WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Генеза управлінського континіуму: від ентропії до цінності - Реферат

Генеза управлінського континіуму: від ентропії до цінності - Реферат

присвячені міжсистемному аналізу управління складними біосоціальними та науково-виробничими системами.
На думку одного із авторів ідеї такого дослідження, Г.Шиліна, першим та основним мотивом виникнення і розвитку всіх форм життя на Землі є боротьба за сонячну енергію між збирачами ії та споживачами, які керують першими.
Людина знаходиться на вершині біологічної піраміди, вона являє собою гібрид, утворений в результаті схрещування травоїдного та хижого приматів. Вона орієнтована на дві програми соціального споживання: як хижак і як травоїдна.
Збирачі енергії є пращурами клітинної системи тіла Людини, а споживачі енергії стали "засновниками" такої субстанції як мозок (ЦНС), який управляє її тілом. Тому все людство, незалежно від кольору шкіри та національної належності поділяється на людей архетипу А (управлінці-споживачі енергії) та людей архетипу В (підлеглі-збирачі енергії). Під архетипом* ми розуміємо елементи людської психіки, що відображають загальні моделі чуттєвого досвіду і виробляються у ході розвитку людської свідомості.
До речі, слав'янський архетип (В) являє собою біологічний вид травоїдних збирачів, землеробів, рабів (за Г. Шиліним).
"Еґо" та "супереґо" - складові поняття, які прагнуть впорядкувати біологічну боротьбу за енергію та відновлення людей хижого архетипу А з людьми травоїдного архетипу В. Оскільки архетип А споконвічно несе у собі керівну програму, то він створює всі стресові ситуації в житті людей архетипу В, при цьому він вирішує надскладні завдання щодо виправдання власної споживацької суті з метою запобігти невдоволення великої кількості обманутих та пригнічених людей архетипу В.
Пірамідальний (стайно-стадний) механізм управління біологічним світом Землі створено біосферою для синтезу в голові Людського Розуму, здатного розгадати велику тайну Космосу.
В організації піраміди управління необхідно засвоїти важливу істину: для збільшення (посилення) влади в піраміді необхідно постійно розширювати її базис, тобто збільшувати кількість неусвідомлених елементів (архетип В) в основі піраміди. Піраміда зростає за рахунокприєднання до своєї основи слаборозвинутих, пригноблених народів.
Піраміда влади розвивається досить стабільно до того часу, доки її основа не руйнується через неконтрольоване відновлення (розмноження) маси людей архетипу В, які поглинають та розсіюють енергію без будь-якої користі. "Дно" піраміди пожирає управлінську еліту в ході чергової революції. Безперечно, аби ця піраміда була стійкою, в ній, за правилом Паретто, повинна зберігатися пропорція: 80% - архетип В, 20% - архетип А.
На думку Г. Шиліна, давні люди насильно отримали щеплення матеріалістичного світогляду та світорозуміння від єгипетських жерців і, на жаль, до цього часу не в змозі усвідомити благодать власної свідомості та мислення. Причиною такої обмеженості є біологічне невігластво та ненависть до фізичної праці. Так, наприклад, відсутність у сугесторів (керівників - архетип А) фізичних навантажень в праці замінюється "лицедійським" спортом, спрямованим на безцільне спалювання сонячної енергії і травмування одним одного в різних бойових єдиноборствах, які замінили бої самців у боротьбі за самку.
Малюнок 6
До речі, етимологію поняття "культура" Г. Шилін вбачає в езотеричних початках "культу Ра" (з російської). Ра (Амон) - давньоєгипетський бог сонця.
Література
Авер'янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення// Віче.-2002.-№3.
Азарова Ольга /Газ.Управління освітою.-№24.- 2003.-С.9.
Айер А.Д. Язык, истина и логика/Аналитическая философия.Избранные тексты.- М.,1993.-С.50-56.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации.- М.:Прогресс,1985.-327с.
Алексеева В.Г.Молодой рабочий.-М.:1983.-С.17.
Альтшулер Д.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей:от озарения к технологии.(Теория и практика решения изобретательских задач).- Кишенев: Карта Молдовеняске,1989.-381с.
Ананьев Б.Г.Человек как предмет познания.-Л.:Изд-во ЛГУ,1968.-338с.
Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика//Педагогіка і психологія.-№ 3.-2002.-С.12.
Андрущенко В.П.Етнонаціональний фактор освіти//Етнокультурні аспекти українського державотворення:історія і сучасність.-Мелітополь,2001.-С.2-8.
АндрущенкоВ.П.,Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія.-К.: Генеза,1996.-368с.
Анисимов С.Ф. Духовные ценности: призводство и потребление. М.: 1988.
Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. - М.: Мысль, 1970. - 181с.
Анисимов С.Ф.Теория ценностей в отечественной философии ХХ века. Весник Моск. ун.-та, 1994.- серия 7.- №4. -С. 40.
Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. - К.: Твім інтер, 2003.- 391с.
Архангельский Л.М. Моральные ценности: сущность и реализация// Современная цивилизация и моральные ценности. - М., 1982 - С.4.
Аспект самообразования личности школьника, методические рекомендации в помощь классным руководителям, учителям и студентам педагогических вузов. - Запорожье - 1991. - 46с.
Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей.-М.: Московский псих.-соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЕК", 2000.-272с.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций.- М.: Юрид. лит., 1997.- 400с.
Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Эффективность социального управления: системно-деятельностный подход// Информация и управление. Философско-методологические аспекты / Отв. ред. Антипенко А.Г., Кремянский В.И. - М.: Наука, 1985.-284с.
Бадюл Світлана. Професійно-педагогічні цінності як психолого-педагогічна основа процесу становлення майбутнього вчителя початкових класів // Рідна школа. - 2002.- №6.- С.14-15.
Бакуменко В. Методологічна база державно-управлінських рішень// Вісник УАДУ. -2000. - №1.- С. 5-19.
Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти// Практична психологія та соціальна робота - 2001. - №1. - С.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...