл з різним педагогічним стажем. Так, у молодих керівників ця ієрархія виглядає таким чином:
ОМД ДД КонД КД ДД ПД СД
У керівників зі стажем понад п'ять років вона виглядає наступним чином :
КД ОМД ДД КонД ДД ПД СД
Ці ланцюжки свідчать про те, що керівники часто не бачать взаємозв'язку між діагностичним та прогностичним компонентами управлінської праці. У всіх цих групах орієнтації на дослідницьку та прогностичну діяльність займають 5 та 6 рангові місця.
У результаті впровадження авторської цільової комплексної програми цей ланцюжок набув вигляду:
КД ДД ДД ПД ОМД КонД ОД
Критерієм ефективності дослідницько-експериментальної роботи була самооцінка керівників шкіл власної організаційно-педагогічної діяльності.
Рівень самооцінки власної організаційно-педагогічної діяльності керівників шкіл визначався на основі трьох груп критеріїв: оптимальна, допустима та критична діяльність. Критерій ефективності будь-якого напрямку або всієї діяльності визначається за формулою:
К1
Кэ= ---- х 100, де К1 - фактична кількість балів
К2 К2 - максимальна кількість балів
Таблиця 17
Самооцінка власної організаційно-педагогічної діяльності керівників шкіл
№ Напрямок діяльності Коефіцієнт ефективності
Оптима-льний Допус-тимий Крити-чний
1. Виховна 58.8 41.2 -
2. Суспільно-організаційна 29.4 47.9 23.7
3. Інструктивно-методична 52.9 47.1 -
4. Педагогічна 41.2 52.9 5.9
5. Адміністративно-розпорядча 76.5 23.5 -
6. Фінансово-господарча 58.8 35.3 5.9
В.І. Бондар пропонує розглядати готовність керівника школи до управлінської діяльності з таких позицій:
теоретична готовність - співвідношення необхідної моделі знань та їх реального стану;
процесуальна готовність - загальне вміння здійснювати всі функції управління розвитком школи.
Готовність керівника школи до професійної управлінської діяльності треба віднести до передумов його становлення як спеціаліста в галузі управління. Становлення є одним з періодів, фаз, стадій розвитку і не може розглядатися як синонім розвитку. Поняття "становлення" охоплює особливу, ще не завершену форму організаційної діяльності керівника школи. Специфічність цього поняття полягає в тому, що воно відображає те, що ще не існує в готовому, сформованому вигляді, але воно вже починає існувати як формалізована реальність.
Становлення до переходу в режим розвитку директора школи та періоду його мистецького управління включає в себе такі етапи:
Малюнок 7
Становлення '
Адаптація ' Стабілізація ' Перетворення '
Розвиток
Важливим, визначальним аксіологічним компонентом функціональної грамотності (компетентності) керівників шкіл в період їх професійного становлення ми вважаємо їх потребу в інформації та рівень задоволення інформаційним забезпеченням, управління процесом.
У цьому плані цікавим видається дослідження проблем керівників шкіл у нормативних професійних напрямках (на прикладі інформаційних). На діаграмі 3 відображені результати дослідження. Тут показані рівні інформаційного забезпечення управлінців з однаковим стажем роботи (4 роки). Інформаційно-аналітична діяльність керівника з точки зору системного підходу передбачає необхідне забезпечення керівника інформацією про соціально-педагогічні процеси в колективі, яка є достатньою для прийняття оптимального управлінського рішення.
Діаграма 3.
62% респондентів вважають свій рівень інформаційного забезпечення достатнім, 24,7% вважають, що в їх роботі виникають труднощі та обмеження з причини недостатньої інформованості. 13,3% - рівень інформаційного забезпечення недостатній для прийняття управлінських рішень.
Інше дослідження з питань достатньості інформованості цієї ж групи заступників директорів включало в себя 10 номенклатурних обов'язків завуча: 1. Складання плану роботи школи. 2. Складання розкладу уроків та позакласних занять. 3.Відвідування та аналіз уроків, заходів. 4. Контроль виконання навчальних програм. 5. Організація методичної роботи в школі. 6. Контроль успішності учнів. 7. Організація виховної роботи в школі. 8. Впровадження інноваційних педагогічних технологій. 9. Організація

 
 

Цікаве

Загрузка...