WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Ціннісний характер педагогічної взаємодії - Реферат

Ціннісний характер педагогічної взаємодії - Реферат

дорослих до дітей - дотик. Інколи замість слів досить доторкнутися до дитини. Навіть коли "мова дотиків" - це не той шлях, що веде до серця вашої дитини, адже ласка потрібна кожному.
За дослідженнями американських психологів, дитина у віці до одного року не може обійтися без постійного відчуття тепла рук рідних їй людей.
У п'ять років дитина повинна відчути за добу не менш як 200 лагідних дотиків батьків, рідних, вихователя.
Доросла жінка... Якщо за добу вона відчула менше 15 лагідних дотиків з боку чоловіка, дітей та подруг, то вона почуває себе невпевнено, роздратовано, у неї розвивається підозра, невроз.
Дорослий чоловік... Упевнено почуває себе при 8-12 дотиках за добу.
Треба пам'ятати, що, доторкуючись до людини, ми при цьому проникаємо в її біополе, в чужий життєвий простір. Як писала Аушра Аугустінавічуте; "напевно, ми більш усього наближаємося до істини, стверджуючи, що всі види стосунків гарні придотриманні безпечної дистанції". Тому дотик має свої певні правила:
перше не намагайтеся доторкуватися до учня, особливо до підлітка, коли у нього немає настрою;
друге не дозволяйте собі високомірних та фамільярних дотиків, а саме: поплескування по плечу або щоці, покуйовдження по голові... Це, щонайменш, - нетактовно;
третє лагідний, покірливий дотик до дитини в кінці неприємної для неї "виховної" бесіди додасть дитині приємної впевненості у Ваших "батьківських" намірах.
Дистанція в спілкуванні (за Е.Холлом)
Інтимна. До 40-50 см. - духовна близькість, повне довір'я. Батьки, діти, закохані.
Особиста. До 1,5 м. Довірливе обговорення особистих проб-лем.
Соціальна.
До 2 м - обмін новинами, ділове спілкування. Приятелі, колеги по роботі.
Формальна.
3-4 м - прийом у начальника.
Начальник-підлеглий.
Публічна.
Понад 4 м - лекції, урок, публічний виступ.
Ольфакторна система спілкування пов'язана з урахуванням у процесі взаємодії природних і штучних запахів. Сьогодні вже є наукові докази, що запахи на несвідомому рівні забезпечують взаємний потяг людей. Оскільки педагог постійно знаходиться поряд з учнем, то можна припустити, що їх взаємодія відбувається і на рівні запахів. Тому вчителеві необхідно ретельно дотримуватися гігієнічних вимог, а також користуватися косметикою та парфумами з нерізкими, природними букетами ароматів.
Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що невербальна система педагогічної діяльності - це сукупність розпоряджень, які, втілюючись в специфічних вміннях, забезпечують встановлення контактів між вчителем і учнями, регулюють взаємовідносини між ними, передають ціннісні пріоритети і тим самим підвищують результативність педагогічного процесу.
Повноцінний розвиток ціннісних орієнтацій учителя забезпечується за рахунок освоєння системи цінностей (соціальних, матеріальних, духовних) із включенням когнітивної, емоційної і діяльнісної підсистем, тобто через синтез знань про об'єкт, емоційних оцінок об'єкта, дій з об'єктом. У зв'язку з цим зміст освіти повинен складатися з відповідних блоків.
Рушійними силами ціннісного механізму при освоєнні дійсності є варіативність, стимулювання інтересу до цінностей, співвіднесення конкретної цінності з ціннісною системою, проблемність і діалогічність в освоєнні аксіологічних орієнтирів.
Виховне значення цінностей визначається тим, що процес їх освоєння і реалізації включає особистісні характеристики, смисловий склад освіти, оптимізує взаємодію суб'єктів у педагогічному процесі. Усе це активізує особистість і стимулює бажання займатися самовдосконаленням духовної сфери людини.
Аксіосфера вчителя включає систему цінностей, які є внутрішніми, емоційно освоєними особистістю орієнтирами її діяльності та відповідають індивідуальним особливостям людини, рівню культури і вимогам суспільства. Регулятивне значення ціннісних орієнтирів вчителя знаходиться в прямій залежності від рівня духовності людини або педагогічного колективу.
Література
Авер'янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення// Віче.-2002.-№3.
Азарова Ольга /Газ.Управління освітою.-№24.- 2003.-С.9.
Айер А.Д. Язык, истина и логика/Аналитическая философия.Избранные тексты.- М.,1993.-С.50-56.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации.- М.:Прогресс,1985.-327с.
Алексеева В.Г.Молодой рабочий.-М.:1983.-С.17.
Альтшулер Д.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей:от озарения к технологии.(Теория и практика решения изобретательских задач).- Кишенев: Карта Молдовеняске,1989.-381с.
Ананьев Б.Г.Человек как предмет познания.-Л.:Изд-во ЛГУ,1968.-338с.
Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика//Педагогіка і психологія.-№ 3.-2002.-С.12.
Андрущенко В.П.Етнонаціональний фактор освіти//Етнокультурні аспекти українського державотворення:історія і сучасність.-Мелітополь,2001.-С.2-8.
АндрущенкоВ.П.,Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія.-К.: Генеза,1996.-368с.
Анисимов С.Ф. Духовные ценности: призводство и потребление. М.: 1988.
Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. - М.: Мысль, 1970. - 181с.
Анисимов С.Ф.Теория ценностей в отечественной философии ХХ века. Весник Моск. ун.-та, 1994.- серия 7.- №4. -С. 40.
Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. - К.: Твім інтер, 2003.- 391с.
Архангельский Л.М. Моральные ценности: сущность и реализация// Современная цивилизация и моральные ценности. - М., 1982 - С.4.
Аспект самообразования личности школьника, методические рекомендации в помощь классным руководителям, учителям и студентам педагогических вузов. - Запорожье - 1991. - 46с.
Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей.-М.: Московский псих.-соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЕК", 2000.-272с.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций.- М.: Юрид. лит., 1997.- 400с.
Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Эффективность социального управления: системно-деятельностный подход// Информация и управление. Философско-методологические аспекты / Отв. ред. Антипенко А.Г., Кремянский В.И. - М.: Наука, 1985.-284с.
Бадюл Світлана. Професійно-педагогічні цінності як психолого-педагогічна основа процесу становлення майбутнього вчителя початкових класів // Рідна школа. - 2002.- №6.- С.14-15.
Бакуменко В. Методологічна база державно-управлінських рішень// Вісник УАДУ. -2000. - №1.- С. 5-19.
Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти// Практична психологія та соціальна робота - 2001. - №1. - С.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...