WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Тезаурус управління, або освітою треба керувати, чи управляти? - Реферат

Тезаурус управління, або освітою треба керувати, чи управляти? - Реферат

розробки основ внутрішкільного управління.
Водночас дослідники В.Г.Афанасьєв і А.Д.Урсул [10] підкреслюють: "Управління є визначена діяльність, яку здійснює суб'єкт системи управління стосовно об'єкта управління з тим, щоб перетворити його, забезпечити рух до заданої мети...".
Тлумачний словник з управління [128] дає таке визначення: "Управління* - це процес цілеспрямованого впливу керуючої підсистеми або органу управління на керовану підсистему або об'єкт управління з метою забезпечення його ефективного функціонування та розвитку".
В інших випадках "управління" визначають, як специфічну функцію різнихорганізованих систем природи, суспільства, технічно-виробничої сфери, що забезпечує їх життєдіяльність, цілеспрямовану динаміку розвитку, реалізацію конкретних програм і практичних завдань. Вважають [98], що в соціальній сфері управління припускає свідому діяльність суспільних інститутів і окремих індивідів, спрямовану на регулювання стихійних та усвідомлених, об'єктивних і суб'єктивних чинників, доцільне упорядкування суспільних відносин.
В.Г.Афанасьєв розуміє управління як імпліцитну властивість суспільства на будь-якій стадії його розвитку і вважає, що управління є сукупністю певних дій (операцій), які здійснюються людиною, суб'єктом управління щодо об'єкта з метою його перетворення та забезпечення його руху до заданої мети. При цьому необхідно зазначити, що суб'єктом може бути не тільки одна людина, а й група чи організація.
Важливим атрибутом управлінської діяльності є її свідомий і цілеспрямований характер. Відомий теоретик менеджменту П.Дракер відзначає інтегруючий характер управлінської діяльності, приділяючи особливу увагу тій властивості управління, яка перетворює неорганізовану спільноту в ефективну, цілеспрямовану і творчу групу.
М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоурі [78] вважають, що "управління - це процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для того, щоб сформулювати та досягти мети організації".
Аналізуючи соціально-етичні проблеми управлінської діяльності, К.К.Грищенко [120] визначає управління як "вид діяльності, який характеризується взаєминами людей, що складаються в процесі вироблення, прийняття і реалізації управлінських рішень".
Р.Х.Шакуров зазначає [144]: "У широкому розумінні управління являє собою регулювання стану будь-якої системи (матеріально-речової, соціальної) з метою отримання потрібного результату... Таким чином, управління педагогічним колективом має дві головні мети. Перша - це організація навчально-виховного процесу, а друга - задоволення власних потреб та інтересів працівників школи, вчителів, учнів".
Частина управління, яка характеризується впливом суб'єкта управління на людей, багатьма авторами визначається як керівництво, або менеджмент (В.Г.Афанасьєв, Ф.Ю.Гєнов, М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоурі, Р.Х.Шакуров, Г.В.Щокін).
Аналізуючи управління із загально-правової точки зору, І.П.Волков [25] визначає його як процес правової організації і управління спільною діяльністю членів колективу, який здійснюється керівником як посередником соціального контролю і влади.
Управління як наукове поняття виступає в єдності трьох своїх сторін - змісту, організації, процедур здійснення (технології) [91] і є не що інше, як діяльність людини, соціальної групи, колективу, команди, це інтегрований процес планування, організації, координації, мотивації і контролю, необхідний для досягнення цілей організації.
А.Крушанов [66] розуміє під управлінням насамперед "цілеспрямований інформаційний вплив підсистеми управляючої на керовану підсистему, здійснюваний за схемою із зворотнім зв'язком, при цьому маємо на увазі, що управління - це надзвичайна активність, яка визначає на підставі відображення станів системи і середовища необхідність прогресивного розвитку всієї системи, за умови актуалізації її базової активності".
Заслуговують на увагу дослідження В.Д.Симоненка, О.М.Вороніна в яких поняття управління розглядається: як процес впливу на систему в цілях переходу її на новий стан або для підтримки її в якому-небудь встановленому режимі; як цілеспрямована і чітко скоординована робота вчителів та колегіальних органів школи, а також інших навчальних закладів, підприємств, установ і громад, які представляють собою управлінську систему.
Сучасні дослідження (В.І.Зверєвої, В.М.Ізгаршева, В.В.Крижка, Є.М.Павлютенкова, В.С.Пікельної, К.П.Сахновського, С.А.Свириденка, В.П.Семенова, В.П.Симонова та ін.) доповнюють поняття управління як процес вироблення, прийняття і реалізацію управлінських рішень. Як процес воно являє собою спосіб, технологію, методику, механізм здійснення плану в часі. Це хід управління, послідовна зміна стану, стадій, етапів розвитку, сукупність дій керівника та педагогічного колективу для досягнення результатів.
В.В.Крижко та Є.М.Павлютенков [65] визначають управлін-ня як цілеспрямований вплив на систему, її компоненти та процеси для підвищення ефективності функціонування. Вони вважають, що термін "управління" має право "громадянства" в освіті.
Однак управління установами освіти та навчально-виховним процесом має свою специфіку, яка проявляється, по-перше, в тому, що в цій роботі необхідно враховувати як інтереси держави, так і інтереси особистості, яка в закладі освіти проходить стадію активного соціального формування. По-друге, в освіті здійснюється управління, а не маніпуляція розвитком та вихованням особистості, яка ще в багатьох соціальних аспектах не сформувалася, тобто не дійшла до соціальної зрілості. По-третє, тільки через відсутність необхідної соціальної зрілості доводиться, перш за все, надавати увагу управлінню розвитком особистості та опосередкованим чинникам (родина, найближче соціальне середовище тощо).
О.М.Мойсеєвим [99] поняття "управління визначається як цілеспрямована діяльність усіх суб'єктів, що забезпечує становлення, стабілізацію, оптимальне функціонування й обов'язковий розвиток школи. Це визначення фіксує два важливих моменти: по-перше, будь-яке управління є цілеспрямованою діяльністю і, по-друге, воно відрізняється від інших видів діяльності своїм призначенням. Але це визначення не розкриває специфіки змісту управління як особливої діяльності, а саме тут, насамперед, треба шукати відмітні риси управління розвитком, і тому варто поширити наведене вище загальне визначення

 
 

Цікаве

Загрузка...