WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю - Дипломна робота

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю - Дипломна робота

синоніми. Хоча в дидактиці і методичній літературі термін перевірка вживається у вузькому значенні як методичний прийом у зв'язку з оцінкою результатів того чи іншого завдання, їй більше атастиві навчальні функції, а контроль спрямований, як правило, на виявлення рівня засвоєння учнями вже вивченого матеріалу і проводиться здебільшого вчителем.
У педагогічній літературі виділяються різні функції контролю. Так, Т.А.Ільїна вказує на три з них: "контролюючу, навчальну і виховну. Контролююча функція - основна, а навчальна і виховна - супровідні, хоча і вельми важливі". Ю.Б.Зотов виділяє в контролі такі функції: 1) керівництво процесом засвоєння, його корекція; 2) виховання пізнавальної мотивації і педагогічна стимуляція учнів до діяльності; 3) навчання і розвиток. В інших джерелах визначено більше функцій: навчальну, діагностичну, виховну, розвивальну, стимулюючу, орієнтовну тощо .
Гадаємо, зручно і правильно дія вдосконалення практичної діяльності вчителя початкових класів орієнтуватися на такі функції: контролюючу, навчальну, діагностичну і виховну, які, на наш погляд, вбирають у себе всі інші.
Контролююча функція передбачає встановлення рівня успішності окремих учнів і класу в цілому; вона дає вчителеві змогу судити про якість засвоєння теми, своєчасно планувати коригуючу роботу й методику вивчення наступного матеріалу.
Навчальна функція - передбачає таку організацію контролю, коли його проведення сприяє вдосконаленню підготовки школярів, є корисним як для окремого учня, так і для класу в цілому. Це може виявлятися в тому, що, виконуючи завдання, учні повторюють, систематизують, уточнюють матеріал, збагачують своє уявлення про нього. Навчальне значення має і перевірка таких робіт, оскільки, слухаючи відповіді, діти мимоволі (або керовано) зіставляють їх зі своїми знаннями, вдаються до самоконтролю. Оцінюючи відповіді учнів або коментуючи письмові роботи, вчитель може доповнювати й уточнювати їх, що також має навчальне значення.
Якщо контроль допомагає не тільки виявити знання чи незнання учнів, а й установити причини такого стану, то в цьому разі діє діагностична функція контролю. Для досягнення навчальної мети використання цієї функції винятково важливе, оскільки через систему короткочасних робіт учитель швидко нагромаджує дані про рівень розвитку і навченості дітей, а це - основа здійснення диференційованого підходу. Діагностичне значення може мати й усне опитування перед вивченням нової теми з використанням індивідуальних засобів взаємозворотного зв'язку, а також виконання учнями серії завдань з поступовим ускладненням, самостійний вибір завдань відповідно до своїх можливостей. У таких випадках виконання матиме не тільки діагностичне, а й розвивальне значення.
Виховна функція контролю й перевірки, на наш погляд, виявляється не в меті й змісті завдань, а в методиці їх проведення вчителем, у наступному коментуванні й оцінюванні робіт.
Контроль для молодшого школяра - перша та особистісно значуща форма звітності перед учителем, рідними і однокласниками. Незалежно від того, виставляється чи не виставляється оцінка, якщо вчитель не залякує дітей контрольною роботою, а виховує в них сумлінне ставлення до своїх обов'язків, використовує доцільні прийоми керівництва її виконанням, в дітей закріплюється почуття відповідальності, поступово формується звичка концентрувати увагу, не розгублюватися, швидко відтворювати потрібний матеріал.
Функції контролю взаємопов'язані. Досвідчений учитель, плануючи перевірну чи контрольну роботу, завжди ставить мету - не тільки дістати відомості про рівень засвоєння матеріалу, а й спрогнозувати роботу надалі, стимулювати розумові й вольові зусилля учнів на вдосконалення своєї праці. Однак у кожній контрольній чи перевірній роботі має домінувати та чи інша функція.
Тому дуже важливо правильно визначити об'єкти контролю.
Багатопредметність початкового навчання та різноманітність його цілей зумовлюють велику складність у визначенні вчителями головних завдань вивчення того чи іншого матеріалу. Тому, розпочинаючи вивчення нової теми, класовод має ще раз уважно прочитати, як вона окреслена в програмі, зіставити з нею зміст підручника (чи методичного комплекту), щоб уявити послідовність розгортання матеріалу за визначену кількість годин, результат, до якого слід прагнути. Виходячи з цього, в межах системи уроків визначають об'єкти контролю, різні види та способи виконання перевірних робіт.
Перед вивченням нового, особливо складного матеріалу застосовується попередній контроль, мета якого - виявити рівень знань, умінь, способів дій, які мають стати фундаментом для засвоєння нової теми. У ході вивчення матеріалу, його закріплення і актуалізації застосовуються різні види перевірних завдань для поточного контролю якості засвоєного, що дає вчителеві можливість оперативно впливати на прогалини в знаннях дітей або вибирати інші методи роботи.
Тематичний контроль має на меті виявити рівень засвоєння обов'язкових знань з теми. У початкових класах наприкінці чвертей і року здійснюється підсумковий контроль.
За нашими спостереженнями найбільш поширені в початкових класах тематичний і підсумковий види контролю. Проте це аж ніяк не означає, що знання слід контролювати лише тоді, коли в календарному плані передбачатиметься така робота, адже звуження видів контролю педагогічно не виправдане, оскільки при цьому не забезпечуються регулярність і своєчасність інформації про те, як сприймається матеріал у цілому.
У зв'язку з різноманітністю функцій і видів контролю спинимося на тих загальних вимогах, яким він має відповідати.
Відомо, що контроль і перевірка ефективні, якщо здійснюються систематично. Проте помиляється той, хто вважає, що чим контроль частіший, тим краще. Надмір перевірних завдань нервує учнів, призводить до марної витрати часу. На наш погляд, першорядне значення має не частота, а своєчасність контролю в межах окремого уроку і всієї теми. Тому радимо перед вивченням теми чітко визначити, що й на якому рівні має бути засвоєно, заздалегідь продумати запитання і завдання тематичної контрольної роботи, які найкраще допоможуть перевірити знання дітей. Якщо тема складна і вивчається тривалий час, доцільно передбачити різні види перевірки, поєднуючи усні й письмові, фронтальні, групові та індивідуальні завдання.
У визначенні змісту перевірних робіт, способу їх проведення важливо знаходити найраціональніші форми, які дозволять за короткий час виконати більше завдань, що дають об'єктивну інформацію про підготовку учнів, допомагають дійти докожного. Зокрема, слід ширше використовувати роздавальні дидактичні матеріали, завдання на заповнення пропусків у тексті, продовження розпочатої роботи, дописування відповідей тощо, тобто різні види графічного контролю та умовних позначень.
У початкових класах перевірка і контроль здійснюються в усній і письмовій формах. Учитель повинен уміти використовувати великі можливості, які дає індивідуальне опитування учнів. Якщо воно здійснюється в усній формі, то слід знати діапазон тих

 
 

Цікаве

Загрузка...