WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах - Дипломна робота

Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах - Дипломна робота

лісу. Серед них є і рідкісні, що занесені в Червону книгу України, наприклад гриб-баран.
Прогулянка до лісу
Настала весна. Сонце піднялося вище над горизонтом. Дні стали довшими і ясними. Ось одного такого весняного дня і пішли до лісу. Ліс зустрів нас радісно. Бо вже і він почав прокидатися після зимової сплячки. Ліщина викинула свої висячі сережки. На деревах уже почали набухати бруньки. А на дикій смородині ось-ось з'являться перші ніжні листочки. Березки вже дають людям свій живильний прозорий сік Прокинувся від довгого сну вуж. Він був ще млявим. Але виліз із своєї нори і грівся на сонечку під старою сосною. Ожило і птаство. Чути радісне щебетання синичок, стукіт дятла.
Ми весело бігали по лісу, гралися в рухливі ігри, раділи весняному сонечку, блакитному небу. З екскурсії поверталися втомлені, але щасливі.
Додаток Б
День заснування міста
27 квітня 1775 року був відкритий Казікерменський поштовий тракт. На ньому біля злиття Саксагані й Інгульця почала функціонувати поштова станція Кривий Ріг. При ній поселились п'ять козаків з різних запорізьких куренів. Спочатку вони мешкали в тимчасових землянках.
Днем заснування міста вважається 27 квітня 1775 року. Про це нагадує гранітний камінь в завороті рік Інгулець і Саксагань. Він встановлений на честь 200-річчя заснування міста.
І. Бесіда із класом і складання плану.
1. Коли був відкритий Казікерменський поштовий тракт?
2. Де він розташувався?
3. Як називалася поштова станція?
4. Хто там поселився?
5. Де мешкали козаки?
6. Який день календаря вважається днем заснування нашого міста?
7. Що стоїть на місці заснування? Коли його поставили?
8. Яка річниця у 2000 році?
II. Лексичні вправи.
1. З'ясуйте, лк ви розумієте значення слів тракт, функціонувати, тимчасовий, курінь?
Тракт - велика проїзна дорога, шлях;
функціонувати - виконувати свої функції, діяти, працювати;
тимчасовий - який існує, діє, відбувається протягом якогось часу;
курінь - невеликі хатки, так звані "коші", накриті очеретом або кін-ськими шкірами.
2. До яких сліз у тексті можна дати пояснення "частково заглиблене в землю житло", "давати початок існуванню чогось"?
3. Знайдіть у тексті слова, які були б близькі за значенням до таких: діяти, проживати, поставлений.
4. Як ви розумієте значення висловів "про це нагадує гранітний ка-мінь", "в завороті рік Інгулець і Саксагань"?
5. Чи можна абзаци поміняти місцями?
III. Граматичні вправи.
1. Випишіть слова, що пишуться з великої літери. Чому?
2. Поясніть правопис слів: п'ять, запорізьких, заснування, вважається, 200-річчя.
3. Відшукайте в тексті споріднені слова до слів: земля, мешканець. Позначте корені відповідною позначкою.
IV. Домашнє завдання.
Напишіть переказ з творчим додатком на одне із запропонованих питань:
1. Який вигляд має те місце, де знаходиться гранітний камінь?
2. Як святкує наше місто своє свято?
Легендарний козак Ріг
Серед багатьох припущень існує легенда про козака Рога. Було це давно. В ті часи гриміла слава про Січ. Били козаки турків, захищали південні рубежі країни. У бою з ворогом був тяжко поранений козак Ріг. У бою позбувся правого ока. Хто виходив старого воїн? Хто поставив його на ноги? Невідомо. Може, побратими-козаки, які часто бували тут.
У закуті річок Інгульця й Саркагані заклав козак Ріг хутір і зорав землю. Став господарювати. Прозвали його в народі "Кривим".
Бувало, поверталися козаки з Криму з сіллю і завертали на від чинок до Кривого Рогу.
Ішли роки. Навколо хутор? козака Рога почали виростати нові оселі. Згодом тут уже було ціле село. Старого козака не стало, а назва залишилась - Кривий Ріг.
І. Робота над текстом.
1. Про що розповідається утексті?
2. Хто головний герой цієї розповіді?
3. Де відбувалися події?
4. Як називалися річки?
5. Чому козак-січовик дістав назву "Кривий Ріг"?
6. На чию честь назване наше місто?
7. У якому реченні висловлена головна думка тексту?
II. Лексичні вправи.
1. До якого виду мовлення належить текст?
2. Як ви розумієте значення слів: хутір, оселя, рубіж. Доберіть до них слова, близькі за значенням:
хутір - відокремлене селянське господарство разом із садибою власника; невелике селище;
оселя - місце для проживання;
рубіж - 1) лінія, межа, що розділяє суміжні області, ділянки; 2) державний кордон; 3) лінія оборони, укріплень.
3. Як ви розумієте вирізи "хто поставив його на ноги", "гриміла слава про Січ", "йшли роки", "у закуті річок Інгульця й Саксагані"?
4. Знайдіть у тексті ту частину, в якій описується про козака.
5. У прямому чи переносному значенні вжиті слова: ішли, виростати, гриміла? Введіть їх у свої словосполучення і речення.
6. Яку роль відіграє наголос у словах виходив, виходив? Поясніть лексичне значення цих слів.
7. Знайдіть у тексті слова, які називають одну і ту саму особу (козак Ріг, старий воїн, "Кривий", старий козак).
III. Граматичні вправи.
1. Випишіть слова, які пишуться з великої літери.
2. Поясніть правопис слів сіллю, південні.
3. Слова кривим, село замініть так, щоб ненаголошені [є], [и] стали наголошеними.
4. Правопис слів легенда, гриміла, рубежі, поверталися перевірте за орфографічним словником.
IV. Домашнє завдання.
Напишіть вибірковий переказ. Виберіть з тексту пише те, що стосується козака Рога.
Творчий переказ включає творчі елементи. Учень, поряд з викладом змісту тексту, може вносити певні зміни і доповнення. Будь-які домисли повинні органічно зливатися із змістом тексту. Це може бути, приміром, продовження розповіді, вставка описів предметів, явищ, подій, введення нових дійових осіб.
Наприклад:
Знаменною культурною подією в житті міста стало відкриття в 1934 році театру "Кривбас". У 1966 році театр став музично-драматичним, а з 1981 року - театром драми і музичної комедії.
На тому місці, де зараз театр ім. Т.Г. Шевченка, до 1941 року стояла інша будівля, збудована на початку нашого століття. В ній містився при-ватний кінотеатр "Колізей". Його зал для глядачів розрахований на 500 чоловік. Він був найбільший у місті.
І. Бесіда з класом.
1. У якому році був відкритий театр "Кривбас"?
2. З якого року він почав називатися театром драми і музичної ко-медії?
3. Що знаходилось на тому місці до 1941 року?
4. Яку назву носив приватний кінотеатр?
5. На яку кількість глядачів він був розрахований?
6. Який вигляд має зараз театр ім. Т.Г. Шевченка?
7. Чи бували ви у театрі? Яку виставу дивилися? Які у вас враження?
8. Яку назву можна дати даній
ІІ. Лексичні вправи.
1. За допомогою яких слів пов'язуються речення у тексті?
2. Поясніть, як ви розумієте "знаменною культурною подією"?
3. З'ясуйте значення слів приватний, театр:
приватний - не державний, не
суспільний, який належить окремій особі;
театр - приміщення, будинок, в якому відбуваються вистави, спектаклі.
4. Що таке драма, а що таке комедія! Чому так називається театр?
драма - літературний твір, написаний у діалогічній формі і

 
 

Цікаве

Загрузка...