WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Ціннісний зміст педагогічної культури - Реферат

Ціннісний зміст педагогічної культури - Реферат

існуючі визначення поняття "педагогічна культура" за орієнтовано-змістовною сутністю можна класифікувати наступним чином: ціннісно-особистісні; духовно-ціннісні; професійно-творчі; культурологічні.
Ціннісно-особистісні - включають такі визначення, у змісті яких аксіологічні характеристики соціуму, освіти, особистості педагога, учня, людини в цілому виступають пріоритетами професійної діяльності.
За І.А. Зязюном, професійна культура включає в себе індивідуально вироблені стратегії, засоби орієнтації в дійсності, технології переводу ідей у матеріальні цінності. Найбільш важливими складовими професійної культури він вважає: системний світогляд і модельне мислення; праксеологічну, рефлексивну та інформаційну озброєність; компетентність спілкування і управління; конкретно-предметні завдання.
О.В. Бондаревська розглядає педагогічну культуру як якісну характеристику "не лише особистості окремих педагогів, батьків та інших людей, що займаються навчанням й вихованням, але й життєдіяльності та виховних стосунків суспільства в цілому. Як явище суспільного життя педагогічна культура охоплює всю різноманітність проявів педагогічної дійсності і є складною за ієрархією динамічною системою, компонентами якої виступають певні рівні педагогічної практики, а також педагогічний професіоналізм та педагогічна майстерність. Педагогічна культура - це сутнісна характеристика цілісної особистості вчителя як суб'єкту педагогічної діяльності й виховних відношень, що відображає міру вирішення протиріч між її науково-педагогічною підготовкою та практичною педагогічною діяльністю".
О.В. Бондаревська приходить до думки про те, що структура педагогічної культури складається з кількох рівнів: соціально-педагогічного, науково-педагогічного, професійно-педагогічного, особистісного. Більш доречним вона вважає визначення педагогічної культури як "…частини загальнолюдської культури, в якій найбільш повно відбилися духовні та матеріальні цінності освіти й виховання, а також засоби творчої діяльності, необхідні для обслуговування історичного процесу зміни поколінь, соціалізації особистості, здійснення освітньо-виховних процесів".
В.М. Гриньова педагогічну культуру пов'язує з усіма елементами особистісної культури: моральною, естетичною, розумовою, правовою, політичною, екологічною та ін., оскільки вона є інтегральним показником інших видів культур, їх складовою і водночас включає їх у себе. Педагогічна культура має дві форми прояву: статичну й динамічну. Статична форма відбиває її як наявний рівень, що забезпечує її подальший розвиток. Динамічна форма педагогічної культури виявляється в розвитку вміння реагувати на зміни в навколишній дійсності, удосконалювати себе відповідно до умов навколишнього середовища. В.М. Гриньова розглядає педагогічну культуру як діалектичну інтегровану єдність педагогічних цінностей: цінностей-цілей і цінностей-мотивів, цінностей-знань, технологічних цінностей, цінностей-властивостей, цінностей-відношень. Вони є свого роду осями координат, що визначають модель педагогічної культури, спрямовують і коригують у соціальному, духовному, професійному й особистісному просторі діяльність учителя.
Л. Гуменюк визначає педагогічну культуру, як культуру педагогів, яка складає систему цінностей і правил їх поведінки й передбачає оволодіння науковими теоріями, зокрема, педагогічною соціологією та навичками.
Духовно-ціннісні - провідним критерієм виступає духовність людини, яка категоріально пов'язана з цінностями надіндивідуального порядку.
Г.М. Волков зазначає, що педагогічна культура - це те середовище матеріальної та духовної культури народу, яке безпосередньо пов'язане з вихованням дітей. Це колиска та колискові пісні, іграшки та ігрові пісні, дитячі знаряддя праці й праця дітей, дитяча їжа й дитяче харчування, правила годування дітей, дитячий фольклор, свята, традиційні форми повчання, поради молодій матері, заповіді предків нащадкам, спортивні змагання підлітків і молоді, ...методи привчання й сукупність поглядів народу на підготовку підростаючого покоління до життя і таке ін.
На нашу думку, такий етнопедагогічний підхід є слушним, але дещо звужує зміст поняття "педагогічна культура" і зводиться, в основному, до засобів формування свідомості людини в певному віковому періоді.
О.А. Кобенко пише: "Педагогічна культура являє собою не що інше, як тісне поєднання духовності вчителя з його професійною майстерністю" і виділяє певну систему складових частин.
О.А. Кобенко, П.М. Щербань та П.П. Щербань виділяють такі складові педагогічної культури: наукова ерудиція; загальна і національна культура; педагогічні здібності; педагогічна майстерність; педагогічна етика; культура мовлення; культура спілкування; духовне багатство; наукова організація праці; прагнення до самовдосконалення.
Професійно-творчі - уособлюють у собі рівень розвитку особистості педагога шляхом професійно-творчої діяльності.
До теорії виховання поняття "педагогічна культура" вперше ввів і розкрив його зміст та складові В.О. Сухомлинський у роботі "Розмова з молодим директором школи", а також у невиданій книзі про педагогічну культуру вчителя, яка знаходиться в його особистому архіві (присвячена дружині і колезі по роботі Ганні Іванівні). За його дослідженням, педагогічна культура неможлива без оволодіння надбаннями загальнолюдської культури - науковими, моральними знаннями та естетичними цінностями. Педагогічна культура являє собою певний ступінь оволодіння вчителем соціокультурного досвіду людства, глибоке знання методології науки та вміння використовувати її досягнення на практиці в різноманітних інноваційних формах, психологічна підготовленість вчителя. Це широка, за своїм змістом і структурою, категорія, яка пов'язана з загальною культурою особистості та високорозвинутим педагогічним мисленням. Її основу становлять: глибоке знання вчителем свого предмета, багатство методів вивчення дитини, педагогічна етика, педагогічна творчість, науково-дослідна робота вчителя, "єдність науки, майстерності і мистецтва".
"Педагогічна культура - це жива творча педагогіка повсякденної праці, та педагогіка, в якій теоретичні закономірності процесу впливу на духовний світ виховання ніби зливаються з особистістю вчителя. Педагогічна культура - це, образно кажучи, техніка і технологія взаємодії майстра і об'єкта його праці. І, оскільки об'єктом нашої праці є найніжніше, найцінніше, що існує в природі - людина, оскільки кожний дотик майстра до об'єкта праці дає свої наслідки не сьогодні, а в майбутньому іці наслідки впливають на всю життєву долю людини - стає зрозумілим наскільки багатогранним, різноманітним мусить бути у майстра нашої педагогічної праці набір інструментів, необхідних для творення, щоб майстер знав і душею, серцем відчував, який інструмент треба застосувати на разі. Ось, усе це - багатогранність, різноманітність, відточеність, зразковий стан інструментів нашої творчості, уміння володіти ними так само тонко, як прекрасний музикант володіє скрипкою, все це і є педагогічною культурою".
О.В. Барабанщиков і С.С. Муцинов визначили сім важливих компонентів педагогічної культури:
1) ідейність і професійна підготовленість вчителя;
2) педагогічна спрямованість;
3) гармонія розвинутого інтелекту;
4) висока моральність та естетична зрілість;
5) творчі підвалини педагогічної майстерності;
6) науковий потенціал викладача;
7) педагогічно спрямоване спілкування і

 
 

Цікаве

Загрузка...