WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах - Дипломна робота

Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах - Дипломна робота

нирок.
Опираючись на краєзнавчий матеріалами мали можливість спостерігати за тим, як змінюється рівень якості знань дітей, їх пізнавальних інтересів та мотивація учіння. Повідомлення краєзнавчого характеру допомагають засвоєнню виучуваного на уроці програмового матеріалу, пов'язують з життєвим досвідом дитини, формують бажання займатись самостійною дослідницькою діяльністю, спрямованою на вивчення природи рідного краю.
Одночасно запропоновані форми роботи забезпечують розвиток спостережливості школярів, їх моральних, естетичних почуттів, довільної уваги та її стійкості, вміння конкретизувати та класифікувати об'єкти та явища оточуючого світу, аналізувати залежність між ними, виділяти істотне та другорядне.
Тема: "Птахи"
Використовуємо відомості про птахів рідної місцевості.
1. Прослухайте грамзапис співу пташок і визначіть, які з них чутно весною та влітку у нашому лісі.
2. Із зображених на малюнках птахів визначте ті, які зустрічаються на нашій території і запишіть їх назви у краєзнавчий довідник (розгортку краєзнавчого довідника пропонуємо у додатку Д). Гра "Впізнай за описом".
3. За описом відгадайте назви птахів, що живуть у нашому лісі, полі, луці (див. додаток З) і вкажіть, які з них перелітні, а які осілі?
4. Кого з птахів ми називаємо вісником зими?
5. Чим харчуються зимуючі птахи? Як ми маємо допомагати їм.
6. Розгадай ребуси та дізнайся, що за птахи живуть у твоєму регіоні.
Використання даних завдань "сприяло формуванню таких якостей як сконцентровування та розподіл уваги, володіння своїм мовленням, жестами та мімікою, розвитком абстрактного мислення, аналітичного сприймання, відчуття часу, творчості, уяви та фантазії. На нашу думку, раціональне поєднання різноманітних активних форм навчання учнів, сприятиме формуванню інтересу, до краєзнавчого матеріалу, готовності до самостійної пошукової діяльності окремих відомостей про природу свого регіону, її збереження та захист.
Тема: "Що таке корисні копалини?
Гірські породи потребують охорони".
Ознайомлюючи школярів з корисними копалинами України, важливе місце посідає, відповідно, дана тема.
Поряд із запитаннями про корисні копалини Львівської області школярам запропонувати зразки цих копалин, що полегшувало пояснення нового матеріалу та стимулювало пізнавальну активність молодших школярів, оскільки словесному опису передував показ натурального об'єкту. Під час бесіди учні виконували ряд завдань. Серед яких:
1) З колекції корисних копалин нашої області відберіть ті, з якими ви ознайомились на попередніх уроках.
2) Зачитайте повідомлення з місцевої преси про охорону нашими односельцями корисних копалин.
3) Чому так важливо охороняти корисні копалини?
4) Які природні ресурси вже вичерпались у нашій місцевості? Розгадай кросворд:
а) пухка, сипуча корисна копалина, яка складається з окремих крупинок-піщинок, не сполучених між собою; колір може бути різний: білий, жовтий, червоний, сірий;
б) тверда речовина сірого, рожевого або червоного кольору. Складається із зерен різного кольору: блискучі - слюда, білі-кварц, сірі або рожеві - польовий шпат;
в) це щільний, білий, сірий або бурий камінь із запахом глини. Складається з глини і вапняку. Використовується при виробництві цементу:
г) твердий камінь із скляним блиском, білого, сірого кольору. Використовують для виробництва облицювальної плитки;
ґ) щільна корисна копалина, яка складається з дрібних частинок змішаних між собою. Буває білого, жовтого, червоного кольору. Мокрою має землистий запах.
12. Запишіть корисні копалини вашої місцевості у краєзнавчий довідник.
П І С О К
Г Р А Н І Т
М Е Р Г Е Л Ь
Й
Д О Л О М І Т
Г Л И Н А
Таке різномаїття завдань допоможе школярам краще пізнати рідний край, сформувати зацікавленість природою людей інших регіонів держави, бажання економно ставитись до її багатств. Вдало застосований краєзнавчий матеріал на такому уроці сприятиме розвитку сприймання, спостережливості, свідомого запам'ятовування, пригадування та відтворення матеріалу, творчої уяви, самоконтролю, вмінню оприділяти увагу її стійкість, емоційно - чуттєвої сфери, зокрема розвитку таких почуттів як естетичні, моральні та інтелектуальні. Відзначимо, що в процесі підготовки учні працювали з різноманітними джерелами шкільного краєзнавства:шкільними підручниками та посібниками, регіональною пресою, повідомленнями місцевого радіо, власною бібліотекою, та ін. Все це формує зацікавленість до навчально-виховного процесу в цілому.
На прикінцевому етапі нашого експериментального дослідження з метою перевірки ефективності запропонованої нами методики та її впливу на якість знань молодших школярів, було проведено контрольний зріз знань у експериментальному та контрольному класах. Контрольні завдання було складно аналогічно тим, які застосовувались на етапі констатуючого експерименту і проводились за його схемою (див. додаток Е)
Так для встановлення впливу краєзнавчого матеріал) на глибину і повноту знань про оточуючу природу, учням були запропоновані завдання на визначення фауни і флори території тієї місцевості, на якій вони проживають. Діти повинні були назвати рослинний світ свого регіону, вказати найбільш поширених птахів, що живуть в лісах, на луках і" полях і дати коротку їм характеристику, названі основні заходи боротьби народу проти екологічного забруднення та навести прилади тварин, занесених до Червоної книги України.
Результати перевірки якості знань учнів про природу рідного краю представлено у таблиці 2.
Таблиця 2.2. Результати контрольних завдань з краєзнавства (визначення рівня якості знань учнів, %)
Класи Всього учнів Рівні якості знань
високий середній Низький
Експериментальний (3-А) 36 30% 68% 2%
Контрольний (3-Б) 34 10% 50% 40%
Дані таблиці засвідчують те, що високий рівень мають 30% експериментального і 10% контрольного, середній - відповідно 68% та 50% і низький - 2% і 40%. Як бачимо, якість знань учнів експериментального класу значно вища ніж в учнів контрольного класу.
Основне завдання нашого дослідження ми вбачали в тому, щоб при комплексному підході поглибити розуміння дітьми взаємозв'язків у природі, взаємозалежності між її об'єктами та явищами. Крім того ми хотіли показати, як впливає використання краєзнавчого матеріалу на розвиток пізнавальної сфери молодшого школяра, його спостережливості, а також як потрібно добирати цей матеріал у відповідності до вікових та індивідуальних особливостей дітей, їхнього психічного розвитку.
Однією з дидактичних умов ефективного використання краєзнавчого матеріалу є цілеспрямоване та системне планування уроку "Я і Україна", що забезпечує неперервність процесу засвоєння і поглиблення знань молодших школярів про природу.
Аналіз контрольної роботи та анкетування показали, що діти допускають помилки коли:
- поверхнево володіють краєзнавчим матеріалом;
- теоретичний матеріал пов'язують з

 
 

Цікаве

Загрузка...