WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Типології загальнолюдських та освітніх цінностей (пошукова робота) - Реферат

Типології загальнолюдських та освітніх цінностей (пошукова робота) - Реферат

приймає рішення й усвідомлено прагне актуалізувати свій потенціал. "Здоровою" людиною Маслоу вважав людину морально повноцінну.
Кого із нацистів, які несли службу в Освенцімі чи Дахау, можна вважати "здоровими" людьми? Тих, хто страждав комплексом провини, чи тих, хто засипав із чистою совістю? Хіба не повинна була людина, за самою суттю своєю, пережити тут конфлікт, страждання, пригнічення, гнів....
Людина на рівні буття завжди має якесь покликання, місію, і праця задля її здійснення є достатнім мотивом і винагородою сама по собі. Такі люди ідентифікуються зі своїм покликанням і описують його в термінах вищих цінностей: досягнення досконалості, розкриття істини, ствердження справедливості і т.п. Іншими словами, метамотивами таких людей виступають цінності буття, або Б-цінності. Маслоу виділяє 14 таких цінностей: 1) істина (до істини ведуть три шляхи: шлях роздумів, шлях наслідування, шлях особистого досвіду), 2) добро, 3) краса, 4) цілісність, 4а) єдність протилежностей, 5) життєвість (процес, рух), 6) унікальність, 7) досконалість, 7а) необхідність, 8) завершеність, 9) справедливість, 9а) порядок, 10) простота, 11) багатство, 12) легкість, 13) гра, 14) само-достатність.
Ці цінності входять у саме визначення людської сутності. Для самоактуалізованих людей вони, однак, виступають не тільки як об'єктивні цінності буття, але і як їх особисте надбання, частина їх особистості. Маслоу, проте, допускає, що всі люди можуть бути якоюсь мірою метамотивовані і різницю між самоактуалізованими та іншими людьми в цьому відношенні провести важко.
Вважаючи Б-цінності частиною людської природи, Маслоу рішуче відмежовується від усяких спроб їх надприродного тлумачення. У рамках людства Б-цінності виявляються універсальними. Культурі ж приділяється лише роль фактора, який впливає на їх актуалізацію, яка може і не відбутися. Маслоу припускає, що прагнення до духовних Б-цінностей імпліцитно притаманно кожній новонародженій дитині, але більшість із них виявляються нездатними реалізувати його з причин, які мають соціальну природу: убогість, експлуатація, забобони.
Свою типологію цінностей запропонував словацький дослідник В. Брожик.
По-перше: цінності поділяються на матеріальні та духовні.
По-друге: цінності поділяються на дійсні та уявні, або "концептуальні".
По-третє: за походженням та характером функцій цінності можна поділити на первинні, вторинні, третинні..., наприклад, біологічні потреби, засоби праці, засоби комунікації.
По-четверте: виходячи із генезису потреб розрізняються апріорні та апостеріорні цінності.
По-п'яте: в темпоральному вимірі цінності можна поділити на сучасні, майбутні та минулі.
По-шосте: цінності можна поділити на фінальні та інструментальні.
По-сьоме: поділ цінностей на утилітарні, естетичні, правові, релігійні.
Спрямованість на реалізацію тієї чи іншої життєвої цінності утворює певні типи особистості. Так, німецький психолог Е. Шпрангер виділяє шість таких типів, відповідно до провідної життєвої цінності:
1) економічна людина господарства;
2) теоретична людина науки;
3) естетична натура;
4) соціальна людина любові та самовіддачі;
5) політична людина влади;
6) релігійна людина.
Досліджуючи розвиток духовної сфери людини, Е. Шпрангер визначає шість типів культурних областей суспільства, поклавши в основу ставлення: до цінностей пізнання; до економічних цінностей; до цінностей влади; до соціальних цінностей; до естетичних цінностей; до релігійно-моральних цінностей. Значення класифікації Шпрангера полягає у встановленні тимчасових форм і типів цінностей, що, на його думку, мають виступати основними установами для людини.
Звичайно, це теж певні ідеальні моделі, теоретично сконструйовані типи, які дозволяють більш рельєфно, у "чистому" вигляді з'ясувати і виділити особливості різних типів життєвих орієнтацій. І.Е. Бекешкіна вважає, що орієнтація на певну цінність означає не лише переважну спрямованість життя; вона накладає відбиток на усі інші взаємовідносини людини зі світом та іншими людьми, слугує певними "окулярами", крізь які людина певного типу розглядає дійсність.
Найбільш успішна спроба створити класифікацію цінностей, яка широко використовується в соціологічних дослідженнях, належить Мілтону Рокичу.
Цінності особистості поділяються на дві групи (на основі того, яким цілям та задачам слугує та або інша цінність).
Перша група - цінності-цілі (термінальні цінності, Т-цінності) відображають основні цілі людини та її довготривалу життєву перспективу.
Друга група - цінності-засобу (інструментальні цінності, І-цінності) характеризують шляхи, які вибираються для досягнення цілей життя, вони є інструментом реалізації Т-цінностей.
М. Рокич виділив термінальні цінності, які являють собою певні кінцеві стани, підсумкові цілі діяльності особистості. Наприклад, наявність гарних і вірних друзів, матеріально забезпечене життя, суспільне визнання, пізнання й інші. Термінальні цінності є мотивуючими у функціональному відношенні, оскільки являють собою кінцеві надцілі і стимулюють відповідну поведінку особистості.
За своїм змістом цінності-цілі являють собою вже готові елементи, вивчені та інтерналізовані в процесі попереднього життя суспільства. Вони включають поняття й емоції, прийнятні з погляду як поділюваної культури, так і соціальної приналежності.
Інструментальні цінності є принципами дії людини, моделями й способами її поведінки, необхідними й обов'язковими для функціонування термінальних цінностей. До них можна віднести ефективність у справах, чуйність, терпимість, акуратність, вихованість й інші. Серед інструментальних цінностей М. Рокич виділяє, наприклад, моральні цінності, що мають міжособистісний характер і порушення яких викликають не тільки деформацію цінностей-цілей, але й почуття провини, каяття совісті, усвідомлення помилок. Інструментальні цінності можуть розглядатися як мотивуючі тому, що відбивані ними ідеальні способи поведінки сприймаються як доцільні для досягнення бажаних кінцевих цілей життєдіяльності. Реалізація цінностей-засобів може здійснюватися поволі, оскільки має обґрунтування і виправдання обраних дій і способу поведінки в цінностях-цілях.
Таблиця 4
Т-цінності
Зміст цілей життя
1. Самостійність як незалежність в думках та оцінках
2. Впевненість у собі
3. Матеріальна забезпеченість
4. Здоров'я (фізичне та психічне)
5. Задоволення (життя, повне задоволень, розваг, приємного проведення часу)
6. Цікава робота
7. Любов (духовна та фізична близькість з коханою людиною)
8. Свобода як незалежність у вчинках та діях
9. Краса (переживання прекрасного в природі та мистецтві)
10. Хороші та вірні друзі
11. Пізнання(розширення свого кругозору, освіта…)
12. Щасливе сімейне життя
13. Суспільне визнання
14. Активне, діяльне життя
15. Рівність
16. Життєва мудрість
17. Позитивна ситуація в країні та суспільстві, мир між народами
18. Творчість
Таблиця 5
І-цінності
Якості

 
 

Цікаве

Загрузка...