WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Типології загальнолюдських та освітніх цінностей (пошукова робота) - Реферат

Типології загальнолюдських та освітніх цінностей (пошукова робота) - Реферат

особистості (як цінності)
1. Високі запити (домагання)
2. Чуйність (дбайливість)
3. Вихованість
4. Життєрадісність
5. Ефективність у справах
6. Сміливість у відстоюванні своєї думки
7. Ретельність (дисциплінованість)
8. Нетерпимість до недоліків
9. Широта поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші смаки, звички)
10. Чесність
11. Освіченість
12. Самоконтроль
13. Терпимість
14. Тверда воля (уміння наполягти на своєму)
15. Раціоналізм (уміння логічно мислити)
16. Відповідальність (почуття обов'язку)
17. Акуратність
18. Незалежність
Відомий німецький психолог Віктор Франкл виділив три групи цінностей: цінності творчості, цінності переживання і цінності відносин. Цим цінностям відповідають три основних шляхи, котрими людина може знайти сенс життя. Перший - що вона дає світові у своїх витворах; другий - що вона бере від світу у своїх комунікаціях і переживаннях; третій - це позиція, яку вона займає стосовно свого положення (якщо вона не може змінити свою долю).
В основі створення типологій цінностей у вітчизняній науці одним з головних був визнаний функціональний підхід, що трактувався з урахуванням того, які соціальні потреби можуть бути задоволені за допомогою тих або інших цінностей.
Досить розповсюдженою підставою для типологізації цінностей можна вважати поділ їх на основі видів або сфер людської діяльності. У зв'язку з цією підставою звичайно виділяють матеріальні, соціальні і духовні цінності.
Малюнок 3
Типологія цінностей
Оцінюючи потенціал матеріальних цінностей, слід відзначити, що вони насамперед призначені для задоволення безпосередніх потреб людини в необхідних для життя засобах, у них об'єднані умови і фактори, важливі для виробництва і споживання матеріальних благ, фізичного виживання людини. Природно, що матеріальні цінності мають визначену ціну, що в одних випадках зовсім чітко виражена у відповідних еквівалентах, хоча в деяких інших визначити вартісне вираження задоволі складно (наприклад, скільки можуть коштувати природні ресурси України).
Соціальні (соціально-політичні) цінності відбивають особливості соціального життя і можуть виступати фундаментом життя суспільства, забезпечуючи його функціонування як співтовариства людей. Вважається, що соціально-політичні цінності - найбільш динамічний і мінливий елемент системи соціальних цінностей. Саме в ньому відбивається система відносин суспільства й особистості, рівень розвитку суспільства, характер соціальних відносин.
Об'єктами духовного виробництва є духовні цінності, у цьому випадку мова йде про "духовну їжу". До духовних цінностей можуть належати філософські концепції, принципи світогляду, релігійні постулати, моральні норми, естетичні канони, політичні переконання і т.д. Іншими словами, до духовних цінностей відноситься все те, що сприяє духовному освоєнню світу.
В.О. Сластьонін, виходячи із характерних потреб особистості педагога, виокремлює такі групи цінностей педагогічної діяльності:
1. Цінності задоволення потреби у спілкуванні.
2. Цінності самовдосконалення.
3. Цінності самовираження.
3. Цінності утилітарно-прагматичного попиту.
Залежно від того, чиї потреби або цілі відображають цінності - окремої особистості, певної групи чи суспільства в цілому, - вони підрозділяються на індивідуально-особистісні, групові, в тому числі і професійні, національні і т.д. Тому цілком природно говорити про професійні, особистісні цінності вчителя і його діяльності, про педагогічні цінності освітньої системи, про цінності людини та етапів її розвитку. Цінності вчителя - це внутрішній емоційно освоєний регулятор діяльності педагога, який визначає його ставлення до навколишнього світу та до себе, моделює зміст і характер його професійної діяльності.
Багаторівневість структури цінності полягає в тому, що цінність може виявлятися у таких значеннях:
1) цінність - ідеал (досконалий образ, зразок, еталон діяльності людини);
2) цінність - норма (обов'язок, який приймається усвідомлено);
3) цінність - принцип (керівна ідея, основне правило діяльності);
4) цінність - ціль (передбачення результату, механізм дій людини, що приводить їх до системи та визначає напрямок і сенс діяльності людини;
5) цінність - відносини (виявлення властивостей явищ у системі);
6) цінність - значення (визначення смислу, завдяки якому відбувається оцінювання).
Цінність може виступати як ціль, і розглядається як усвідомлений очікуваний, бажаний результат, що регулює людські прагнення і вчинки. І. Бех вважає, що гуманістично орієнтована особистість сенс свого життя вбачає у постійному творенні загальнозначущих моральних вчинків як практичному втіленні відповідних моральних якостей, і філософія особистісно зорієнтованого виховання, яке забезпечує дитині право на свободу вибору ціннісної позиції, на цінність людського духу - це утвердження людини як найвищої цінності, навколо якої ґрунтуються всі інші суспільні пріоритети.
Цінність - ціль містить в собі інформацію про ідеал, перспективи, вказує на шляхи та засоби діяльності особистості, визначає спосіб та характер її активності.
Г. Сельє писав: "Для збереження душевної рівноваги людині потрібна якась мета у житті, яку вона вважає високою, і гордість, що вона трудиться задля її здійснення".
В. Франкл називав "екзистенційним вакуумом" стан, який породжується відсутністю смислу життя людини.
П.О. Сорокін будь-яку соціальну активність пояснював чотирма цінностями: "істина" - те, що виявляється як результат когнітивної діяльності; "краса" - естетичне задоволення; "добро" - мораль та соціальна адаптація; "користь" - цінність, яка включає в себе зміст попередніх.
С.О. Смирнов визначає наступні аксіологічні принципи:
1) рівноправність усіх філософських поглядів у рамках єдиної гуманістичної системи цінностей;
2) рівнозначність традицій і творчості, визнання необхідності вивчення й використання надбань минулого і можливості відкриттів у сьогоденні й майбутньому;
3) рівність людей, прагматизм замість суперечок про основи цінностей; діалог замість байдужості чи суперечок.
Будемо мати на увазі, що така типологія, як і інші, умовна, оскільки досить часто матеріальні об'єкти мають духовну цінність (наприклад, храм або пам'ятники архітектури), і, навпаки, духовні цінності мають матеріальну оболонку ("Реквієм" А. Моцарта записаний нотами і виданий книгою). Тому можна сказати про те, що всі цінності одночасно виконують і матеріальну, і духовну, і соціальну функції.
Можливою підставою для типології цінностей може виступати їхня спільність іуніверсальність або характер суб'єкта ціннісного відношення. Особливості цих основ зв'язані з інтересом, на задоволення якого вони спрямовані. Причому специфіка інтересів може обумовити протиріччя і навіть ціннісні конфлікти. Зіткнення, суперечки, революції, війни в історії - свідчення конфлікту цінностей, у тому числі цінностей, які невірно розуміються, аксіологічних помилок. Типологія цінностей за

 
 

Цікаве

Загрузка...