WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Тезаурус управління, або освітою треба керувати, чи управляти? - Реферат

Тезаурус управління, або освітою треба керувати, чи управляти? - Реферат

управління. Розуміння суті управління, дозволяє відповісти на питання: де, коли і навіщо воно потрібне і як воно реалізує своє призначення?
Тепер ми повинні відповісти на запитання: як управління реалізує своє призначення?
Будь-яке управління, як вид людської діяльності, починається з її уявного програвання, моделювання, тобто з дії-планування. Далі треба визначити, хто і яку роботу буде виконувати, хто із суб'єктів кому підлеглий і з ким пов'язаний, з ким взаємодіє по вертикалі і горизонталі, тобто вибудувати структуру організації й організаційну структуру управління.
У колективі, окрім вищезгаданої, як її називають, формальної (офіційної) структури, існує і неформальна структура, що формується на основі міжособистісних і міжгрупових взаємин. Управляючи, керівник повинен враховувати цю неформальну структуру. Крім цього, він повинен стимулювати людей на роботу, проводити наради, запобігати і розв'язувати конфлікти, вести ділове спілкування і т. д.- усе те, що в менеджменті називають керівництвом.
Нарешті, щоб управління не було сліпим, щоб можна було відстежувати виконання того, що визначено в плані, не допускати збоїв, неузгодженості та дефектів, мати зворотний зв'язок і т.п., необхідна контролююча діяльність.
У філософії такібернетиці існує пояснення особливостей управління в закритих ентропійних системах. Цю модель повинен засвоїти кожен управлінець, оскільки вона носить методологічний характер і відома в реальній практиці як найбільш складна штучно проектована модель управління. Розглянемо принципову модель управління за принципом "чорної скриньки". Це досить складна управлінська ситуація, яку можна умовно змоделювати на межі таких наук, як управління, кібернетики та математики.
Вихідна позиція - ми маємо стійкий ламінарний потік інформації із довкілля [U(t)], від керівного органу, від керівника. Ця інформація при вході до керованої системи підпадає під процеси збурення, флуктуації з високим рівнем ентропії (невизначеності) та незрозумілості. Процеси збурення ми позначаємо символом [Z(t)]. Вони потребують визначення, ідентифікації та фільтрації для отримання очікуваної якості інформації на виході [Y(t)] із керованої системи, яка в даний час перебуває під дією невизначених нами чинників (збурень) [F(u, z,r,t)].
Аналізуючи "якість" інформації на виході із керованої системи, не задовольняючись цією якістю, управління повертає її (всю або частину) повторно до керованої системи. Після її повернення на вихід робиться новий управлінський аналіз щодо визначення, ідентифікації та нейтралізації флуктуаційних збуджень керованої системи. Це дає можливість створити приблизну, достовірну модель процесів що відбуваються у "чорній скриньці".
Z (t)
? ?
U (t) Y (t)
R (t)
U - функція; t - час; Z - збурення, флуктуація; F - оператор чорної скриньки; Y - інформація на виході із керованої системи.
Управлінська дія стосовно "чорної скриньки" завершується ідентифікацією дій "оператора" чорної скриньки та побудовою віртуальної моделі: F ? F?.
Управління в психології - свідомий і цілеспрямований процес впливу на свідомість і поведінку окремих індивідів або членів групи, колективу, організації для підвищення організованості та ефективної їхньої спільної діяльності [102]. Ефективність управління виявляється у створенні в соціальній групі позитивного психологічного клімату, спрямованого на зміцнення згуртованості колективу, зростання задоволення його членів своєю діяльністю.
В.Д.Симоненко та О.М.Воронін [113] визначають, що під управлінням мається на увазі така взаємодія керуючого і керованого об'єктів, при якому перший відслідковує функціонування другого щодо досягнення поставлених діагностичних цілей.
Ю.О.Конаржевський [57] поняття "управління" трактує як процес "переробки інформації". Без сумніву, інформація має велике значення в здійсненні управління, проте зводити управління до переробки інформації, мабуть, не правомірно, бо інформація є тільки одним із засобів здійснення управління.
На погляд М.С.Сунцова [127], управління в освіті - це науково обґрунтований вплив на вчителів, батьків і громадськість, здійснюваний через планування, організацію, контроль і координацію їх діяльності.
Л.Калініна [50] класифікує поняття управління за такими ознаками:
як процес цілеспрямованого впливу суб'єкта управління на об'єкт;
як процес переводу складної динамічної системи у якісно вищий стан;
як процес прийняття і реалізації управлінських рішень у системі управління;
як інформаційний процес (Л.Даниленко, В.Крижко, Є.Павлютенков, В.Пікельна, Н.Островерхова, Н.Хмель, Т.Шамова та ін.);
як цілеспрямовану особливу діяльність суб'єктів управління (Д.Дзвінчук, Г.Єльнікова, В.Козаков, Ю.Конаржевський, В.Лазарєв, О.Мойсеєв).
Управління характеризується певними тенденціями розвитку, які можна розглядати з двох точок зору: по-перше, це об'єктивні тенденції, що прискорюють або гальмують розвиток, по-друге, управління характеризується певним потенціалом та динамікою його зміни. Тому необхідно своєчасно виявляти об'єктивні тенденції та вміло їх використовувати у процесі управління. Потенціал визначається можливостями та обсягом використаних можливостей.
Сучасна теорія управління включає до себе такі його типи як програмно-цільове, управління за кінцевим результатом, реактивне, або управління за відхиленнями, випереджене, циклічне, розімкнуте, випереджаюче, мотиваційне.
До авангардних форм управлінської діяльності відноситься рефлексивне управління яке найменш теоретично опрацьоване. Основою виступає рефлексія одна з найскладніших категорій психології. В історії розвитку психології це поняття тлумачили достатньо по-різному. Приведемо деякі з визначень:
Усвідомлення суб'єктом засобів і основ діяльності для створення прогресивних змін;
Вихід у зовнішню позицію одного суб'єкта діяльності стосовно діяльності іншого суб'єкта;
Процес відображення однією людиною (учителем, викладачем) "внутрішньої картини світу" іншої людини (учня, студента);
Самоаналіз; осмислення людиною закономірностей, механізмів власної діяльності й існування.
Для більш повного проникнення в сутність "рефлексії" необхідно розібратися з поняттям "перцепція", під яким розуміємо всі пізнавальні процеси в єдності з емоціями і мотивацією. Виділяють два рівні

 
 

Цікаве

Загрузка...