WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Узгодженість та суперечливість ціннісних орієнтацій - Реферат

Узгодженість та суперечливість ціннісних орієнтацій - Реферат

самовдосконалення 3,9%; 8) благо інших людей - 2,6%; 9) влада, страждання, гроші, пізнання - 1,3%.
"Знехтуваними" цінностями - концепціями життя, за дослідженнями Г.О. Пальма, виступають: 1) Бог - 23,7%; 2) влада - 17,1%; 3) конформізм - 15,8%; 4) обов'язок перед суспільством - 13,2%; 5) діти - 10,5%.
У колективному дослідженні М. Бессонова відзначено, що при професійному самовизначенні "молоді людибажають мати високий прибуток (30,8% опитуваних), 26,4% хотіли б працювати за отриманою професією, 23,1% орієнтовані на цікаву роботу і 13,8% - на роботу, що забезпечує престиж та кар'єру".
Які ж реальні дії можна застосувати щодо корекції цих цінностей? За гуманістичною та толерантною версією Якова Гилинського, тут можливий один шлях: від боротьби - до терпимості та до позитивних метаморфоз на індивідуальному рівні. Г. Ващенко радив рахуватися не лише з традиціями українського народу, а й із тими завданнями, що ставить перед нами сучасне і майбутнє, а також взяти до уваги психічні властивості нашого народу, як позитивні, так і негативні. Перші треба розвивати, другі усувати або принаймні послаблювати.
Співставлення понять "Цінності" (Ц) та "Доступність" (Д) дає можливість обґрунтувати віртуальну "теорію щастя", розроблену В.К. Винниченком, в основі якої лежать наступні аксіоми:
1. Кожний індивід спостерігає навколишню його реальність (Р) та має своє уявлення про бажаний стан реальності, тобто ідеал (І).
2. Мірою щастя індивіда можна вважати функцію, що монотонно залежить від міри збігу Р та І: чим більше вони розрізнюються, тим менш щаслива людина.
3. Кожному індивіду властиве природне прагнення до підвищення власного щастя.
Цих постулатів досить для виведення таких суджень, що займають чільне місце в житті:
а) змінюючи реальність, наближати її до ідеалів (Р?І). Залежно від ідеалів маємо спектр людей, що йдуть цим шляхом - від революціонерів, реформаторів, просвітників, через "рядових трудівників", до (на жаль) порушників законів;
б) зближувати реальність та ідеал за допомогою зміни ідеалу (І?Р). Знову маємо спектр осіб, що прагнуть цього: від конформістів до циніків, але в цьому ряді є й звичайні люди, що відмовляються від нездійсненних ідеалів;
в) підміняти реальність її ілюзією, зменшуючи тим самим розходження реальності та ідеалу.
г) зберігати баланс при формуванні ідеалів: ідеал повинен бути потенційно досяжним.
На думку японського соціолога Т. Макігуші, щастя є іншим ім'ям цінності.
Дослідження маніфестує виразність внутрішнього конфлікту цілей, цінностей та мотивів діяльності студентів педагогічного ВНЗ, що пояснюється зміною їх соціального статусу (учень-студент), психологічними, фізіологічними та статевими характеристиками, їх розумінням відносної незалежності та самостійності в здійсненні життєвого вибору та визначенні власної мети. На нашу думку, ціннісні характеристики студентів педагогічних ВНЗ, у межах ареалу дослідження, знаходяться у відповідності до сучасного стану розвитку суспільних відносин, національної ментальності та рівня вихованості. "Найбільш важливою умовою самореалізації в майбутньому є погоджена, несуперечлива система ціннісних орієнтацій".
Наше дослідження, проведене за методикою В. Соніна (аналіз професійного менталітету вчителя), дозволяє виділити групи студентів за характером професійної спрямованості: 1) на школу; 2) на школу та предмет; 3) на предмет та школу; 4) на предмет; 5) на адміністративно-педагогічну діяльність; 6) на науково-дослідницьку діяльність; 7) на виробничу діяльність поза сферою освіти.
На жаль, результати нашого дослідження констатують незначну орієнтацію педагогів на особистісну модель взаємодії з учнями. Лише 24,2% працюючих викладачів та студентів старших курсів чітко орієнтовані на особистісну модель. 64% працюючих вчителів та 51% студентів орієнтовані на навчально-дисциплінарну (тоталітарну) модель взаємодії з учнями. Це є підставою для висновку про те, що гуманістична модель організації освітнього процесу як викладачами, так і студентами ще не освоєна, оскільки основною цінністю у своїй діяльності викладач вважає не учня, а знання та себе.
Модель освіти, в нашому розумінні, є "операціоналізацією" ідеалу, яка перетворює його в мету конкретних дій. У цій моделі "поіменно" визначається, які цінності повинна культурна людина засвоїти, якими нормами поведінки керуватися, що вона повинна знати і вміти. Така модель є відправною точкою розробки навчальних програм та виховних заходів. В історії немало прикладів, коли моделі освіти, які хоч і ґрунтувались на нетотожних ідеалах, виявляються подібними за своїм змістом. Так, в Європі ХVІ - ХVІІІ ст. інколи зовсім близькими виявлялися моделі освіти, які базувалися на гуманістичних світських та церковних ідеалах.
Аналіз динаміки цінностей (за методикою М. Рокича та Б. Круглова) приводить нас до таких висновків:
1) відбулася інверсія цінностей: молодь стає все більше прагматичною, мобільною, раціональною;
2) молоді педагоги стали більш експансивними, але ця риса носить скоріше позитивний характер, ніж деструктивний;
3) суспільна мотивація вибору професійно-педагогічної діяльності зменшилася;
4) відбувається ерозія ідеального вчительського "Я" та утворюється "Я - працівника школи", в якому фіксуються чиновницькі елементи.
Розглянемо найбільш важливі для сучасного педагога потреби. Наші дослідження серед учителів дали таку ціннісну картину:
Перша цінність - здорове сімейне життя та виховання власних дітей.
Друга цінність - матеріальне благополуччя.
Третя цінність - професійна діяльність як джерело благополучного існування.
Четверта цінність - розвиток власних здібностей.
П'ята цінність - позитивне спілкування з людьми.
Шоста цінність - пізнання себе.
Сьома цінність - залучення до культури.
Ціннісні системи, ієрархії цінностей, які засвоюються різними шляхами у різних осередках, можуть не збігатися. Внаслідок цього досить поширеним є співіснування в мотиваційній системі особистості власне кількох несумісних ціннісних систем. Найпоширеніший випадок - це наявність декларованої та реальної системи цінностей. Декларована система цінностей виникає при некритичному сприйнятті індивідом зовнішнix впливів. Це тi цінності, які особливо поширені та цінуються у cycпільствi. Тому людина, аби набyти високогo статусу та поваги у суспільстві, обирає не тi цінності, які відповідають її особистocті, а певні суспільні стepeoтипи. Якщо освіта, творча праця та культура мають у суспільстві високий ціннісний статус, то й люди у масі своїй прагнуть набyти самі й дати своїм дітям якомогa вищий рівень ocвіти, зaйматися творчою працею, збирати велику бібліотеку престижних видань, хоча насправді в ієрархії реальних цінностей пізнання, творчість можуть посідати аж ніяк не провідні

 
 

Цікаве

Загрузка...