WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Моральне наповнення педагогічної аксіології - Реферат

Моральне наповнення педагогічної аксіології - Реферат

виявляються обов'язок і дисципліна, що розвиваються через самовиховання. З іншого боку, зовнішня законність, педагогічна етика, що містяться в документах, адресованих учителеві, допомагає йому внутрішньо виховатися і зробити себе дійсно вільним.
У Великобританії в "паблік скулз" виховання здійснюється за системою п'яти ступенів:
1) слухняність - треба точно і швидко виконувати те, що тобі наказують;
2) дисципліна - треба дотримуватися правил і вміти примусити себе працювати;
3) організованість - працювати чітко і без метушні;
4) ініціативність - треба вміти проявляти її, коли в цьому є потреба;
5) лідерство - треба навчитися брати на себе керівництво людьми і відповідальність за рішення.
Увага як аксіологічний орієнтир підкреслює цінність особистості, оскільки людина, яка зауважує як дрібні, так і важливі деталі освітнього процесу, в особистості вихованців, демонструє свій професіоналізм і ціннісно орієнтований погляд на педагогічний простір. Інша ж людина, вихованець, міркуючи про те, що він комусь цікавий, дійде висновку про власну цінність. Увага забезпечує безпеку, надійність особистості. Для педагога увага - найважливіша ціннісна складова професійної культури, вона дозволяє відзначати ледь помітні паростки змін в особистості, духовну сумлінність, здійснення кращих поривів і багато чого іншого.
Творчість як цінність - це певного роду діяльність, у якій на основі власного та запозиченого досвіду в динамічних умовах народжуються якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного значення. Природно, оригінальні, нетрафаретні вирішення різних професійних проблем навряд чи доступні кожному педагогові, однак, якщо врахувати, що за своєю природою педагогічна діяльність складається із вирішення найчастіше унікальних ситуацій, то стане зрозуміло: здатність до творчості є не просто зовнішнім атрибутом, а внутрішньою її характеристикою. Творчі здібності керівника є граничною концентрацією духовних сил людини, її емоцій, почуттів, уяви, фантазії, інтелекту, професійної кваліфікації.
Щоб повною мірою реалізувати творчий підхід до навчання, виховання і розвитку учнів педагог повинен мати прагнення до повної самовіддачі, володіти педагогічною інтуїцією, здатністю до професійно виправданої імпровізації. Творчість є важливою характеристикою педагогічної діяльності, насамперед тому, що вона "переводить" педагогічну діяльність з області майстерності до області мистецтва. І якщо майстром педагогічної праці є ерудований учитель, який володіє культурою праці, потребою в самоосвіті і демонструє високі результати професійної діяльності, то вчитель-художник, творець, крім названого, володіє і яскраво вираженою здатністю до творення навчально-виховного процесу на рівні мистецтва.
Високий рівень професіоналізму визначається глибиною проникнення вчителя в сутність педагогічних явищ, його здатністю знаходити, відповідні професійно важливим цінностям, способи, форми і засоби організації навчально-виховного процесу. При цьому педагогічна діяльність повинна усвідомлюватися і здійснюватися в рамках виняткової відповідальності вчителя за довірені йому долі, щоб принаймні звести до мінімуму кількість помилок, наслідки яких можуть бути драматичними, а то і трагічними. Складовою частиною професіоналізму є також і професійна мобільність, тобто здатність відгукуватися на інновації з творчою адаптацією їх до власної особистості і вихованців для отримання бажаного педагогічного результату.
Актуальними є політичні цінності вчителя: патріотизм, громадянськість, національна гідність і т.і., які ґрунтуються на емоційному сприйнятті вчителем інтересів та ідеалів суспільства. Учитель завжди був і є патріотом, громадянином своєї Батьківщини, дбайливо відноситься до народних традицій, поділяє долю свого народу. Орієнтація вчителя на політичні цінності наповнює його життя глибоким духовним змістом і дозволяє переборювати реальні життєві складності і протиріччя. Політичні цінності педагога - це аксіологічний вектор, який вказує його вихованцям напрямок у різноманітному соціокультурному просторі, і виховує причетність до долі свого народу.
Ідея громадянськості у наш час набуває особливого значення. Ще в ХVІІ сторіччі видатний французький філософ Ш.Л. Монтеск'є попереджав: "Будьте певні, якщо сьогодні Ви поганий громадянин, то згодом Ви станете гарним рабом".
У цьому значенні цікавою є ідея "ЕКГ" суспільства (за поняттям ''електрокардіограма''). Сучасне суспільство може буди здоровим (громадська злагода) за умови чіткого збереження балансу трьох його провідних компонентів: "Е"- етнічності; "К" - конфесійності; "Г" -громадянськості .
Громадянськість педагога пов'язана з високим рівнем розвитку людини стосовно своїх співвітчизників, суспільного і державного укладу народного життя. Ця риса виявляється в прагненні вчителя мислити і діяти в інтересах свого народу, орієнтуючись на його ідеали. Для цього необхідно знати і розуміти основні віхи з історії своєї Вітчизни, вміти критично оцінювати сучасну державну і соціальну політику. Учитель зі сформованою громадянською позицією ніколи не займе місце стороннього спостерігача стосовно того, що відбувається в Україні, своєму місті або селі. Він обов'язково виявить своє ставлення до цього словом і справою, щоб виконати свій громадянський і професійний обов'язок, дати вихованцям урок участі в боротьбі з недоліками заради поліпшення життя.
Література
Авер'янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення// Віче.-2002.-№3.
Азарова Ольга /Газ.Управління освітою.-№24.- 2003.-С.9.
Айер А.Д. Язык, истина и логика/Аналитическая философия.Избранные тексты.- М.,1993.-С.50-56.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации.- М.:Прогресс,1985.-327с.
Алексеева В.Г.Молодой рабочий.-М.:1983.-С.17.
Альтшулер Д.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей:от озарения к технологии.(Теория и практика решения изобретательских задач).- Кишенев: Карта Молдовеняске,1989.-381с.
Ананьев Б.Г.Человек какпредмет познания.-Л.:Изд-во ЛГУ,1968.-338с.
Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика//Педагогіка і психологія.-№ 3.-2002.-С.12.
Андрущенко В.П.Етнонаціональний фактор освіти//Етнокультурні аспекти українського державотворення:історія і сучасність.-Мелітополь,2001.-С.2-8.
АндрущенкоВ.П.,Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія.-К.: Генеза,1996.-368с.
Анисимов С.Ф. Духовные ценности: призводство и потребление. М.: 1988.
Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. - М.: Мысль, 1970. - 181с.
Анисимов С.Ф.Теория ценностей в отечественной философии ХХ века. Весник Моск. ун.-та, 1994.- серия 7.- №4. -С. 40.
Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. - К.: Твім інтер, 2003.- 391с.
Архангельский Л.М. Моральные ценности: сущность и реализация// Современная цивилизация и моральные ценности. - М., 1982 - С.4.
Аспект самообразования личности школьника, методические рекомендации в помощь классным руководителям, учителям и студентам педагогических вузов. - Запорожье - 1991. - 46с.
Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей.-М.: Московский псих.-соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЕК", 2000.-272с.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций.- М.: Юрид. лит., 1997.- 400с.
Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Эффективность социального управления: системно-деятельностный подход// Информация и управление. Философско-методологические аспекты / Отв. ред. Антипенко А.Г., Кремянский В.И. - М.: Наука, 1985.-284с.
Бадюл Світлана. Професійно-педагогічні цінності як психолого-педагогічна основа процесу становлення майбутнього вчителя початкових класів // Рідна школа. - 2002.- №6.- С.14-15.
Бакуменко В. Методологічна база державно-управлінських рішень// Вісник УАДУ. -2000. - №1.- С. 5-19.
Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти// Практична психологія та соціальна робота - 2001. - №1. - С.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...