WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічний процес в позашкільних закладах - Курсова робота

Педагогічний процес в позашкільних закладах - Курсова робота

загальних рисах спільними з дидактичними методами, мають свою специфіку.
Керівна роль педагога в позанавчальній роботі не знижується, але головна його функція тут полягає в тому, щоб організувати і спрямувати самостійну діяльність учнів.
Розділ ІІІ. Діяльність організатора позакласної і позашкільної роботи
Посада організатора позакласної і позашкільної виховної роботи (на правах заступника директора школи) введена в середніх школах з 1966р.
В обов'язки організаторів позакласної та позашкільної роботи входить планування позакласної виховної роботи і контроль за її здійсненням; налагодження за допомогою педагогічних колективів, учнівського активу різнобічної позакласної і позашкільної роботи учнів; надання методичної допомоги вчителям і класним керівникам, учнівському активу в постановці позакласної і позашкільної роботи, безпосереднє керівництво одним із її напрямків; участь у проведенні найбільш важливих загальношкільних та міжшкільних виховних заходів; широке використання установ культури і громадськості в організації дозвілля учнів.
Організовуючи позакласну та позашкільну роботу, вчителі повинні створювати якнайбільший простір для самодіяльності дітей. Це не тільки не знижує керівної ролі вчителя, а, навпаки, підвищує значення педагогічного керівництва.
У процесі позакласної та позашкільної роботи, керівник намагається частіше радитись з учнями, які мають відчувати себе господарями свого колективного життя.
Педагог заздалегідь продумує питання, виробляє власну точку зору на нього, але учням відразу він цього не відкриває, даючи їм змогу висловити свою думку, свої пропозиції.
До активної участі в кожному масовому заході, в кожному занятті гуртка, керівник повинен залучати якнайбільшу кількість школярів.
Працює керівник не тільки з усім колективом, а й з кожним учнем, добираючи цікаві та посильні завдання, поступово їх ускладнюючи.
Добре поставлена робота в гуртку, товаристві, клубі впливає на все життя учнів, і в багатьох випадках визначає його майбутню професію.
Школа підтримує тісні зв'язки з позашкільними закладами, особливо з тими, які розташовані в її мікрорайоні. Спрямовує і координує ці зв'язки організатор позакласної і позашкільної роботи.
Тим позашкільним закладам, які частково або повністю працюють на громадських засадах, педагогічний колектив та учнівські організації школи мають систематично подавати допомогу.
Таким чином, використовується ціла система виховних впливів на учнівську молодь у позанавчальний час, яка є одним із могутніх факторів загального процесу формування нової людини.
§ 1 Функції позашкільного педагога
В практиці позашкільні педагоги виконують ряд різноманітних функцій, а саме:
Діагностичну - (він визначає "соціальний діагноз", вивчає і реально оцінює особливості діяльності і спілкування особистості, ступінь і спрямованість виховного впливу, особливості сім'ї, гурт ровесників, об'єднань дорослих, позитивних сил, а також джерела негативного впливу на дітей і підлітків);
Організаторську - (педагог відшукує і організовує соціально-значущу творчу діяльність дітей, впливає на плідну організацію їхнього дозвілля, формує справді демократичну і гуманну систему стосунків, взаємної відповідальності і взаємодопомоги);
Прогностичну - (він програмує і прогнозує "індивідуальну траєкторію" розвитку кожної особистості на віддалений період);
Організаційно-комунікативну - (сприяє залученню громадськості населення, вчених, представників культури до виховання дітей, до спільної з ними праці і відпочинку, до ділових контактів, зосереджує інформацію, про виховний вплив різних сил, установ, організацій, налагоджує повсякденні контакти між ними і вихованцями, їхніми сім'ями і школою).
Одна із основних стратегій позашкільного виховання - дати дітям такі найсучасніші додаткові знання і вміння: вести діалог, творчо спілкуватися, слухати, а також здатність до ризику, готовність знаходити потрібну інформацію, критично її оцінювати і використовувати, вміння працювати незалежно від інших, а також у колективі, здатність визначати цінність людських індивідуальних відмінностей, поважати себе і оточуючих людей, приваблювати до себе ровесників, не конкурувати а співпрацювати.
ВИСНОВОК
Специфіка педагогічного процесу в позашкільних закладах заключається в тому, що він будується на основі духовного співробітництва вихователів і вихованців, максимального використання індивідуального досвіду кожної дитини, ініціативи, самодіяльності, творчого спілкування.
Вивчення педагогічних контактів позашкільного закладу показало, що високі показники по всіх параметрах виховної діяльності дістаються тим педагогам, що використовують комплексний підхід до виховання, знаходять перспективні і діючі форми масової і гурткової роботи.
Одним з головних шляхів підвищення ефективності виховної роботи позашкільних закладів якісно нових явищ і перетворень в розвиткушколи в ході здійснення шкільної реформи, здатність позашкільних педагогів стати безпосереднім виконавцем її ідей по здійсненню виховання кожної особистості на основі важливих принципів: індивідуалізації, добровільності, співтворчості, емоційної привабливості міжособистих стосунків та ін.
Результативність педагогічного процесу в позашкільних закладах прямо залежить від умілого використання різноманітних форм позакласної діяльності.
При цьому основну увагу педагоги повинні зосереджувати на тому, щоб кожне заняття по інтересах несло ідеологічний заряд, збагачувало вихованців позитивним досвідом, сприяло виробленню в них вмінь оцінювати з класових позицій явища і події, що відбуваються в світі.
Успіху виховної роботи в позашкільних закладах сприяють правильне планування і розумна організація управлінської діяльності керівника, вміле керування педагогічним колективом, підвищення професійної кваліфікації вихователів, постійний пошук ефективних шляхів вирішення педагогічних задач, творчий підхід до організації занять.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Бабий Л.Т. Этическое воспитание в семье. - К. : Рад.шк., 1986р.
2. Боднар А.Д. Кобзар Б.С. Навчально виховна робота в школі-інтернат і групах продовженого дня - К.: Гол. видавництво видавн. об'єднання "Вища школа" 1985р. стр. 148-156.
3. Бруднов А. Улутшать работу внешкольных учреждений //Воспитание школьников - 1986 № 2 //
4. Внешкольные учреждения. Пособие для работ внешкольных учреждений (Б.А. Беляев, И.Л. Берман и др.)
5. Горская Г.И. Организация учебно-воспитательного процесса в школе - М.: 1977 - 259с.
6. Даниленко М.В., Даниленко Л.І. Позашкільна і позакласна виховна робота.
7. Кобзарь Б.С. Внеурочная воспитательная работа в школах и группах продленного дня. - К.: Рад.шк.; 1984 - 175с.
8. Кобзар, Барш Степанов і Харічко, Надія Федорівна "Проблеми виховання в позашкільних закладах. К.: Рад.шк. 1969
9. Кондрашова Л.В. Сборник педагогических задач.: М.: 1987г. 122-129с.
10. Орлик П.І., Шевченко А.В. Позашкільній роботі - науковий підхід Рад.шк. 1986 № 1. 95с.
11. Педагогіка К.: Гол. вид-во видавн. Об'єднання "Вища школа" 1986р. 466с.
12. Про діяльність позашкільних закладів України в нових умовах Інформ.збірник Мін-ва освіти України - 1992р № 17-18 27-43с.
13. Сущенко Т.И. Педагогический процесс во внешкольных учреждениях - К.: Рад.шк., 1986
14. Сущенко Т.І. Фактори позашкільного виховання (Поч.шк. 1996 № 3. 36-39с.
15. Стельмахович М.Г. Позакласне і позашкільне виховання, Мтельмахович М. Теорія і практика укр. національного виховання І-Фр. 1996
16. Тютюн Б.Г. Після уроків //Рад.шк. 1989 №2//

 
 

Цікаве

Загрузка...