WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Духовні цінності сенсу життя сучасного педагога - Реферат

Духовні цінності сенсу життя сучасного педагога - Реферат


Реферат на тему
Духовні цінності сенсу життя сучасного педагога
Для адекватного природі людини моделювання її основних властивостей необхідно вибудувати, насамперед, філолофсько-соціологічний фундамент, який вимагає осмислення таких категорій, як ідеальне, цінне. І хоча цілісний аналіз людини припускає одночасний її розгляд у трьох аспектах - індивідуальному, особистісному і суб'єктно-діяльнісному - центральним серед них виступає особистісний аспект.
Найбільш розповсюдженим у філософії і психології є розуміння психологічного змісту особистості як "ансамблю відносин". Безумовно, характер цих відносин визначається різними макро- і мікрофакторами (соціально-економічним і психологічним станом суспільства, соціально-професійною приналежністю людини, її віком, статтю, станом здоров'я й ін.), а механізмом формування відносин виступає діалектичний взаємозв'язок свідомості і самосвідомості, які, фіксуючи відображення людиною дійсності у специфічному оцінному варіанті, формують внутрішній світ людини. У цьому внутрішньому світі постійно відбуваються процеси формування і переформування ціннісних орієнтацій, складаються і перебудовуються зразки та поняття, у яких запам'ятовуються людиною навколишня природа, суспільство, інші люди і вона сама із усіма неоднозначними взаємозв'язками між ними, змінюються існуючі оцінки і самооцінки, зникають одні домагання та з'являються інші і т.і. Тому будь-яке прагнення зрозуміти суб'єктивну основу людини не може не враховувати закони освіти і функціонування цього світу.
Робота внутрішнього світу виявляється в постійному становленні та якісній зміні системи позицій, які визначаються я-концепцією (образ "я") і, отже, ментальністю людини, що обумовлює зміст соціально-психологічних характеристик особистості. В основі ментальності лежить ціннісно-смислова освіта, яка є змістовною детермінантою спрямованості особистості, визначаючи характер її відносин, мотиваційну сферу і сенс життя. Фантаст Станіслав Лем у повісті "Навігатор Піркс" пише, що кожна людина - це ходяча геологічна формація, що пройшла через тисячу розжарених епох і ще через тисячу льодовитих, коли нашарування накладалися на нашарування... Спочатку той, кінцевий, бо перший і ні з чим не порівнянний світ дитини до знайомства з мовою - світ, що пізніше поглинається стихією cпілкування і гинe, але все ж криється десь на дні. Це вторгнення барв, форм і запахів у мозок, вторгнення через органи чуттів, що відкрилися одразу після народження... І лише потім починається поділ на світ і не-світ, тобто на "не-я" і "я".
Філософ Ортега-і-Гасет Х. заснував "авторства" та "співавторства" у житті людини. Бути людиною означає бути автором свого життя. Стати автором - це означає пройти через довгу шеренгу співавторів і не загубитися в ній, а залишитися самим собою. Авторство життя - це трансцендування в процесі відкритого полілогу із співавторами, число яких може розростатися.
Практично не можливо визначити наперед і передбачити які скривлення і деформації відбудуться у ході гри під назвою "життя", - для цього необхідно зіграти в неї, тобто прожити це життя, і тоді життєвий досвід надасть право судити про мудрість чи дурість правил, яких дотримується індивід.
У реальному світі існує багато проблем та факторів, яким треба активно протистояти і перебороти їх. На жаль, інфантильне невміння перебороти їх часто буває причиною того, що частина зневірених молодих людей, що не зуміли влаштувати своє життя належним чином, починають сприймати його як "хворобу, що передається статевим шляхом".
Образ "Я", або, як його ще називають, "Я"- концепція, за визначенням психологічного словника - це відносно стійка, більш-менш усвідомлена й опосередкована неповторними переживаннями система уявлень індивіда про самого себе, на основі якої він будує свої стосунки з іншими людьми і ставиться до себе. І.О. Мартинюк визначає суб'єктивну рольову позицію індивіда як частину образу "Я".
Австрійський психіатр і психолог В. Франкл заснував новий напрям - логотерапію (від давньогрецького logos - смисл), маючи на меті допомогти людям у пошуках сенсу життя. За Франклом, людина потребує не рівноваги, не "гомеостазу", а постійного процесу знаходження і підтвердження власного потенційного і дійсного призначення в житті. Логотерапія вбачає саму суть людського існування у відповідальності перед життям, яка насамперед виступає в формі осмисленості кожного етапу життєвого шляху.
Всебічний аналіз сутності педагогічної професії дає підстави стверджувати, що головною її характеристикою є духовність - особливий внутрішній стан, у якому чітко проглядається гармонія розумових і моральних сил людини. Це першооснова творчої діяльності педагога, від якої залежить глибина і неповторність змісту його стосунків і діяльності.
У сучасних філософських, психологічних та педагогічних дослідженнях духовність розглядається як ціннісний зміст свідомості; як індивідуальна виразність потреби пізнання; як пошук, засвоєння, створення та поширення духовних цінностей; як орієнтація на вирішення проблем змісту життя; як система особистісної активності і ставлення до різних сфер життєдіяльності людини; як психічний стан неперервного самовдосконалення особистості; як визначений спосіб життєдіяльності.
Проблема духовності - це не лише визначення вищого рівня освоєння людиною світу, ставлення до нього - природи, суспільства, до інших людей, до самого себе; це проблема виходу молодої людини за межі емпіричного буття, подолання себе "вчорашнього" у процесі удосконалення, "сходження" особистості до своїх ідеалів, цінностей і реалізації їх у своєму життєвому шляху. Тому, за влучним висловом І. Сікорського, справжній духовний розвиток передбачає гармонійне зростання й удосконалення основних сторін душі, тобто розуму, почуття і волі, за всіма деталями і варіантами. Один розвиток розуму, зокрема, так звана гімнастика розуму, робить людину софістом і водночас не дає змоги бачити істину, чути правду! Розуміння істини, проникнення в неї доступне лише осердеченому розуму. Тільки осердечений розум забезпечує людині можливість розуміння того, що відбувається поза ним, і того, що

 
 

Цікаве

Загрузка...