WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Духовні цінності сенсу життя сучасного педагога - Реферат

Духовні цінності сенсу життя сучасного педагога - Реферат

відбувається в ньому самому - в його інтелектуальному і моральному розвитку.
В Україні (XVIII-XX ст.) вчитель завжди був втіленням найвищих духовних прагнень народу, а особистість педагога наділялася особливими духовно-моральними якостями: мудрістю, справедливістю, добротою, розумом і т.і. Безсумнівно, що й особистість вчителя і його професійна діяльність повинні наповнюватися високими ідеалами та прагненнями, які відповідають потребам саморозвитку і необхідності удосконалення оточуючих, насамперед, учнів. Справжній учитель прагне пізнати і зрозуміти духовний світ дитини, щедро поділяється з нею своїми цінностями. Специфікою поведінки такого вчителя є його позитивна орієнтація на інших. Це і є не що інше, як духовність педагога, духовне багатство особистості, трансцендентальний прояв учителя як глибока внутрішня сила моральних,інтелектуальних, естетичних можливостей.
Незважаючи на виняткову важливість духовних цінностей для життя окремої людини і народу в цілому, їх система і структура поки ще далекі від повного вивчення. Але безсумнівно одне: духовні цінності є засобом вираження соціальної зрілості людини. Склад і співставлення їх у цілісній структурі особистості відрізняються значним різноманіттям та органічною взаємозумовленістю. На наш погляд, до категорії духовних цінностей, у широкому смислі, слід включати всі психологічні утворення, що регулюють нематеріальні відносини суб'єкта до світу, до іншої людини. Духовну аксіосферу особистості можна уявити у вигляді площин, які перетинаються, з відносно диференційованими смислостворюючими векторами. Найважливішими з цих площин є екзистенціальна, моральна, політична, естетична і художня, кожна з яких є самостійною системою, утвореною безліччю особистісних змістів. Кожна з названих цінностей має своє духовне наповнення і займає визначене місце в ієрархії аксіологічних орієнтирів учителя.
В цілому, система професійно-педагогічних цінностей (ціннісних орієнтацій) сучасного вчителя була досліджена автором у попередній праці. На вершині "піраміди" духовних цінностей педагога ХХI століття цілком обґрунтовано можуть знаходитися екзистенціальні цінності. До них відносяться зміст і цінність життя, рішучість у виборі, надія, турбота, пошук і т.п. Розуміння природи сенсу життя в духовній культурі вчителя займає особливе місце в інтерпретації суті педагогічної справи. Сенс життя фіксує духовне ядро самосвідомості особистості, він є віссю переконань людини, стимулятором її волі. У професійній діяльності вчителя сенс життя визначає вільний вибір особистості, що має принципове значення для творчого вирішення освітніх і виховних задач педагогічного процесу.
Сенс життя, за К.С. Станіславським, є "надзавданням" життєдіяльності людини, яке визначає всі життєві цілі. Тому, якщо сенс життя педагога споконвічно складається як гуманістичне кредо, то його смислостворюючими орієнтирами, тобто цілями професійної поведінки, стають людиноцентричні прагнення. У цьому випадку гуманізм вчителя об'єктивно спрямовується не тільки на процесуальні та комунікативні характеристики педагогічної діяльності, але і на результати освітньо-виховного процесу. "В аксіологічній царині... розкриття можливостей передбачає прилучення тих, хто навчається, до гуманістичних цінностей, інакше кажучи, їх виховання в гуманістичному дусі".
Екзистенціальні цінності учителя відрізняються рядом особливостей. Насамперед, їм властива інтегративність, яка дозволяє асимілювати найбільш важливе з інших ціннісних орієнтирів. Екзистенціальні цінності за своєї сутністю є інтроспективно-діалогічними, оскільки пошук сенсу життя - процес, пов'язаний з постійною суперечкою, у тому числі і внутрішньою, із самоспостереженням.
На відміну від інших, екзистенціальні цінності мають інтровертну орієнтацію, адже педагог визначає сенс життя для самого себе. Принципово відрізняються екзистенціальні цінності від можливості їх точного формулювання та усвідомлення, тоді як, наприклад, моральні та естетичні цінності, насамперед, емоційні.
Твердження про те, що в системі професійно-педагогічних цінностей вчителя центральне місце посідають екзистенціальні ціннісні орієнтації спирається на діалектико-матеріалістичну основу і зумовлене наступними позиціями:
1) сенс життя - це філософська категорія, яка містить модель ставлення людини до світу і до себе, що реалізується в її життєдіяльності. Подана категорія співвідноситься з категорією - "мета життя";
2) сенс життя являє собою універсальний визначник особистості, який синтезує її матеріальні і духовні потреби. Більше того, сама система потреб визначається сенсом життя, який є джерелом їх актуалізації;
3) сенс життя виступає похідною від соціально-економічних умов макро- і мікрорівня. Він об'єктивно визначається системою суспільних відносин, але при цьому існує досить широкий особистісний спектр альтернатив. Тому в ньому поєднуються об'єктивне і суб'єктивне, необхідність і свобода;
4) сенс життя - це результат пошуку і вибору, обумовлений ціннісними установками та орієнтаціями особистості. У цьому плані категорія сенсу життя може розглядатися як надцінність;
5) сенс життя конкретної людини відображається в її життєдіяльності. Якщо вибір сенсу життя є результатом спрямованості особистості, то реалізація його пов'язана із самореалізацією особистості. Найбільш повно самореалізація особистості відбувається в соціальній сфері, насамперед, у рамках професійної діяльності. Тому можна вважати, що між сенсом життя людини і її самореалізацією в професійній діяльності існує глибока кореляція. Але життя може виявлятися не тільки неповним, однобоким, а і зовсім не здійснитися. Прояви життєвої нереалізованості можуть бути такі:
- втрата смислу життєвих цілей, зневірення, повна втрата працездатності;
- деформоване життя як наслідок невизначеності життєвих цілей або їх хибності, безпорадність при зіткненні з життєвими труднощами;
- сурогатне життя, яке заповнене псевдодіяльністю, псевдоцінностями, чи життя як рослинне існування.
Відповідно до позиції В. Франкла, сенс життя в теоретичному аспекті включає вчення про прагнення до смислу, вчення про сенс життя і

 
 

Цікаве

Загрузка...