WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах - Дипломна робота

Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах - Дипломна робота

викладені з певних соціально політичних і філософських позицій та точок зору завдань, що стоять перед суспільством.
2. Монографії і праці сучасних педагогів і педагогів - класиків, із яких краєзнавці - дослідники можуть черпати цінний матеріал для ефективного вирішення проблеми навчання та виховання.
3. Шкільні посібники та підручники різних років та періодів. Їх можна назвати своєрідними письмовими джерелами. Вони - важливий канал, через який впроваджуються в практику навчання домінуючі в той чи інший час педагогічні концепції та погляди.
4. Підручники і навчальні посібники з педагогіки, психології, різних методик. Вони відображають навчальний процес на минулих етапах і на етапі сьогодення, знайомлять нас не лише з філософськими і педагогічними поглядами автора, але і з досягненнями педагогічної науки певного періоду, з творчими пошуками окремих педагогів і методистів, із боротьбою педагогічних ідей, що відображають складний процес становлення і розвитку нового, прогресивного в боротьбі зі старим.
5. Соціологічні матеріали. Найбільший інтерес для шкільного краєзнавства мають дослідження:
а) пов'язані насамперед із вивченням дітей і молоді (їхньої поведінки, життєвих поглядів, прагнень і тощо) і, частково, дорослого населення;
б) провідної ролі соціального середовища у формуванні підростаючого покоління (ролі кіно, радіо, телебачення, літератури тощо);
в) пов'язані з поведінкою, що відображає умови життя населення в суспільстві, сім'ї, з проблемою вільного часу, з економічними проблемами народної освіти та ін.
6. Мемуарна та епістолярна література. У цих описах можна побачити багато такого, що виходить за рамки чисто особистого. Педагог - дослідник може виявити особливості виховання, навчання, взаємодії учнів і вчителів, шкільного самоуправління, характерні для певного часу. Дуже багато можуть дати спогади старших учителів, вихователів.
7. Періодична преса. Вона цікава тим, що в ній відображається сучасна практика навчання та виховання, стан і розвиток педагогічної науки, описуються гостра проблеми, передовий досвід виховання у школі, сім'ї, громадських організаціях.
8. Художня література. Використовуючи зразки художньої літератури, педагог - краєзнавець може з великою переконливістю показати педагогічні явища сучасності, розкрити особистість учителя, вихователя, учня, досвід сімейного виховання.
9. Законодавчі та інші правові матеріали з питань, народної освіти (збірники розпоряджень, наказів, постанов, що прийняті не лише Міністерством народної освіти, але й місцевими радами народних депутатів). У них розглядаються основні шляхи та завдання школи на окремих етапах її розвитку, що дозволяють правильно окреслити перспективу шкільного краєзнавства.
10. Поточна документація. Це найбільш достовірне джерело, в якому відображений передовий досвід роботи. Аналізуючи статистичні дані звітності, використовуючи найбільш необхідні для цієї групи документальних матеріалів методи групування та порівняння, краєзнавець може дослідити досягнення і недоліки в роботі школи за певний період часу.
11. Архівні документи (архіви з народної освіти та добір важливих матеріалів із питань виховання, навчання й освіти). Вони розкривають хід розвитку народної освіти та педагогічної науки, є джерелом наукових досліджень, сприяють вирішенню практичних завдань народної освіти.
12. Досвід передових колективів та окремих учителів. На наш погляд, із багатьох шляхів використання досвіду шкіл і вчителів можна виділити два основні. Один із них, найбільш доступний, - використання досвіду, що відображений у різного роду друкованих виданнях і документах. Другий, більш важчий, але особливо цінний, - вивчення досвіду шляхом спостереження і наступної бесіди з учителями.
13. Дитяча творчість. Сюди відносять вивчення можливостей кожного учня, рівня його вихованості, індивідуальних нахилів, здібностей, успіхів у навчанні. Джерелом вивчення особистості учня можуть бути його твори, зошити, різні творчі учнівські вироби.
14. Народна педагогіка, що є складовою частиною загальнолюдської культури. Розвиваючись разом із розвитком суспільства, вона має вплив на формування педагогічної науки.
15. Речові джерела, до яких мають відношення вчитель, учень у процесі роботи, навчання, життя. Їх можна класифікувати таким чином:
а) особисті речі, одяг, предмети домашнього вжитку і т.ін.;
б) навчальне приладдя та предмети педагогічної навчальної праці;
в) речі та предмети членів сім'ї, якими користувалися в процесі виробничої праці та відпочинку;
г) предмети навчальної і вчительської праці;
д) предмети і речі, що відображають інтереси, захоплення вчителя та учня (альбоми, колекції тощо).
16. Технічні засоби педагогічної діяльності.
Крім традиційних джерел, на які спираються в наукових дослідженнях, сюди доцільно віднести і сценарій навчальних фільмів чи кіно фрагментів, телевізійних передач, знятих на кіноплівку, анотації і монтажні листи до фільмів, опис окремих фотодокументів, сценарії і записи телепередач, знятих на відео плівку, радіопередач, текстів грамзаписів.
Зазначимо, що вище зазначені джерела шкільного краєзнавства взаємопов'язані, взаємозумовлені, взаємозалежні.
Таблиця 1.2. Структура шкільного краєзнавства
Дана таблиця демонструє нам чітку структуру шкільного краєзнавства. З якої ми бачимо, що навчання краєзнавства є програмним, де завдання і зміст визначаються навчальною програмою і непрограмне, коли зміст і завдання визначаються навчально-виховними планами.
Вивчення наукового фонду з проблеми дає підставу стверджувати, що краєзнавчий матеріал можна використовувати як на уроках так і в позаурочній діяльності учнів. Слід особливо звернути увагу на зв'язок теорії та її практичного застосування у повсякденному житті. Варто пам'ятати і те, що у зміст краєзнавства входять не лише відомості про природу рідного краю, а й повідомлення з історії, культури, економіки його. Крім того важливим аспектом у процесі застосування матеріалу є розуміння його функцій, принципів, їх взаємозв'язок,взаємозалежність і взаємообумовленість.
На основі вищезазначеного ми спробуємо зобразити структуру шкільного краєзнавства (див. табл.1.2).
1.3. Особливості психічного розвитку молодших школярів як передумова успішного використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах.
Для того, щоб успішно використати краєзнавчий матеріал на уроках у початкових класах, необхідно знати загальну характеристику молодшого школяра і його особливості психічного розвитку.
За віковою періодизацією, прийнятою українськими психологами і педагогами, час життя дітей від 6 до 11 років називається молодшим шкільним віком.
Вступ дитини до школи - це різка зміна її життя і діяльності. Дитина йде до школи з фізичною і психологічною готовність до цієї зміни. У шкільному навчанні використовуються і продовжують розвиватись фізичні і розумові здібності, формуються психічні властивості молодшого школяра.
Період від 6 до 7 років характеризується, як кризовий період. Ця криза розглядається у тому аспекті, коли

 
 

Цікаве

Загрузка...