WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Ціннісний зміст педагогічних комунікацій - Реферат

Ціннісний зміст педагогічних комунікацій - Реферат

але навіть уявити не можу, як це зробити".
Не існує швидких і легких відповідей на ці запитання.
Прощення - це процес трансформації. За один поштовх серця ми можемо звільнитися від проблеми заснованої на зовнішній парадигмі, яка говорить нам, що ми повинні шукати справжнє щастя поза собою.
За допомогою простої зміни позиції свідомості ми можемо звільнитися від віри нашого "еґо" в те, що для власної безпеки ми повинні повірити в свій стан жертви та постійно захищатися. Змінивши точку зору, ми можемо припинити пошуки тих, кого можна було б звинуватити у нашому власному нещасті. Це вибір - більше не бачити ніякої цінності у ненависті та гніві. А ще - це звільнення від бажання завдавати болю іншим чи собі через щось, що вже в минулому.
Простити - це означає відчути співчуття, ніжність та піклування, які завжди є в нашому серці.
Ось декілька прикладів думок іншого напрямку з цього приводу:
1. Коли ти вибачаєш, то демонструєш свою слабкість.
2. Якщо ти вибачиш цю людину, це буде визнанням її правоти, а не твоєї.
3. Прощати людей, які завдали тобі шкоди, це просто дурниця.
4. Коли ти прощаєш когось, він може подумати, що ти згоден з тим, що він зробив.
Великий аксіологічний потенціал містить в собі технологія гри. Й. Хейзинг під грою розуміє добровільну поведінку чи заняття у визначених межах часу й простору згідно з добровільно взятими на себе, але безумовно обов'язковими правилами, з метою, яка полягає у самому занятті. У ході гри людина намагається перевершити себе. Гра - це завжди непевність та ризик; вона є засадою творчості. Як це не парадоксально на перший погляд, гра - це вершина проектної педагогічної діяльності. Для неї характерні такі риси:
1. Гра зворотна, в неї можна вступати безліч разів на тих же самих умовах, її можна повторювати для досягнення кращого результату.
2. Гра безпечна, з неї можна вийти у будь-який момент тимчасово або назавжди.
3. У грі відбувається "обмеження" часу.
4. Гра ситуативна.
5. Гра має рольову структуру (ролі внутрішнього кола - рефлексія, самооцінка та ролі зовнішнього кола - соціальні вимоги).
6. Гра має чіткі правила, які дозволяють учасникам виявити себе.
7. Гра будується за законами драматичного твору, що надає їй природності та підвищує емоційний вплив.
8. Характер результатів гри має парадоксальний характер.
Таким чином, аналізуючи технологічні підстави розвитку ціннісних орієнтацій особистості, слід зазначити пріоритетне положення в цьому процесі особистісно орієнтованих, діалогових, комунікативних, рефлексивних технологій. Особистісно-орієнтовані технології мають особливе значення, оскільки, по-перше, підкреслюють цінність особистості, продукують позитивне ставлення до людей, у тому числі і до себе, вказують на необхідність рівноправності у стосунках, по-друге, вони мають на увазі розвинуті духовні якості особистості, повагу і турботу про кожну людину, емпатію, вміння співпереживати іншому; по-третє, природність і відкритість взаємин - значний покажчик розвитку особистості. Безумовну цінність у формуванні аксіосфери особистості мають діалогові технології. Їх потенціал та інструментарій дають можливість активно слухати, адекватно сприймати і точно аргументувати свої позиції. У діалозі народжується смисл, затверджуються позиції, визначаються цінності, розвивається індивідуальний потенціал. Технології з комунікативною спрямованістю створюють основи для унікальної взаємодії, обміну думками, почуттями і цінностями. Слід зазначити і важливе значення рефлексивних елементів технологій, які дозволяють оцінити свій потенціал, ранжувати життєві позиції, аналізувати удачі і складності у процесі засвоєння цінностей. Найважливішим є те, що рефлексія виступає основою внутрішньої мотивації особистості, а це підсилює її духовні ресурси, збільшує процеси осмислення ціннісної парадигми, збуджує прагнення до успіху, бажання виправити помилки і визначає шляхи прилучення до цінностей освітньої системи. Широке використання зазначених технологій дозволить затвердити вічні основні цінності і на їх основі вибудовувати ціннісний світ сучасності.
Література
Авер'янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення// Віче.-2002.-№3.
Азарова Ольга /Газ.Управління освітою.-№24.- 2003.-С.9.
Айер А.Д. Язык, истина и логика/Аналитическая философия.Избранные тексты.- М.,1993.-С.50-56.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации.- М.:Прогресс,1985.-327с.
Алексеева В.Г.Молодой рабочий.-М.:1983.-С.17.
Альтшулер Д.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей:от озарения к технологии.(Теория и практика решения изобретательских задач).- Кишенев: Карта Молдовеняске,1989.-381с.
Ананьев Б.Г.Человек как предмет познания.-Л.:Изд-во ЛГУ,1968.-338с.
Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика//Педагогіка і психологія.-№ 3.-2002.-С.12.
Андрущенко В.П.Етнонаціональний фактор освіти//Етнокультурні аспекти українського державотворення:історія і сучасність.-Мелітополь,2001.-С.2-8.
АндрущенкоВ.П.,Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія.-К.: Генеза,1996.-368с.
Анисимов С.Ф. Духовные ценности: призводство и потребление. М.: 1988.
Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. - М.: Мысль, 1970. - 181с.
Анисимов С.Ф.Теория ценностей в отечественной философии ХХ века. Весник Моск. ун.-та, 1994.- серия 7.- №4. -С. 40.
Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. - К.: Твім інтер, 2003.- 391с.
Архангельский Л.М. Моральные ценности: сущность и реализация// Современная цивилизация и моральные ценности. - М., 1982 - С.4.
Аспект самообразования личности школьника, методические рекомендации в помощь классным руководителям, учителям и студентам педагогических вузов. - Запорожье - 1991. - 46с.
Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей.-М.: Московский псих.-соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЕК", 2000.-272с.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций.- М.: Юрид. лит., 1997.- 400с.
Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Эффективность социального управления: системно-деятельностный подход// Информация и управление. Философско-методологические аспекты / Отв. ред. Антипенко А.Г., Кремянский В.И. - М.: Наука, 1985.-284с.
Бадюл Світлана. Професійно-педагогічні цінності як психолого-педагогічна основа процесу становлення майбутнього вчителя початкових класів // Рідна школа. - 2002.- №6.- С.14-15.
Бакуменко В. Методологічна база державно-управлінських рішень// Вісник УАДУ. -2000. - №1.- С. 5-19.
Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти// Практична психологія та соціальна робота - 2001. - №1. - С.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...