WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Узгодженість та суперечливість ціннісних орієнтацій - Реферат

Узгодженість та суперечливість ціннісних орієнтацій - Реферат

позиції. Тому надзвичайно важливим є для людини адекватне усвідомлення своїх реальних ціннісних пріоритетів, виходячи з визначеності власної особистocті, а не суспільних cтepeотипів, моди чи пріоритетів зовнішнього оточення. Не рідкість, коли людина, що займається наукою, може щиро вважати, що головне у її житті - це творчість, хоча насправді їй кожного разу доводиться примушувати себе взятися за роботу і реально найвища цінність для неї - спокійне, безтурботне життя, мaтеpiaльна забезпеченість. І, отже, якби цей індивід обрав відповідний собі вид занять, то й був бинабагато щасливішим.
Конфлікт термінальних цінностей майбутніх педагогів можна розглядати як суспільний "продукт", як внутрішнє протиріччя індивідів, спроможних забезпечити подальший розвиток суспільства в цілому.
Серед студентів старших курсів було проведено анкетування щодо їх бачення основних умов життєвого успіху. Їм пропонувалося проранжувати 16 життєвих цінностей. Результати анкетування зведені в таблиці № 14. У кожній колонці зліва - сума балів (значення цінності), а справа - ранг значення.
Таблиця 14
Цінності юнаки дівчата загалом
Здоров'я 11,2 1 7,4 1 9,2 1
Мета життя 14,8 5 10,6 2 11,8 2
Освіта 13,4 4 11,8 3 12,3 3
Здібності, талант 11,8 2 14,1 4 12,4 4
Працелюбність 15,5 6 14,7 5 15,0 5
Вдача, везіння 12,5 3 14,7 6 15,1 6
Ініціативність, винахідливість 15,8 7 17,5 9 15,5 7
Чесність, принциповість 15,9 8 17,3 8 15,8 8
Приємні манери, ввічливість 16,6 10 16,0 7 16,5 9
Вміння пристосовуватися 16,1 9 19,4 11 18,5 10
Чуйність до інших людей 20,6 12 19,7 12 19,9 11
Гроші 21,6 14 19,0 10 20,0 12
Положення, допомога батьків, родинні зв'язки 19,7 11 20,0 13 20,6 13
Зв'язки з "потрібними" людьми 21,0 13 21,2 14 22,1 14
Активна участь у суспільному житті 22,6 15 23,9 16 23,0 15
Турбота передусім про себе 29,0 16 22,5 15 24,0 16
У цілому, студенти мотивовано проранжували основні цінності, які забезпечують успіх в житті. Звичайно, спостерігається ґендерний дисбаланс, але, на думку автора, він знаходиться в межах норми. Дівчата більш відповідально ставляться до такої цінності, як визначення та усвідомлення мети життя, ролі освіти для досягнення цієї мети. Вони відзначаються більшою працелюбністю, схильністю та здатністю до приємних манер, більше акцентуються на визначенні цінності "гроші" як провідному мотивові життя. Разом з тим у дівчат виявлено більш низьку мотивацію до пристосування в житті.
Юнаки більшою мірою покладають великі надії на власні здібності, на вдачу, ініціативність та на адаптивні характеристики, вони частіше від дівчат ігнорують роль освіти та роль грошей для забезпечення успіху. Зазвичай вони у цьому віці (19-22 років) ще недооцінюють значення грамотного спілкування та "світських" манер. Як не дивно, юнаки цього віку продовжують покладати значні надії на поміч батьків та близьких людей в своєму становленні. Чи то зміст освіти, чи загальна соціально-економічна ситуація, чи вікова зрілість вплинули на позитивні результати анкетування, визначити складно. Загалом усіх ці чинники сумарно визначають конструктивну ідеологію життєвого та професійного становлення. Валерій Радул з цього приводу відзначає, що соціальна зрілість знаходить свій вияв насамперед в активній життєвій позиції, яка виявляється в соціальній активності, соціальному самовизначенні та соціальній відповідності при виконанні основних соціальних функцій.
Що вбачається в понятті зрілості та наскільки важливі ці характеристики для педагогічної діяльності? Ось деякі з них:
1. Аутентичність. Здатність людини бути самою собою.
2. Свобода і відповідальність. Зріла людина бере на себе відповідальність за своє життя.
3. Здатність до саморозвитку. Вчитель стає здатним до змін та розвитку, постійно працює над собою.
4. Емоційна стабільність. Учитель адекватно оцінює ситуацію та адекватно реагує на неї.
5. Повага до особистості іншої людини. Поважаючи себе, поважає інших.
6. Любить життя, вбачає в ньому сенс, отримує задоволення від життєвих процесів.
У соціології найбільш поширене визначення ціннісних орієнтацій через ставлення об'єкта і суб'єкта, установкою індивіда на цінності або ж на перевагу деяких з них.
Література
Авер'янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення// Віче.-2002.-№3.
Азарова Ольга /Газ.Управління освітою.-№24.- 2003.-С.9.
Айер А.Д. Язык, истина и логика/Аналитическая философия.Избранные тексты.- М.,1993.-С.50-56.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации.- М.:Прогресс,1985.-327с.
Алексеева В.Г.Молодой рабочий.-М.:1983.-С.17.
Альтшулер Д.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей:от озарения к технологии.(Теория и практика решения изобретательских задач).- Кишенев: Карта Молдовеняске,1989.-381с.
Ананьев Б.Г.Человек как предмет познания.-Л.:Изд-во ЛГУ,1968.-338с.
Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика//Педагогіка і психологія.-№ 3.-2002.-С.12.
Андрущенко В.П.Етнонаціональний фактор освіти//Етнокультурні аспекти українського державотворення:історія і сучасність.-Мелітополь,2001.-С.2-8.
АндрущенкоВ.П.,Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія.-К.: Генеза,1996.-368с.
Анисимов С.Ф. Духовные ценности: призводство и потребление. М.: 1988.
Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. - М.: Мысль, 1970. - 181с.
Анисимов С.Ф.Теория ценностей в отечественной философии ХХ века. Весник Моск. ун.-та, 1994.- серия 7.- №4. -С. 40.
Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. - К.: Твім інтер, 2003.- 391с.
Архангельский Л.М. Моральные ценности: сущность и реализация// Современная цивилизация и моральные ценности. - М., 1982 - С.4.
Аспект самообразования личности школьника, методические рекомендации в помощь классным руководителям, учителям и студентам педагогических вузов. - Запорожье - 1991. - 46с.
Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей.-М.: Московский псих.-соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЕК", 2000.-272с.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций.- М.: Юрид. лит., 1997.- 400с.
Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Эффективность социального управления: системно-деятельностный подход// Информация и управление. Философско-методологические аспекты / Отв. ред. Антипенко А.Г., Кремянский В.И. - М.: Наука, 1985.-284с.
Бадюл Світлана. Професійно-педагогічні цінності як психолого-педагогічна основа процесу становлення майбутнього вчителя початкових класів // Рідна школа. - 2002.- №6.- С.14-15.
Бакуменко В. Методологічна база державно-управлінських рішень// Вісник УАДУ. -2000. - №1.- С. 5-19.
Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти// Практична психологія та соціальна робота - 2001. - №1. - С.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...