WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Ціннісні орієнтації освітнього простору - Реферат

Ціннісні орієнтації освітнього простору - Реферат


Реферат на тему
Ціннісні орієнтації освітнього простору
Уперше поняття "ціннісна орієнтація" особистості використали американські соціологи В. Томас і Ф. Знанецький.
"Український педагогічний словник" визначає ціннісні орієнтації як вибіркову, відносно стійку систему спрямованості інтересів і потреб особистості, зорієнтовану на певний аспект соціальних цінностей.
Феноменологічне трактування цінностей зафіксувало дуже важливу особливість ціннісної свідомості - глибокий внутрішній зв'язок з емоційним переживанням світу, здатність начеб-то безпосередньо, поза всякими емоційними формами охоплювати цінність, значимість явищ. Імовірно, до цього трактування слід додати, що відчуття людини може мати і соціальну природу, втілення в ній досвіду предметного спілкування людини з навколишнім світом.
Сучасні філософи і соціологи переймаються проблемами ціннісної свідомості, яка може існувати на рівні як суспільного, так і індивідуального. Ціннісна свідомість суспільства функціонує у вигляді суспільних ціннісних систем, що виступають як цілісна єдність, яка розвивається і взаємодіє. Цінності суспільства, визнані ним, включають цінності ідеологічної, політичної, духовної спрямованості, які є базою для функціонування певних соціальних структур: держав, соціальних, професійних груп, партій і т.п. За змістом це провідні в суспільстві ідеї, ідеали, норми, вимоги, які є для більшості громадян визнаними і обов'язковими. Ціннісна свідомість особистості являє собою сукупність орієнтирів на певні соціальні цінності: ідеали, норми, традиції, звичаї і т.п. Як правило, у людини в процесі життєдіяльності складаються деякі еталони ставлення до дійсності під впливом ціннісної системи суспільства. Засвоєні нею соціальні цінності, представлені в особистісній свідомості конкретна, змінна, ієрархізована система і виступають ціннісними орієнтаціями людини. У змістовному відношенні ця сукупність світоглядних, політичних і моральних позицій, певних принципів поведінки.
П. Сорокін прокоментував залежність між рівнем розвитку суспільства та якісними характеристиками його населення таким чином: "Доля будь-якого суспільства залежить перш за все від якостей його членів. Суспільство, що складається із ідіотів та бездарних людей, ніколи не буде суспільством успішним... І навпаки, суспільство, яке складається із талановитих та вольових осіб, неминуче напрацює і більш досконалі форми співжиття. Звідси легко зрозуміти, що для історичної долі будь-якого суспільства зовсім не байдуже, які якісні елементи у ньому посилилися чи послабилися за певний проміжок часу. Уважне вивчення явищ розквіту чи загибелі цілих народів засвідчує, що основною причиною цього була саме різка якісна зміна у той чи інший бік".
За П.Р. Ігнатенко, центральним поняттям в аксіології виступає ціннісна орієнтація. Її ми визначаємо як спрямованість особистості на засвоєння певних цінностей для задоволення своїх потреб. У ціннісних орієнтаціях цінність виконує роль орієнтира і відповідного регулятора поведінки й діяльності людини в предметній і соціальній дійсності. А особистість орієнтується на ті цінності, які найбільше їй потрібні в даний час і в перспективі, відповідають її інтересам і цілям, імпонують її досвіду.
Відомо, що ціннісні орієнтації розглядаються як вісь свідомості, найважливіший елемент внутрішньої структури особистості, який концентрує життєвий досвід індивіда, представляє систему переживань, дозволяє відокремити значиме від несуттєвого. Саме ціннісні орієнтації презентують світ відносин, значень, які фіксують і узагальнюють соціальний і індивідуальний досвід. Вони відображають соціальну активність суб'єкта. На основі їх визначається вектор спрямованості мислення і поведінки. Дослідженнями встановлено, що ціннісні орієнтації пронизують усе життя в духовній і матеріальній сферах. Система ціннісних орієнтацій слугує певним компасом, що задає напрям, генеральну лінію життя.
Звичайно, ціннісна ієрархія людини не є раз і назавжди даною; вона перебудовується впродовж життя, для того ж у деяких ситуаціях на перший план можуть виходити цінності, які зовні не є основними регуляторами життя. Проте загалом можна твердити про наявність у кожній людині більш-менш визначеної, хоч і не належно усвідомленої, системи пріоритетів, які визначаються залежно від епохи, суспільства, типу особистості.
Ціннісні орієнтації - вибіркова, відносно стійка система спрямованості інтересів і потреб особистості, зорієнтована на певний аспект соціальних цінностей. Ціннісні орієнтації формуються в процесі соціального розвитку індивіда, його участі в трудовому житті. Виховання людини можна розглядати як управління становленням або зміною її ціннісних організацій.
У вітчизняній соціології термін "ціннісна орієнтація" з'явився з 1964 року. Сутність ціннісних орієнтацій розглядалася в проявах особливого, що характеризує індивідуальність, вилучену людиною із суспільної свідомості.
Українські дослідники Г.А. Заїченко та В.М. Сагатовський розробили власну типологію ціннісних орієнтації. На їх думку, аналіз основних типів ціннісних орієнтацій слід проводити за трьома напрямками:
а) виділення пріоритетних цінностей;
б) розгляд їх змісту;
в) характеристика способу обґрунтування.
У психології цінність і ціннісні орієнтації виступають як елементи мотивації людини. Засвоєння індивідом значення його потреб, інтересів та зафіксовані в його установках, складаються ціннісні орієнтації особистості у вигляді конкретного ставлення особистості до цінностей життя. У психології проблема ціннісних орієнтацій розглядається інтеграційна властивість - спрямованість. Ми констатуємо тісний взаємозв'язок категорій "спрямованість" та "ціннісна орієнтація" і навіть певну тотожність, що ґрунтується на їх природі, сутності та функціональному призначенні.
Є. Подольська, визначаючи роль зауважила, що вони виявляються у певній направленості свідомості та поведінки, які виявляються у суспільно значущих вчинках та справах. Вбачається доцільним застосовувати термін "ціннісні орієнтації", оскільки в ньому безпосередньо вказується об'єкт направленості.
У найбільш популярних моделях структур особистості ціннісним орієнтаціям надається чільне місце в її направленості (особистості) або ж в сфері потреб чи мотивацій.
Таблиця 8
О.Г. Ковальов К.К.Платонов М.С. Каган
Направленість Направленість Аксіологічний потенціал
Таблиця 9
Характеристика динамічного змісту підструктур особистості
Підструктури Зміст Співвідношення соціального та біологічного Умови розвитку
Направленість особистості Переконання, світогляд, ідеали, цінності, інтереси, бажання, прагнення Біологічного майже немає
Виховання
Досвід Знання, навички,звички, вміння Більше

 
 

Цікаве

Загрузка...