WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Духовні цінності сенсу життя сучасного педагога - Реферат

Духовні цінності сенсу життя сучасного педагога - Реферат

вчення про свободу. У педагогічній професії прагнення до пошуку й реалізація сенсу життя виступають як мотив діяльності, що є основним двигуном поведінки та розвитку особистості.
У цьому плані мотив діяльності сучасного педагога може розглядатися як особливе ставлення до життя і здоров'я вихованців, як духовне відтворення соціального потенціалу особистості. Сенс життя вчителя, безумовно, пов'язаний із самореалізацією його особистості, що включає творчі, комунікативні, етичні, емоційні та інші аспекти. Можливість задоволення домагань особистості дозволяє вчителеві прагнути знайти себе, знайти смисл у професійно-педагогічній діяльності. Зрозуміло, що вчитель може ставити собі на меті реалізувати себе як предметник, демонструючи глибину знань у предметній області, творчість і оригінальність у методичних рішеннях, серйозне ставлення до дослідження наукових істин. Є можливість виявити себе, свої здібності в системі виховання, особливо за наявності таланта, прикладних умінь. Розвинута комунікативна культура є основою для вмілого налаштування стосунків з вихованцями, вирішення будь-яких складних життєвих проблем, створення і втілення фантастичних виховних проектів.
В. Тумальов визначає загальні обов'язкові ознаки педагогічної інтелігенції: структура ціннісних орієнтацій, професійна ідентифікація, задоволеність професією, рівень самореалізації. Це дозволяє розглядати людину-педагога як носія індивідуально-особистісного, суб'єктно-діяльнісного початку. Педагог усвідомлює себе у таких параметрах: належність до певної спільноти - "вчительства"; людей певного рівня освіти, культури; працівників певного типу школи; викладачів предмету; соціальнихпедагогів (у широкому розумінні); людей з особистим життям, індивідуальною долею.
Є.І. Головаха пропонує ряд принципів раціональної організації життя: перспективність, визначеність, ритмічність, тренування, товариськість.
Безумовно, є й інші напрямки пошуку сенсу життя вчителем, але головне, щоб педагог не потрапив у стан "екзистенціального вакууму", який виникає за ситуації неможливості реалізувати свої прагнення. За сучасних умов, які характеризуються відсутністю елементарних основ для успішної та продуктивної життєдіяльності педагога (несвоєчасна виплата скромної вчительської зарплати, слабка матеріальна база школи, відсутність серйозної методичної допомоги і т.і.) виникає внутрішній стан, який провокує втрату сенсу життя. У цьому зв'язку доречна теза В. Франкла про те, що не людина порушує питання про зміст свого життя - життя порушує питання перед нею, і людині доводиться щодня й щогодини відповідати на нього - не словами, а діями. Дж. Гріндер впевнено пояснює: "Немає сенсу чекати, що світ прилаштується до нас. Цього не буде ніколи. Єдиний спосіб домогтися успіху - це особисто прилаштуватися до світу" Пошук сенсу життя - найважливіша, щоденна проблема, яку вирішує вчитель разом з проблемою здійснення цього змісту. Головна теза, яка повинна бути принциповою позицією педагога як особистості і професіонала: людина несе відповідальність за здійснення унікального змісту свого життя.
Для реалізації сенсу життя педагог повинен вміти приймати рішення і робити це з розумінням того, що, реалізуючи сенс життя, він реалізує себе. Здатність приймати рішення - один з унікальних проявів особистості вчителя. Природно, що педагогові доводиться приймати рішення щохвилини, і вони можуть стосуватися різних проблем. Формування готовності приймати рішення може здійснюватися під час використання системи психолого-педагогічних ситуацій, що є школою пошуку відповідей на численні вітальні проблеми.
Література
Авер'янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення// Віче.-2002.-№3.
Азарова Ольга /Газ.Управління освітою.-№24.- 2003.-С.9.
Айер А.Д. Язык, истина и логика/Аналитическая философия.Избранные тексты.- М.,1993.-С.50-56.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации.- М.:Прогресс,1985.-327с.
Алексеева В.Г.Молодой рабочий.-М.:1983.-С.17.
Альтшулер Д.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей:от озарения к технологии.(Теория и практика решения изобретательских задач).- Кишенев: Карта Молдовеняске,1989.-381с.
Ананьев Б.Г.Человек как предмет познания.-Л.:Изд-во ЛГУ,1968.-338с.
Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика//Педагогіка і психологія.-№ 3.-2002.-С.12.
Андрущенко В.П.Етнонаціональний фактор освіти//Етнокультурні аспекти українського державотворення:історія і сучасність.-Мелітополь,2001.-С.2-8.
АндрущенкоВ.П.,Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія.-К.: Генеза,1996.-368с.
Анисимов С.Ф. Духовные ценности: призводство и потребление. М.: 1988.
Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. - М.: Мысль, 1970. - 181с.
Анисимов С.Ф.Теория ценностей в отечественной философии ХХ века. Весник Моск. ун.-та, 1994.- серия 7.- №4. -С. 40.
Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. - К.: Твім інтер, 2003.- 391с.
Архангельский Л.М. Моральные ценности: сущность и реализация// Современная цивилизация и моральные ценности. - М., 1982 - С.4.
Аспект самообразования личности школьника, методические рекомендации в помощь классным руководителям, учителям и студентам педагогических вузов. - Запорожье - 1991. - 46с.
Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей.-М.: Московский псих.-соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЕК", 2000.-272с.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций.- М.: Юрид. лит., 1997.- 400с.
Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Эффективность социального управления: системно-деятельностный подход// Информация и управление. Философско-методологические аспекты / Отв. ред. Антипенко А.Г., Кремянский В.И. - М.: Наука, 1985.-284с.
Бадюл Світлана. Професійно-педагогічні цінності як психолого-педагогічна основа процесу становлення майбутнього вчителя початкових класів // Рідна школа. - 2002.- №6.- С.14-15.
Бакуменко В. Методологічна база державно-управлінських рішень// Вісник УАДУ. -2000. - №1.- С. 5-19.
Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти// Практична психологія та соціальна робота - 2001. - №1. - С.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...