WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах - Дипломна робота

Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах - Дипломна робота

практичною діяльністю, проілюстровують конкретними прикладами з життя;
- потрібно встановити взаємозв'язки між кількома предметами та явищами природи;
- робота має форму самостійного дослідницького характеру;
- потрібно обґрунтувати відповідь, здійснити такі логічні операції як аналіз, синтез, порівняння, узагальнення;
- розв'язують завдання творчого змісту.
Розроблена експериментальна методика дозволила 20% учнів молодшого шкільного віку одержати базу для переходу на високий рівень, при цьому на 38% збільшилась кількість тих респодентів, які досягнули рівня середній.
Основними науковими результатами нашого дослідження виступає розроблена і обґрунтована методика роботи, ядром якої є краєзнавчий матеріал, а також визначення педагогічних умов його використання в навчально-виховному процесі.
Висновки
Проведене дослідження показало, що підвищення якості знань учнів початкових класів через використання краєзнавчого матеріалу правомірно розглядати в якості ефективного підходу до розв'язання проблеми вдосконалення навчально-виховного процесу в сучасних умовах початкової ланки освіти.
У здійсненому дослідженні було вивчено стан проблеми в педагогічній теорії та шкільній практиці, уточнено зміст шкільного краєзнавства, його складові, встановлено функції, принципи та джерела педагогічно-краєзнавчої інформації.
У дослідженні визначено, що основними дидактичними умовами, які забезпечують ефективність використання краєзнавчого матеріалу на уроках початкової ланки освіти є:
- дотримання критеріїв: науковості, доступності, багатофункціональності, емоційної насиченості та особистісної значущості для учнів;
- використання краєзнавчих відомостей має здійснюватись систематично та цілеспрямовано;
- необхідність врахування розвитку психічних пізнавальних процесів молодших школярів, специфіки навчальних предметів;
- опирання на пізнавальну активність учня.
Дуже важливим фактором при використанні краєзнавчого матеріалу є такі прийоми роботи як: розповідь, бесіда, спостереження, читання краєзнавчо-пізнавальних статей, перегляд аналогічних телефільмів. Всі вони займають не останнє місце і не позбавляють школярів живого спілкування з рідною природою, пам'ятками культури та архітектури тощо.
Визначну роль надано характеристиці психологічних особливостей молодшого школяра та обґрунтуванню її врахування при підборі та застосуванні краєзнавчого матеріалу.
Дослідження показало, що основними критеріями сформованості загально-навчальних умінь та навичок засобом краєзнавчого матеріалу виступають:
- об'єм, глибина, достовірність краєзнавчого матеріалу;
- рівень оволодіння школярами окремими логічними операціями;
- навичка орієнтування в оточуючому середовищі;
- поєднання краєзнавчих відомостей з життєвим досвідом.
У процесі діагностичного рівня сформованості в учнів якості знань за допомогою краєзнавчого матеріалу Червоноградської загальноосвітньої школи І ступеня №11 встановлено, що в експериментальному класі високий рівень мають 10% школярів, середній - 30%, низький - 50%, відповідно у контрольному - 8% школярів з високим рівнем якості знань, 29% - з середнім і 53% з низьким. Як бачимо майже не існує істотної відмінності.
Поглиблене вивчення аспектів навчально-виховного процесу у початковій школі показало, що реалізація краєзнавчого матеріалу виступає важливою ланкою системи роботи щодо всебічного розвитку молодших школярів.
Якісний і кількісний аналіз матеріалів підсумкового зрізу засвідчив, що в експериментальному класі високий рівень якості знань сформовано у 30% учнів, середній - у 68% та низький -2%. Тоді як у школярів контрольних класів у розподілі за рівнями сформованості досліджуваної якості знань, змін майже не відбулося.
Результати теоретико - експериментального дослідження дали можливість визначити наступні методичні рекомендації:
- застосовувати різноманітні форми і методи навчання молодших школярів на уроках "Я і Україна";
- розвивати пошуково - дослідницьку діяльність краєзнавчого характеру в учнів початкових класів на уроках "Я і Україна";
- формувати банк краєзнавчої інформації дітей молодшого шкільного віку на основі застосування краєзнавчогословника-довідника.
Дослідження підтвердило гіпотезу - навчально-виховний процес буде значно ефективнішим, якщо краєзнавчий матеріал на уроках у початкових класах використовуватиметься з дотриманням основних дидактичних вимог.
Дане дослідження не вичерпало всіх аспектів розглянутої проблеми. Подальшому вивченню підлягають такі аспекти проблеми як дослідження феномену духовності школярів засобами шкільного краєзнавства; насичення навчально-виховного процесу краєзнавством як основа психічного розвитку молодших школярів.
Список використаної літератури
1. Бабанський Ю.К. Оптимизация обучения. - М.: Педагогика, 1977. - С.67.
2. Байбара Т.М., Бібік Н.М. Я і Україна: Підручник для 3 кл. - К.: Форум, 2003. - 176 с.
3. Байбара Т.М., Бібік Н.М. Я і Україна: Підручник для 3 кл. - К.: Форум, 2004. - 176 с.
4. Баранський Н.Н. Девять конкретных предложений по реальной борьбе с формализмом в преподавании географии. Сб. Економическая география в школе. - М.: География, 1977. - 144 с.
5. Барков А.С. О научном краеведении. Сб. Краеведения в начальной школе. - М.: Просвещение, 1949. - 195 с.
6. Бахрунова С.С Воспитывать любовь к природе. - Начальная школа. - 1984. - №5 - с.40.
7. Бібік Н.М., Коваль Н.С. Я і Україна: Віконечко. Для 1-го кл. загальноосвітніх шкіл. - К.: А.С.К., 2002. - 120 с.
8. Бібік Н.М. Коваль Н.С. Я і Україна: підручник для 2 кл. - К.: Форум, 2002. - 144 с.
9. Білецька М.А., Вашуленко М.С. Рідна мова: Підручник для 2 кл. - К.: Освіта, 2002. - Ч.І. - 126 с.
10. Білецька М.А., Вашуленко М.С. Рідна мова: Підручник для 2 кл. - К.: Освіта, 2002. - Ч.ІІ. - 127 с.
11. Блонський П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения: в 2-х т; Педагогика, - 1979. Т.1.
12. Богданович М.В. Математика: Підручник для 1 кл. - К.: Освіта, 2002. - 128 с.
13. Богданович М.В. Математика: Підручник для 2 кл. - К.: Освіта, 2002. - 160 с.
14. Богданович М.В. Математика: Підручник для 3 кл. - К.: Освіта, 2003. - 160 с.
15. Богданович М.В. Математика: Підручник для 4 кл. - К.: Освіта, 2004. - 159 с.
16. Буданов В.П. Вопросы краеведения в школе. - Л.: Педагогика. - 955. - с.254.
17. Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова: Підручник для 3 кл. - К.: Освіта, 2003 - Ч.І. - 126 с.
18. Вашуленко М.С., Дубовик С.Г., Мельничайко О.І., Скуратівський Л.В. Рідна мова: Підручник для 4 кл. - К.: Освіта, 2004. - Ч.І. - 128 с.
19. Вашуленко М.С., Дубовик С.Г., Мельничайко О.І., Скуратівський Л.В. Рідна мова: Підручник для 4 кл. - К.: Освіта, 2004. - Ч.ІІ. - 126 с.
20. Веремійчик І.М. Трудове навчання. Стежинка до майстерності: Навчальний посібник з трудового навч. для 1 кл. почат. шк. - К.: Педагогічна думка, 2002. - 127 с.
21. Веремійчик І.М. Майстровиті руки: Навч. посібник труд. навч. для 2-4 кл. почат. шк. - К.: Інститут педагогіки, 2001. - 127 с.
22. Волкова Н.П.

 
 

Цікаве

Загрузка...