WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах - Дипломна робота

Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах - Дипломна робота

Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Академія, 2002. - С. 271.
23. Грінченко Б.Д., Драгоманов М.П. Діалоги про українську національну справу /Упоряд. А. Жуковський. - К.: Просвіта, 1994. - 285 с.
24. Дистервег. Избранные педагогические сочинения. М.: Уч. Пед гиз. - 1956. - 373 с.
25. Єременко Л.В. Оберігати природу - берегти Батьківщину. // Початкова школа. - 1989. - №2. - с.21-23.
26. Ивано П.В. Педагогические основы школьного краеведения. Петрозавоцк: Просвещение, - 1966. - 172 с.
27. Кашуба С.П., Сіметов Ю.А. Краєзнавчий матеріал в навчально-виховній роботі. // Початкова школа. - 1981. - №2. - с. 34.
28. Кліщук В.Я. Краєзнавство у школі. // Початкова школа. - 1984. - №12. - с.37-39.
29. Ковалёва Г.Э. Методика формирования и развития краеведческих понятий в четвертом классе. - Л.: Просвещение. - 1975. - 141 с.
30. Коваль Н.С., Нарочна Л.К. Природознавство в 3 класі. Посібник для вчителів. К.: Рад. школа. - 1988. - 39 с.
31. Краеведческая работа в начальных классах. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1977. - 224 с.
32. Краєзнавство в школі: Методичний збірник. Випуск IV. За редак. С.Т.Діброви. - К.: Рад. школа, - 1957. - 134 с.
33. Крачило М.П. Краєзнавство і туризм. - К.: Вища школа, - 1994. - 190 с.
34. Кулашна И.Ю. Возрастная психология. - М.: Издательство ПОІ, - 1996. - 275 с.
35. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 360 с.
36. Лукинюк М.І. Краса землі моєї України // Початкова школа. - 1997. - 224 с.
37. Люинская А.А. Учителю о психологи младшеного школьника. Пособие для учителей М.: Просвещение, - 1977. - 224 с.
38. Любар О.О, Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. - К.: Знання, КОО, - 2003. - с.265-270.
39. Любарська Л.М., Пезниченко М.І. Образотворче мистецтво: Підручник для 1 кл. - К.: Форум, 2002. - 112 с.
40. Любарська Л.М. Образотворче мистецтво: Підручник для 3 кл. - К.: Форум, 2003. - 127 с.
41. Любарська Л.М. Образотворче мистецтво: Підручник для 3 кл. - К.: Форум, 2003. - 112 с.
42. Любарська Л.М. Образотворче мистецтво: Підручник для 4 кл. - К.: Форум, 2004. - 160 с.
43. Любцева О.С. Географія туризму в Україні. // Географія на основи економіки в школі. - 1997. - №2. - с.3-6.
44. Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. Минск. Нар. Асвета, - 1978. - 96 с.
45. Макаренко А.С. Педагогічна поема. - К.: Рад. Школа, - 1977. - 507 с.
46. Матіяш В.В. До проблеми педагогічного краєзнавства. Історико-дидактичний аспект. // Мадрівець. - 2001. - №3-4. - С. 69-71.
47. Менчинска Н.А. Проблемы обучения, воспитания и психического развития ребёнка. Избранные психологические труды. - М.: Институт практической психологии, 1998. - 257 с.
48. Мемечко Э.Н. Географическое краеведение. Минск. Высшая школа, 1994. - 180 с.
49. Нагорна Г.І, Реалізація краєзнавчого принципу в навчально-виховному процесі. // Початкова школа. - 1999. - №7. - С. 42-45.
50. Нарочна Л.К., Гончарові К.Д., Ковальчук Г.В. Методика викладання природознавства. - К.: Вища школа, 1981. - 95 с.
51. Обухова И.Ф. Возрастная психология. - М.: Просвещение, 1996. 372 с.
52. Огієнко Н.М. Дидактичні умови ефективного використання краєзнавчого матеріалу на уроках. // Початкова школа. - 1996. - №9. - С.43-45.
53. Петренко В.С., Федотов І.М. Проведення краєзнавчої екскурсії в початкових класах. - К.: Освіта, - 1980. - С.41.
54. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1977. - с.61-80.
55. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 (-3) класи. - К.: Початкова школа, - 2001. - 296 с.
56. Прук І.Т. Краєзнавча робота в школі. - К.: Радянська школа, - 1984. - 195 с.
57. Рафалюк М.О. Сучасні аспекти туристсько-краєзнавчої роботи з молодшими школярами // Початкова школа. - 1991. - №8. - С.43-44.
58. Русова С. Вибрані педагогічні твори: в 2-х т. - К.: Либідь, - 1997. Т.1.
59. Савченко О.Я. Читанка: Підручник для 2 кл. - К.: Освіта, 2002. -Ч.1. - 126 с.
60. Савченко О.Я. Читанка: Підручник для 2 кл. - К.: Освіта, 2002. - Ч.2. - 143 с.
61. Савченко О.Я. Читанка: Підручник для 3 кл. - К.: Освіта, 2003. - Ч.1. - 142 с.
62. Савченко О.Я. Читанка: Підручник для 3 кл. - К.: Освіта, 2003. - Ч.2. - 143 с.
63. Савченко О.Я. Читанка: Підручник для 4 кл. - К.: Освіта, 2004. - Ч.1. - 159 с.
64. Савченко О.Я. Читанка: Підручник для 4 кл. - К.: Освіта, 2004. - Ч.2. - 175 с.
65. Тищенко В.Ф, Краєзнавство у вихованні дитини. // Початкова школа. - 1992. - №9. - С.13-17.
66. Серкіс Я. Історичне краєзнавство. - Львів. - 1995. - С.6-17.
67. Скрипченко О.В., Волинська Л.В., Огороднійчук З.В. Вікова педагогічна психологія: Навч. посіб. - К.: Просвіта, 2001. - С.114-164.
68. Соколова И.В. Краеведческая работа в начальных классах. - М.: Просвещение, 1977. - 100 с.
69. Строїв М.Ф. Краеведение. - М.: Просвещение, - 1974. - 142 с.
70. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: в 5 т. Т.3. Серце віддаю дітям. - К.: Рад. шк., - 1977. - С. 178.
71. Сухомлинський В.А. О воспитании. - М.: Просвещение. - 1983. - С.172, 178.
72. Сухомлинський В.А. Избранные произведения: в 5 т. - К.: Рад. шк., - 1987. - Т.2. - С.30.
73. Тищенко В.Ф, Краєзнавство у вихованні дитини // Початкова школа. - 1992. - №9. - С.13-17.
74. Ушинський К.Д. Избранные педагогические произведения. - М.: Просвещение, - 1978. - 557 с.
75. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. Мюнхен: Український вільний університет. - 1983. - 175 с.
76. Швацький С.Т. Избранные педагогический сочинения: в 2-х. - М.: Педагогика. - 1980. Т.1. - С.55.
77. Юньєв І.С. Бесіди про краєзнавство. - М.: Знання, - 1986. - 185 с.
78. Янів В. Українська вдача і наш виховний ідеал. Тернопіль: Діалог, - 1992. - 29 с.
Додаток А
Знай свій край
В якій частині України знаходиться твоє селище?
В якій області ти живеш?
Що вирощують на полях місцевого колгоспу, городах, у саду?
Де використовують цю продукцію?
Яких тварин розводять на фермах, з якою метою?
Яку продукцію дають країні колгоспи району, області?
Які заводи, фабрики є на Чернігівщині?
Яку продукцію вони випускають і де вона використовується?
Пам'ятка для збирання
і вивчення матеріалу
своєї місцевості
Географічне положення району, селища.
Рельєф, наявність корисних копалин.
Дані про особливості пір року.
Ґрунти рідного краю.
Рослинний і тваринний світ.
Праця людей і основні напрямки господарства.
Вплив господарської діяльності людини на природу.
Перспективи розвитку району та його новобудови.
Спостереження за деревами Висота дерева.
Розміри стовбура і форма крони.
Колір стовбура.
Розміщення гілок, їх напрям.
Величина і форма листків.
Стан дерева в ту чи іншу пору року.
Про гриби
Пам'ятай, що гриби дуже потрібні в природі. Не знищуй їх. Своєю підземною частиною (грибницею)) вони зростаються з корінням дерев, кущів, трав і забезпечують їх водою, мінеральними солями. Для тварин служать їжею і ліками. (Лосі лікуються мухоморами). Гриби - санітари

 
 

Цікаве

Загрузка...