WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методологія обґрунтування аксіологічної парадигми - Реферат

Методологія обґрунтування аксіологічної парадигми - Реферат


Реферат на тему
Методологія обґрунтування аксіологічної парадигми
Аксіологія, яка надзвичайно активізувалася наприкінці ХХ століття, виступає складовим компонентом гуманітарної парадигми. Проте у ХХІ столітті ціннісний смисл людського життя у всіх його функціональних виявах набрав особливого, надзвичайного значення.
Освіта - органічна частина духовного життя суспільства. Саме в цій системі створюється майбутнє, продукуються і передаються соціокультурні та особисті цінності. Таке високе призначення виховання і навчання підростаючого покоління вимагає підготовки фахівців в умовах гуманістичного освітнього простору, фундаментом якого може бути педагогічна аксіологія. Дослідники (І.А. Бех, В.О. Огнев'юк, В.І. Андрєєв, Є.В. Бондаревська, І.Ф. Ісаєв, С.В. Кульневич, В.А. Сластьонін і ін.) вважають за можливе при підготовці фахівців для освітніх установ у рамках вивчення педагогічних дисциплін спеціально виділити, як методологічну основу, аксіологічний підхід, який додасть процесові підготовки майбутніх вчителів ціннісну спрямованість.
Аксіологічний підхід - це філософсько-педагогічна стратегія, яка показує шляхи розвитку професійного мистецтва, використання педагогічних ресурсів для розвитку особистості і проектує перспективи вдосконалення системи освіти. Ціннісний (аксіологічний) підхід - специфічний. Філософа, соціолога може цікавити не тільки те, що відображається в свідомості, чи те, з яких причин дане явище виникло і за якими законами розвивається, але й те, яке воно має чи може мати значення для людей, для їх життя і благополуччя. Таким чином, в основі аксіологічного підходу лежить принцип функціонального значення, чи цінності.
Володіючи широким контактним полем, аксіологія тісно взаємодіє з усіма науками про людину і суспільство. Маючи у своєму змісті можливості виходу на всі аспекти соціальної дійсності, аксіологічно організована освіта повинна усвідомлюватися як явище, здатне виявлятися за особливих умов багаторівневої сучасної освіти.
В. Віндельбанд писав: "З того часу, як Лотце енергійно висунув вперед поняття цінності і поставив його на чолі як логіки, так і метафізики, часто здійснюються спроби встановити "теорію цінностей" як новий вид філософської основної науки".
Досить гостро постає зараз проблема особливого педагогічного статусу аксіологічного підходу, глибоке усвідомлення його компетентного застосування в освітній системі. В.О. Огнев'юк ініціює проблему виокремлення провідних ідей для створення аксіологічної концепції оцінки систем навчання і виховання.
У своїй монографії "Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку" В.О. Огнев'юк закликає формувати нову ціннісну парадигму суспільства. Це є особливо важливим для українського суспільства. Цю парадигму автор називає "людинобіосфероцентричною." Разом з тим він вважає, що говорити про утвердження людинобіосфероцентричної аксіологічної парадигми в суспільстві й, зокрема, освіті поки що не доводиться. Суспільство лише робить перші несміливі кроки в напрямі людинобіосфероцентризму.
Теоретичну модель аксіологічної освіти в Україні можна представити як поєднання:
а) сукупності вимог до соціально-гуманітарної освіти трьох рівнів: міжнародних, регіональних, освітньо-галузевих вимог та їх форм;
б) принципів освітньої політики;
в) освітніх норм до складу і структур змісту освіти, до методології, методів і методик освіти, до організації освіти, до кадрів (професорсько-викладацького складу), до системи і рівня контролю тих, хто набуває знань, умінь і навичок.
Діаграма 1
На наш погляд, послідовне і грамотне впровадження ціннісного підходу як аксіологічної парадигми - це лакмусовий папірець, який дає точну відповідь на питання, у якому напрямку буде розвиватися освіта (та й суспільство).
Основна спрямованість аксіологічної парадигми управління освітою - це конституювання людини як вищої цінності буття; розробка і запровадження державних, філософських, соціальних та галузевих морально-правових схем гарантій неухильності людської цінності в освіті та житті за будь-яких умов.
На думку В. Ширяєва, О.В. Федорінова, аксіологічний підхід у сучасній педагогічній дійсності найбільш виразно виявляється в рамках поліпарадигмального (поліціннісного) підходу.
Визначимо деякі принципи, при дотриманні яких педагогічну цінність можна вважати парадигмальним (поліпарадигмальним) явищем.
1. Визначаючи педагогічну цінність як конструкт, що являє собою суб'єктивний засіб, створений самим педагогом, перевірений ним на практиці та як такий, що допомагає прогнозувати і оцінювати результати педагогічної дійсності, ми при цьому об'єднуємо дві функції педагогічної цінності: функцію спілкування та функцію протиставлення.
2. Педагогічна цінність варіативна з причини наявності особливостей функціонування індивідуальних значень конкретного педагога.
3. Педагогічна цінність сама по собі не є цінністю, бо її смисловий потенціал залежить від характеру відносин у системі "людина-людина". Таким чином, педагогічна цінність не існує поза системою взаємовідносин.
4. Парадигмальні (поліпарадигмальні) зміни ціннісного самовизначення педагогічної дійсності можливі у рамках комунікації гуманітарної спрямованості.
5. Процес передбачення результатів педагогічної діяльності в освітньому просторі можливий за рефлексивного режиму роботи педагогів, який дає можливість змін власної діяльності від визначення цілей до отримання прогнозованих результатів.
Особливим чином в освітньому просторі повинен бути представлений світ педагогічної культури. В теорії і на практиці важливо реалізувати головні ідеї української етнопедагогіки, народної педагогіки, класичної педагогічної спадщини, професійні аксіологічні орієнтації, позитивні цінності, індивідуальні здібності: спілкування, взаємопорозуміння, творчу спрямованість. Імовірно, такий підхід може привести до розвитку природи багатогранних людських відносин, складної діалектики душі.
Методологічною основою педагогіки є масив філософських знань, які включають різні філософські концепції: матеріалізм, екзистенціалізм, феноменологію, прагматизм, неопозитивізм та інші.

 
 

Цікаве

Загрузка...