WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Нагальні проблеми побудови громадянського суспільства в Україні - Реферат

Нагальні проблеми побудови громадянського суспільства в Україні - Реферат


Реферат на тему
Нагальні проблеми побудови громадянського суспільства в Україні
Людське суспільство складається з громадян. Практично два тисячоліття в ареалі проживання українців їм імплантувалася думка про примат держави над людиною. Людина розглядалася як гвинтик великого механізму. Ідеологічна система держави СРСР, у якій ми жили колись, закликала нас до того, що жити потрібно скромно, середньо, "не висовуючись".
Зміна світогляду, соціальних орієнтирів кінця XX, початку XXI століття виступили каталізатором переосмислення, соціальної саморефлексії громадян. Громадянин України визнав себе силою, здатною диктувати свою волю державі та пред'являти до неї зростаючі вимоги ціннісного змісту.
Дослідження ціннісних орієнтацій громадян України в наш час набуває стратегічного характеру, оскільки від того, які позиції будуть визначати "дух народу" у найближчі десятиліття, залежить самозбереження українців як поліетнічної спільноти як у фізичному, так і в духовно-культурному плані. Про "національний характер", "нapoд", "народний дух" говорили Ш.Монтеск'є, І.Кант, Г.Гегель, А.Шопенгayep, Ф.Ніцше, М.Вебер, Ж.Лакан, А.Лоренцер, Г.Ващенко, В.Парето, П.Сорокін та ін.
На думку С.Лацарус, Г.Лебон, В.Вундга - "дух народу" [91] це таємнича субстанція, яка залишається незмінною, забезпечує єдність національного характеру при всіх індивідуальних відмінностях і виражається в мові, міфах, звичаях, релігії, мистецтві.
Президент США Дж. Буш на презентації національної освітньої програми проголосив таку тезу: "Сьогодні освіта визначається не тільки тим, які студенти досягають успіхів, але й тим, які нації процвітають в тісному світі вільного підприємництва. Давайте думати про зміни, які трансформують світ... Впродовж нашої історії ми вважали ресурсами ґрунти та каміння, землі й багатства, накопичені в минулому. Але найбільше багатство лежить поміж нами - наш інтелект, геніальність, здатність людського розуму".
Ми пропонуємо подивитися на проблему громадянського суспільства в Україні як на досить складний процес, який не можна звести лише до певної конкретної та незалежної сфери суспільства.
Ідея громадянськості у наш час набуває особливого значення. Ще в ХVІІ сторіччі видатний французький філософ Ш.Л. Монтеск'є попереджав: "Будьте певні, якщо Ви поганий громадянин, то згодом Ви станете гарним рабом". В цьому значенні цікавою є ідея "ЕКГ - суспільства" (за поняттям "електрокардіограма''). Сучасне суспільство може буди здоровим (громадська злагода) за умови чіткого збереження балансу трьох його провідних компонентів: "Е"- етнічності; "К" - конфесійності; "Г" - громадянськості.
У відношенні вікової структури людського суспільства не втратив значення вислів Френсіса Бекона про те, що "людське суспільство це організм, у якому представники різних віків функціонують у якості органів. Якщо один із цих органів відсутній, то рівновага порушується, він занедужує.
У суспільному організмі молодь любить, сподівається і бореться, зрілий вік відчуває, досліджує і спрямовує, старість же перевіряє, критикує і зменшує.
Суспільство, що складається з одних старців, лише критикує і не йде вперед. Суспільство, що складається з людей зрілого віку, егоістичне і позбавлене ідеалу. Суспільство, що складається з усіх віків, досконале, тому що воно любить, мислить, критикує, воно може бажати і бажає, тому що може… Відніміть у нього старців і ви отримаєте організм без голови".
Особливої нагальності та актуальності дана тема набуває в світлі подій, що відбулися в 2004-2005 роках в Україні.
Кожна людина бажає прожити повноцінне власне життя без тиску ззовні (крім встановлених норм та правил). Філософ Ортега-і-Гасет Х. розглянув поняття "авторство" та "співавторство" у житті людини. На його думку, бути людиною - означає бути автором свого життя. Стати автором - це означає пройти через довгу шеренгу співавторів і не загубитися в ній, а залишитися самим собою. Авторство - це трансцедування в процесі відкритого полілогу із співавторами, число яких може розростатися.
При всій різноманітності інтерпретацій громадянського суспільства, переважна більшість дослідників (В.Г.Кремень, М.І.Михальченко, В.М.Ткаченко) сходяться на тому, що поняття громадянського суспільства застосовується для вивчення неполітичної частини суспільної системи і має певне аналітичне навантаження лише у випадку розмежування суспільства і держави.
Історично, громадянське суспільство виникло на певному етапі розвитку західної цивілізації, зазнало певних змін у процесі своєї еволюції і має історичні (часові) та національні (просторово-географічні) різновиди, поширюючись у наш час на різні регіони і континенти.
Термін "громадянське суспільство"* з'явився у вжитку після 1990 року.
В основі сучасного поняття про громадянське суспільство лежать три ідеї: 1) наявність іманентної* розумності у членів суспільства; 2) наявність в суспільстві іманентної солідарності; 3) наявність в людині іманентної автономності.
Структурно, громадянське суспільство є підсистемою суспільства як цілого. У зародковому стані така структура фактично присутня в кожному сучасному суспільстві.
Як підструктура суспільної системи, громадянське суспільство, у свою чергу, має складну внутрішню структуру.
Інститутами громадянського суспільства є:
добровільні громадські організації і громадські рухи, а також політичні партії на перших стадіях свого формування, поки вони ще не задіяні в механізмах здійснення влади;
незалежні засоби масової інформації, що обслуговують громадські потреби та інтереси, формулюють і оприлюднюють громадську думку; громадська думка як соціальний інститут;
вибори та референдуми, які служать засобом формування і виявлення громадської думки та захисту групових інтересів;
залежні від громадськості елементи судової і правоохоронної системи (як-то суди присяжних, козацькі дружини тощо).
В аспекті культури, охарактеризована вище підсистема суспільства може називатись громадянським суспільством лише за умови, якщо в ній не тільки наявна певна кількість (мережа) добровільних асоціацій та інших громадських інституцій, але й панують цінності громадянської культури, спілкування відбувається на засадах довіри й толерантності. Тобто, громадянське суспільство - це не лише сфера, але й тип взаємодії, певна модель соціальної організації, з притаманними їй якісними характеристиками, а саме:
1) суб'єктами взаємодії в громадянському суспільстві є вільні і рівні індивіди, які вірять у свою здатність

 
 

Цікаве

Загрузка...