WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Узгодженість та суперечливість ціннісних орієнтацій - Реферат

Узгодженість та суперечливість ціннісних орієнтацій - Реферат


Реферат на тему
Узгодженість та суперечливість ціннісних орієнтацій
Як слушно підкреслює російський дослідник з аксіології М.С. Розов, хочемо ми того чи ні, рано чи пізно цінності не просто будуть стихійно змінюватися, але раціонально освоюватися, коректуватися і конструюватися.
Система ціннісних орієнтацій особистості педагога може бути узгодженою, послідовною, або ж, навпаки, - суперечливою, несумісною. Суперечливість ціннісних орієнтацій може бути двоякою: 1) якщо ціннісні орієнтації принципово несумісні і 2) коли вони однаково важливі і необхідні людині для повноти самореалізації, але об'єктивна обмеженість часу людського життя та сил потребує зробити нелегкий вибір і визнати одні фундаментальні для людини цінності та здібності первинними, інші - вторинними. Прикладом суперечності першого типу може бути одночасна орієнтація на творчу працю, яка вимагає від людини концентрації усіх її сил та часу, і на дозвілля, заповнене постійними розвагами, зустрічами з друзями тощо. Типовий приклад ціннісного конфлікту другого типу - ситуація, у якій опиняється сучасна жінка-педагог, для котрої однаково важливою є орієнтація на цікаву, творчу роботу, сім'ю, власну привабливість та ін.
Російський і американський соціолог П. Сорокін підкреслював, що у "системі істини й цінностей виникає доктрина релятивізму", оскільки все зазнає постійних змін. Чуттєве спостереження показує, що наукові, філософські, релігійні, моральні, естетичні й інші цінності та норми змінюються залежно від особистості, групи й часу.
О.В. Сухомлинська наголошує, що домінування будь-яких цінностей може мати негативні наслідки й призвести не лише до знецінення цінностей, а й перетворення їх у протилежність або ж абсентеїзму (ухиляння).
Ціннісні протиріччя педагога, за Н.В. Івановою, можна звести до трьох рівнів:
1.Протиріччя, які виникають всередині однієї особистісної цінності.
2.Протиріччя між двома особистісними цінностями всередині ціннісної орієнтації однієї спрямованості.
3.Протиріччя двох цінностей різної спрямованості.
Ці рівні стали підставою для класифікації ціннісних протиріч за трьома групами:
Перша група. В її основі - тотожність, до якої входять:1) протиріччя між двома однаковими за значимістю цінностями, наприклад, "сім'я" та "робота"; 2) протиріччя між двома антицінностями (обираємо меншу біду); 3) протиріччя між двома цінностями, інтеріоризація яких буде мати для педагога негативні наслідки.
Друга група заснована на відмінностях між двома різними цінностями або всередині однієї: 1) протиріччя між прийнятою та визнаною особистісною цінністю; 2) протиріччя між двома цінностями за рахунок підтримки соціумом однієї з них; 3) протиріччя між цінністю та відсутністю адекватних засобів її реалізації у професійній діяльності; 4) протиріччя між двома особистісними цінностями, викликане тим, що той самий предмет взаємодії двох людей має для них різну цінність, іноді із протилежним смисловим змістом.
Третя група базується на протилежностях: 1) протиріччя, пов'язане з різницею усталеного та нового смислового змісту певної цінності; 2) протиріччя між двома взаємно протилежними цінностями; 3) протиріччя, пов'язане з амбівалентним смисловим змістом однієї цінності.
В. Оссовський вважає, що професія педагога, отримана всупереч орієнтації особистості, може стати причиною чотирьох типів конфліктних ситуацій:
1.Функціональний конфлікт (професія не дозволяє реалізувати особистості свої здібності).
2.Конфлікт переконань (протиріччя між особистими переконаннями та характером професійних обов'язків).
3.Конфлікт незадоволеного честолюбства (породжується конфліктом між об'єктивною оцінкою особистістю своїх здібностей та її місцем в професійній ієрархії).
4.Конфлікт резонансу (наслідок протиріч між комунікативними здібностями педагога та учнів, їх батьків, колег).
Притаманна кожній людині ієрархія цінностей не лишається незмінною протягом життя: на неї впливають життєві обставини, вік, успішність чи неуспішність у досягненні життєвих цілей. Несуперечлива ціннісна система може з віком перетворитися на суперечливу, бо виникають нові цінності, які можуть входити у суперечність з юнацьким вибором. Скажімо, обравши професію за покликанням, людина у зрілому віці може у ній розчаруватися, бо виникають конкуруючі цінності - сім'я, здоров'я, матеріальний добробут, спокій.
Розглянемо деякі типи суперечних взаємодій системи цінностей особистості і систем цінностей культури, суспільства, нації і т.д., що впроваджуються системою цінностей освіти.
По-перше, гострі суперечності - взаємодія, що характеризується інтенсивним протиборством системи цінностей особистості та взаємодіючих систем, їх взаємним відштовхуванням, несумісністю. Дана суперечність може призводити до різних результатів: а) пригнічення системи цінностей особистості; б) відштовхування, неприйняття систем цінностей культури, суспільства, нації і неможливості існування особистості в даному середовищі; в) паралельне існування протилежних систем.
По-друге, рівновага суперечностей - взаємодія, в процесі якої боротьба, протидія і взаємне доповнення систем цінностей урівноважують один одного, але рано чи пізно переходять в інший тип протиріччя.
По-третє, приховане чи латентне протиріччя - взаємодія систем цінностей особистості і середовища існування, в якому переважають моменти співпраці, взаємного доповнення та стимулювання.
По-четверте, безпосереднє протиріччя - взаємодія між системою цінностей особистості і середовищем існування без проміжних ланок. Безпосереднє протиріччя, як правило, носить гострий характер. Однак з розвитком особистості її взаємодія з середовищем все більше опосередковується.
По-п'яте, опосередковане протиріччя - характеризується наявністю проміжних ланок між особистістю і взаємодіючими з нею системами.
По-шосте, асиметричне протиріччя - взаємодія систем цінностей, відмінною рисою яких є переважаючий вплив однієї системи на іншу.
По-сьоме, симетричне, протиріччя характеризується тим, що дія рівна протидії і взаємодіючі системи цінностей розвиваються відповідний час без переваги однієї з них над іншою.
Визначення власного життєвого вибору студентами педагогічних ВНЗ - процес надзвичайно спонтанний і часом малоусвідомлений. Професія вчителя - це важливий вибір, бо вона, як відомо, особливий "modus vivendi" з цінностями особливого виміру. Завдання педагогічного ВНЗ полягає в перетворенні цінностей професійного вибору в ціннісні професійні та життєві орієнтації. Серед питань глобального розвитку людської цивілізації аксіологія, за своїм значенням, вважається релігією XXI століття.
Ми виходимо з того, що до студентської лави приходять молоді люди з полівалентним баченням та ставленням до цілей майбутньої професійної діяльності. Основні цінності

 
 

Цікаве

Загрузка...