WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Україна прийняла менеджмент. Нам потрібен коучинг?! - Реферат

Україна прийняла менеджмент. Нам потрібен коучинг?! - Реферат

виявили розгубленість і некомпетентність. На їх думку, в той час спостерігався великий диспаритет стосовно усвідомлення пріоритетних напрямків розвитку системи управління. На необхідність зміни традиційної системи управління на менеджмент послалися лише 15% опитаних, а на необхідність стабілізації фінансового забезпечення (інвестиції, займи) - 83%. Тільки 12% управлінців вказали на необхідність відміни адміністративно-командної системи і заміни її ринковими механізмами.
Поняття "менеджмент*" має міждисциплінарний характер і дуже складну семантику. П.Дракер як визнаний авторитет в галузі менеджменту пояснює, що термін "менеджмент" в англомовних країнах уживається досить вільно й у різних значеннях. Цей термін має специфічно американське походження.
Термін "менеджмент" несе більш специфічне семантичне навантаження ніж універсальне поняття "управління". Нагадаємо, що в англійській мові різноманіття управління зафіксоване цілим рядом слів: від дієслів "administrate", "control", "direct", "govern". Якщо взяти загальне поняття слова "manage" у словосполученні "I managed", то в перекладі це буде означати: "мені вдалося", "я справився", "я досяг результату". При об'єднанні двох синонімічних рядів ми отримаємо поняття "менеджмент".
Менеджмент - це парадигма двох вимірів: функції управління в традиційному розумінні (адміністративна, організаторська, контролююча, напрямна і таке інше) і оцінка результативності, продуктивності й ефективності тих або інших функцій управління [42].
Термін "менеджмент" походить від англ. "manage" - управління, керування. У зарубіжній та вітчизняній літературі можна знайти безліч авторських визначень менеджменту, що пояснюється багатозначністю цього поняття, оскільки є організаційна, функціональна та особова складові менеджменту.
Так, нерідко під менеджментом розуміємо структуру управління підприємством, тобто його ієрархію і супідрядність всіх менеджерів - вищої, середньої та низової ланок. Це і є організаційно-структурна сторона менеджменту.
Якщо під менеджментом розуміти поточний процес виконання функцій управління підприємством, то це - функціональна характеристика менеджменту. Врешті, менеджмент як мистецтво управління виробничими процесами конкретною особою і є власне її характеристикою.
Узагальнюючи різноманітні характеристики менеджменту, можна навести таке його визначення: менеджмент - це система організації колективної праці, ефективного використання ресурсів, концентрації зусиль на безперервному підвищенні якості роботи персоналу підприємства (організації) [103].
Підходи, що найбільш часто використовуються при визначенні поняття менеджмент, можна представити у вигляді такої моделі:
Підходи до визначення менеджменту
1. Менеджмент
2. Менеджер
В останні роки минулого століття в Україні почала створюватися власна школа менеджменту. Вона відзначається небаченою синусоїдою, амплітудою розвитку від знаку "+" до знаку "-". Це означає, під управління, під менеджмент підпадають як надсучасні виробництва, так і архаїчні (залишки колгоспної системи на селі, злочинно акціоновані та приватизовані підприємства, підприємства-банкрути…). Аналогічна ситуація спостерігається і в освіті, де сільські школи взимку не працюють через нестачу палива, або ж учні сидять в холодних класах на "гуманних" уроках по 30 хвилин. Основна проблема менеджера освіти за подібних умов - це виживання, збереження здоров'я дітей та викладачів. Це той епатажний рівень організації освітньої справи запобігти якого можна лише завдячуючи піднесенню морального характеру державного управління освітою.
Вітчизняний дослідник Г.Дмитренко впевнений, що на теренах України перед сучасним менеджментом, який синтезує досягнення інших наук, стоїть надзавдання розробки механізмів впливу на людей з метою підвищення їх морального розвитку, формування у них мотивації бути моральними (відзначимо, що ці погляди, висловлені ще в 1999-2003 р.р. дивним чином співзвучні моральним гаслам ідеології В.Ющенка).
З точки зору антропосоціального підходу це можливо за реалізації методологічної та теоретико-прагматичної тріади:
Духовно-цільовий управлінський фактор, який має ідеологічний характер - за умов розмитої ідеології та невизначеності суспільних перспектив, втрати орієнтирів люди приймають рішення і виконують їх так, як підказує інстинкт самозбереження. Для зміни ситуації необхідна нова ідеологія (може вона вже прийшла?), яка здатна консолідувати інтелектуально-щиросердні сили людей на досягнення конкретних цілей громадянського суспільства.
Системно-цільовий управлінський фактор, пов'язаний з механізмом цільового управління за кінцевим результатом. Найбільш моральна людина у системі де "узаконені" хабарі згодом прийме ці умови. Тому потрібно створити таку систему управління, яка забезпечить налагодження зворотнього зв'язку за результатами діяльності, насамперед в органах державного управління.
Соціумно-особистісний управлінський фактор, пов'язаний з поведінкою людину в навколишньому соціумі. Таким соціумом виступає сім'я, шкільний колектив… До факторів моральності людини відноситься її ввічливість, надійність, етичність, свідомість. Кожному конкретному соціуму потрібно створити управлінський механізм, який справляв би такий сильний вплив на особистість, щоб викликати у неї спочатку усвідомлення суті моральності, а потім мотивацію стати моральним.
І так, свого часу Україна однією з перших прийняла Християнство, зволікати з продуктивним запровадженням менеджменту освітньої галузі (державного, галузевого, стратегічного, інноваційного, кадрового, ресурсного…) ми теж не маємо ані можливості, ані права. Пора!
Входження України до Європейської спільноти через Болонську декларацію передбачає узгодженість морального, ціннісного потенціалу освіти та механізмів державного (і не державного) впливу на освіту.
Ю.Буган, А.Романюк та О.Козловська вважають, що призначення менеджменту в освіті полягає в створенні освітнього середовища, що ефективно працює та відповідає сучасним вимогам, є привабливим для реального і потенційного споживача.
Управляти освітою означає керувати всіма державно- суспільними компонентами, що її формують, а саме:
ресурсами освіти, які включають інформаційно-методичну базу, персонал, фінанси;
безпосереднім освітнім процесом, тобто технологією навчання. Саме це найчастіше називають педагогічним менеджментом;
правильним використанням результатів освіти;
кадровими питаннями.
Величезну роль в управлінні освітою відіграє сформована організаційна культура в межах якої реалізується моральний потенціал управління.
Оскільки освіта є сферою міжособистісної взаємодії, принцип "кадри вирішують все" - не гасло, а керівництво до дії менеджера освіти [96].
Будь-яка система будуєтьсяна певних фундаментальних засадах, які відображають її головні риси. Це стосується і системи управління навчальними установами, яка також базується на поєднанні загальних принципів та підходів соціального управління і специфіки функціонування конкретного закладу.
Під принципом слід розуміти фундаментальне вихідне положення, що випливає зі стійких

 
 

Цікаве

Загрузка...