WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Узгодженість та суперечливість ціннісних орієнтацій - Реферат

Узгодженість та суперечливість ціннісних орієнтацій - Реферат

Т-цінностей.
Методика Є.Б. Фанталової на "конфлікт" понять (цінність-доступність) допомагає розкрити протиріччя в системі "хочу - можу"; "треба - хочу"; "хочу - не можу"; "можу - не хочу".
Порівняння матриці 1 ("Цінності - Ц") та матриці 2 ("Доступність - Д") дає такі варіантивзаємозв'язку:
1. Ц та Д повністю або частково збігаються (Ц ? Д), що означає зближення реальності та ідеалу.
2. Ц та Д розходяться, при цьому:
а) ціль перевищує доступність (Ц > Д): "цінно, але не доступно", "хочу, але мені це недоступно", "хочу, але не можу". Даний факт свідчить про наявність внутрішнього конфлікту, в основі якого лежать ті або інші цінності;
б) перевищення доступності цілі (Д) над її цінністю (Ц) (Ц Д);
б) Д перевершує Ц (Д > Ц);
4. Ц та Д повністю "розходяться".
Індекс розбіжності (Ц - Д) виступає індексатором внутрішніх конфліктів, неузгодженостей в мотиваційній сфері людини, оскільки його величина завжди буде вказувати на рівень розбіжностей між тим, що є, та тим, що може бути, а також на протиріччя в діаді "хочу - можу".
Узагальнені результати дослідження представлені в таблиці №12, де виразно виступають ґендерні характеристики.
Таблиця 12
?
? Ц, Д-Д Цінність
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
? Ц 3,2 7,9 4,3 2,2 6,3 8,3 7,2 7,0 4,7 6,6 6,2 1,9
Д 5,9 7,6 4,2 4,9 5,8 3,4 6,6 8,2 6,9 6,7 3,3 2,5
Ц-Д -2,7 0,4 0,1 -2,7 0,5 4,9 0,6 -1,2 -2,2 -0,1 2,9 -0,6
? Ц 2,8 8,0 5,0 1,8 7,8 5,8 5,8 5,4 4,2 6,4 9,1 2,0
Д 5,7 5,3 4,5 4,5 5,8 3,4 7,6 6,6 6,6 5,8 4,6 3,2
Ц-Д -2,9 2,7 0,5 -2,7 2,0 2,4 -1,8 -1,2 -2,4 0,6 4,5 -1,2
З таблиці видно, що у випускників (юнаків та дівчат) жодна із зазначених цінностей не збігається повністю з її доступністю. Певною мірою у юнаків збігаються шість цінностей з дванадцяти (№№ 2,3,5,7,10,12), у дівчат - тільки дві (№№ 3,10).
Вираженими цінностями у юнаків та дівчат (ті, що збігаються) є "свобода, незалежність у вчинках та діях" і "цікава робота". Велика розбіжність у обох статей спостерігається в досягненні цінностей "сприйняття краси природи", "матеріально забезпечене життя", "впевненість у собі", "щасливе сімейне життя". Дивує, вимагає додаткового дослідження слабка мотивація юнаків та дівчат на реалізацію провідних цінностей їх віку "пізнання" (розширення кругозору, освіта) й "активне діяльне життя".
Подальший аналіз свідчить, що ситуація за типом "хочу, але це для мене недосяжне" (Ц > Д) у дівчат зустрічається у два рази частіше, ніж у юнаків (у дівчат № 2,5,6,11; у юнаків № 6,11).
Аналогічним чином виглядає ситуація "мені це доступно, але я цього не хочу" (Д > Ц): у дівчат вона виявляється у ставленні до шести цінностей (№ 1,4,7,8,9,12), у юнаків - до чотирьох (№ 1,4,8,9).
У цілому серед випускників зафіксована ситуація "хочу та можу" за чотирма цінностями, "хочу, але для мене це недосяжне" - за п'ятьма цінностями, "не хочу, хоча це можливе" - за трьома цінностями.
Таблиця 13
Цінності Ситуації
хочу та можу
хочу, але це для мене недосяжне не хочу, хоча це можливо
Активне діяльне життя -2,8
Здоров'я (фізичне та психічне) 1,5
Цікава робота 0,3
Краса природи та мистецтво 2,7
Любов (фізична та духовна) 1,3
Матеріально забезпечене життя 4,7
Вірні друзі -0,6
Впевненість у собі -1,2
Пізнання (розширення кругозору, освіта у вчинках та діях) -3,3
Свобода, незалежність у вчинках та діях 0,3
Щасливе сімейне життя 3,7
Творчість -0,9
Отже, для випускників педагогічних університетів підґрунтям для внутрішніх конфліктів є такі сфери їх життя, як здоров'я (фізичне та психічне) [1], любов (духовна та фізична, близькість з коханою людиною) [2], матеріально забезпечене життя [3], впевненість у собі [4], щасливе сімейне життя [5].
Стан "внутрішнього вакууму", відсутність спонукань (більш високий показник за "доступністю") зафіксовано за трьома цінностями: активне діяльне життя [1], краса природи та мистецтво [2], пізнання [3].
Дослідження свідчить, що у студентів-юнаків основою для внутрішнього конфлікту виступають такі сфери, як здоров'я, матеріальне забезпечення та щасливе сімейне життя.
У дівчат такою підставою є: здоров'я, краса природи та мистецтво, любов, матеріальне забезпечення, щасливе сімейне життя.
Вважаємо за необхідне відзначити, що ціннісний ряд майбутніх учителів орієнтований переважно на "готові" умови життя, які не вимагають прикладати власні зусилля. Такі умови, як "навчання", "підвищення кваліфікації", що передбачають спрямованість особистості на подолання зовнішніх та внутрішніх обмежень, на серйозну працю в процесі підготовки себе до складних видів діяльності, в таблиці рангів оцінюються не більше 25%.
Паралельно нами була опрацьована методика С. Шварца і В. Білскі, яка передбачає дослідження 66 цінностей як "керівних принципів життя".
Загальними для обох статей, піковими, максимальними та імпліцитно присутніми для цього віку і соціального статусу студента є такі цінності: свобода, сенс життя, здоров'я, справжня дружба, досягнення успіху.
В ієрархії цінностей способів поведінки студентів провідними виступають: досягнення успіху, незалежність, інтелект, вибір власних, а не батьківських, цілей, відповідальність.
Така цінність, як "влада" (контроль над іншими, домінування, вплив) оцінюються юнаками та дівчатами відповідно (%) 53-50,2.
Слід відзначити зафіксований нами ґендерний диспаритет у прагненні до управлінської діяльності в закладах освіти. За всіма пунктами тестів у випускників жіночої статі ці показники значно нижчі (18,1% - юнаки, 12,5% - дівчата). З числа студентів-юнаків до менеджерської посади себе не готують 9,0%, а серед студентів - дівчат 33,3%.
"Духовне, творче життя" - 69-89; "творчість"- 70-79; "повага до традицій" - 84-76; "добробут"- 60,6-84; "гедонізм"- 75-82.
Що нас насторожує в результатах дослідження? Важко знайти пояснення тому, що наведені нижче цінності мають не 100% вимір: "мир на Землі" - 92,4-95; "захист власної сім'ї" - 90-95; "повага до батьків" - 89-94.
У цілому спостерігається приниження студентами обох статей ролі таких цінностей, як "соціальне визнання", "повага до традицій", "самоповага", "захист оточуючого середовища", "честолюбність", "відчуття приналежності".
Юнаків відзначає загальна риса - нездатність до прощення, обов'язковості та схильність до потурання собі, що виявляється у проявах лінощів та самовиправдовування.
Наше дослідження солідаризується з результатами вивчення смисложиттєвих концепцій Г.О. Пальма. Його дослідження серед студентів дали такі результати (цінності, яким надають перевагу): 1) гедонізм - 28,9% (гедонізм - кохання, гедонізм - влада - гроші); 2) спілкування - 19,7%; 3) кохання - 17,1%; 4) здоров'я - 7,0%; 5) Бог - 7,9%; 6) творчість - 6,6%; 7)

 
 

Цікаве

Загрузка...