WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Типології загальнолюдських та освітніх цінностей (пошукова робота) - Реферат

Типології загальнолюдських та освітніх цінностей (пошукова робота) - Реферат

ступенем спільності й універсальності включає групи такі групи:
Малюнок 4
Останнім часом загальнолюдські цінності стали найважливішим сполучним елементом між народами, державами, класами. Вони мають принципове значення, оскільки дозволяють вирішувати проблеми виживання людства. Ці цінності мають значення для всіх людей поза залежністю від їхньої соціальної, класової, національної, професійної приналежності. Усі люди цінують волю, справедливість, честь і гідність, усі люди прагнуть до щастя, благополуччя, визнання.
Стосовно поняття "справедливість" відомо, що існує три грані справедливості - наше сприйняття, сприйняття людини, яка знаходиться поруч з нами, та сама дійсність.
Через історію різних культур можна побачити особливе ставлення до материнства, дитинства, захоплення сміливістю, гостинність, засудження боягузтва, прояв любові. Усіх людей поєднує загальний будинок - планета, що вимагає особливої турботи, пошуку єдності у вирішенні глобальних проблем людства. Змістовно загальнолюдські цінності відображені в таких документах, як Загальна декларація прав і свободи людини, Конвенція про права людини.
Не менш важливі національні цінності, пофарбовані в різні тони і відтінки й обумовлені менталітетом нації. Ці цінності, до яких у вітчизняній культурі насамперед належать патріотизм, добро, краса, народність, духовність, додають самобутність життю людини і формують її національну самосвідомість, без чого навряд чи можливий повноцінний і стабільний розвиток матеріальної і духовної культури.
Державні цінності, до яких можуть належати гімн, герб, прапор, територія, загальна історія, є об'єднуючим початком для багатьох людей різних національностей, поглядів, віросповідань.
Класово-корпоративні цінності свідчать про реалізацію визначених інтересів, прагнень та ідеалів, що можуть розглядатися безпосередньо як аксіологічні орієнтири. Найчастіше мова йде про політичні, партійні інтереси, що роз'єднують людей, які мають різну уяву про організацію життя і діяльності як суспільства, так і держави.
Групові цінності, поєднуючи людей у групи відповідно до їх інтересів (професійних, конфесіональних, дозвіллєвих...), разом з тим зводять незримі кордони між представниками різних груп. Груповими цінностями можуть бути представлені: людина, знання, природа, родина, віра, щастя, любов...
Спектр цінностей, що належать до індивідуальних, дуже широкий і пов'язаний з потребами, інтересами, ідеалами, почуттями особистості.
Останнім часом учені, що проводять вивчення цінностей у сучасних умовах, пропонують варіанти класифікації цінностей виходячи з емпіричних даних.
Можна звернутися до класифікації цінностей В.П. Горяйнова.
При побудові названої класифікації автор виходив з уяви про те, що найбільш актуальні цінності повинні набрати рейтинг понад 50%, а цінності, що не набрали 50%, можна вважати неактуальними і далі не аналізувати.
При проведенні дослідження 50-процентний бар'єр перебороли такі цінності, як родина, безпека, совість, порядок, праця, права людини, гроші, законність. Вони були віднесені до актуального і піддані змістовному аналізові і класифікації. Значеннєвий аналіз актуальних цінностей, на думку В.П. Горяйнова, дає можливість скласти асоціативні пари, близькі за змістом: родина - безпека, родина - праця, родина - гроші, безпека - права людини, праця - гроші, совість - законність. Слабо асоціюються наступні пари: родина - права людини, гроші - права людини, совість - гроші.
В.П. Горяйнов вважає, що в ході аналізу можна створювати асоціативні ланцюжки цінностей регулювання й організованості суспільства (совість - порядок - права людини - законність) або виживання (родина - праця - гроші - безпека).
Крім пред'явлених аналітичних процедур, на думку В.П. Горяйнова, можна створювати аксіологічні висновки: родина забезпечує безпеку, права людини забезпечують безпеку; праця дає гроші, гроші забезпечують родину, родина виховує совість, совість створює порядок, порядок забезпечує законність, законність забезпечує права людини, права людини забезпечують право на працю. Починаючи з молодших класів, юним японцям імплантують таку думку: "Японія - маленька країна, яка не має своїх природних ресурсів. Проте вона мусить прогодувати 100 млн. людей, які мешкають на крихітному клаптику гірської суші, яка має лише 10% орної землі, а це менше, ніж штат Каліфорнія. Єдиний вихід - працювати, працювати завзятіше за будь-яку іншу націю. Ми мусимо завозити сировинні матеріали, додавати до них вартість і експортувати, аби заробити на продукти харчування, які закуповуємо за кордоном. Ми мусимо це зробити, або ми загинемо".
Таким чином, детермінований ланцюжок замикається в кільцеву структуру, яку можна розглядати як свого роду палітру найбільш важливих цінностей суспільної свідомості (ментальності). Можливість побудови таких ланцюжків, на думку В.П. Горяйнова, свідчить про замкнутість, цілісність, функціональну достатність і самоорганізованість актуальної ціннісної складової суспільної свідомості, тобто про її високу системну організованість.
І.Ф. Ісаєв вважає, що педагогічні цінності існують на різних рівнях: суспільно-педагогічному, професійно-груповому та особистісно-індивідуальному.
Суспільно-педагогічні цінності відображають соціальний рівень і сконцентровані в суспільній свідомості. Вони представлені у вигляді ідей, норм і правил, що регламентують виховну діяльність у рамках суспільства.
Професійно-педагогічні цінності включають концепції, норми й ідеї, що лежать в основі професійно-педагогічної діяльності і регулюють нею. Це цілісна система з відносною стабільністю і повторюваністю. Як правило, ці цінності є орієнтирами для визначених професійних груп.
Найбільш складним соціально-психологічним утворенням є сукупність індивідуально-особистісних цінностей, яка представлена системою когнітивних утворень у сполученні з емоційно-вольовою складовою. Ця система виступає як внутрішній орієнтир особистості, асимілюючи суспільно-педагогічні і професійно-педагогічні цінності.
Ще одна площина системи педагогічних цінностей І.Ф. Ісаєва представлена декількома групами професійно-педагогічних цінностей.
До першої групи належать цінності, що розкривають значення і зміст цілей діяльності педагога (цінності-цілі). І.Ф. Ісаєв вважає за можливе включити в цю групу концепцію особистості студента-професіонала в її різноманітних проявах у різних видах діяльності і концепцію "я-професіонал" як джерело і результат професійного самовдосконалення.
Друга група - це цінності, у яких фіксується значення і змістспособів і засобів здійснення професійно-педагогічної діяльності (цінності-засобу). До них належать концепції педагогічного спілкування, педагогічної техніки і технології, педагогічного моніторингу та інноватики.
Третя група включає цінності, що висвітлюють значення і зміст відносин як основного механізму функціонування цілісної педагогічної діяльності (цінність-відносини). Це концепція власної професійної позиції як сукупності ставлення викладача до

 
 

Цікаве

Загрузка...