WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Порівняльний аналіз систем християнського і комуністичного виховання - Дипломна робота

Порівняльний аналіз систем християнського і комуністичного виховання - Дипломна робота

цілеспрямованість. Ці духовні властивості особистості не розвиваються спонтанно, а формуються в умовах вираженої батьківської любові, коли родина створює у дитини потребу бути визнаним, здатність співпереживати та радіти іншим людям, нести відповідальність за себе йінших.
Не можна вивчати дитинство та його особливості без врахування впливу людського суспільства і законів, що визначають його розвиток. Тривалість дитинства та його зміст знаходиться в прямій залежності від рівня духовної і матеріальної культури суспільства.
Насамперед варто розглянути вплив на психічний стан дитини соціальних і політичних умов. Відомо, що діти формуються завдяки людям, комунікації з ними вербальним і невербальним шляхом. У кожному випадку суспільство залишає свій відбиток у розвитку цієї маленької незахищеної особистості, яка прагне якнайповніше включитися в життя цього світу. Завдяки такому розвиткові подій дитина набуває певного досвіду, який може бути позитивним, або негативним, може її будувати, а може і руйнувати.
Радянський режим чудово розумів, що в кожної дитини формуються свої індивідуальні риси характеру, які відрізняють її від інших дітей. Але риси характеру дитини не є раз і назавжди сформованими, вони залежать від виховання і можуть змінюватися у бажаному напрямі, відповідно до мети комуністичного виховання. Джерелами моральних уявлень дітей є дорослі, котрі займаються їх навчанням і вихованням, а також однолітки. Моральний досвід від дорослих до дітей передається і засвоюється в процесі спілкування, спостереження і наслідування, через систему заохочень і покарань. З часом моральні норми поведінки стають звичними, здобувають стійкість, втрачають ситуативний характер. До кінця дошкільного дитинства в більшості дітей складається визначена моральна позиція. Моральність у дітей ще не є розвиненою, вони не думають як філософи, чи вчителі моралі, вони ще не витворюють своїх теорій моральності, своїх систем вартостей і норм. Діти рівняються на дорослих, довіряють їм, вірять кожному слову. З цією метою у школах раз на тиждень проводилася політична інформація. У яскравих розповідях ішла мова про боротьбу за політичні ідеї. Дітей навчали розуміти, що в СРСР на засадах справедливості будується нове суспільство - комунізм. Велич і краса комунізму - це був основний ідейний стрижень, навколо якого об'єднувалося і реалізовувалося формування особистості дитини. Ідеалом для наслідування проголошувався В.Ленін та інші діячі комуністичної партії. Саме від них підліток мав черпати "рис" героїзму, патріотизму, класової боротьби. Благородним почуттям проголошувалася ненависть до ворогів Батьківщини і партії. Тому дітей ще за шкільними партами тлумачили про священний обов'язок - взявши до рук зброю захищати комуністичні ідеї від інакодумців. Для дітей демонстрували фільми про те, як комуністична партія перетворила всю країну в єдиний бойовий табір, навчила і виховала Червону Армію.
Робився великий наголос, що правда на боці комуністичних ідей і лише вороги поширюють брехню про комунізм. Потрібно гостро вести боротьбу проти цих ворогів навіть ціною власного життя. Під таким впливовим оцінюванням дорослих у дітей насправді починало виявлятися відчуття обов'язку перед комуною.
Великий наголос у формування особистості робився на засадах колективізму. За основу у створеному колективу брали ідеї комуністичної партії. Існувала думка, що колективи різної форми мають величезний вплив на формування дітей і молоді. При школах формувалися піонерські колективи. Праця у них реалізовувалася у той спосіб, щоб дітей і підлітків зацікавити, захопити, розвинути національні інтереси. Завдання піонерії і комсомолу полягало у тому, щоб вдихнути у юні душі і серця ту ідею, що найдорожча і найвигідніша владі. За мету бралося намагання сформувати таку особистість, котра б була готова боротися за побудову комунізму і соціалістичного ладу. К.Маркс і Ф.Енгельс намагалися довести, що лише у соціалістичному суспільстві людина може розвинути свою природу. Вони вважали, що й природні задатки може змінити суспільство. Отже, не треба судити по силі окремих індивідуалів, а по силі цілого суспільства, бо індивід може розвинути свій талант лише в колективі і це залежить від попиту суспільства і поділу праці.
У комуністичному вихованні немає наголосу на особистість, лише на колективізм. Все є спільне, навіть діти. "Виховання дітей, - писав про цей період радянський вчений А.І.Титаренко, - по суті колективне … діти ніби загальні. Мати віддає перевагу своїй дитині, але дуже часто доглядає і чужу дитину". Об'єднання людей таке як комуна, це таке об'єднання, в якому індивід є повністю підкорений цілому, людина розпорошена в общині. Весь наголос ставився не на людину, а на людей які живуть у колективі. Духовне спілкування в колективі повинно бути таким багатим, почуття обов'язку особистості перед колективом таким сильним, що б вихованець відчував на собі погляд колективу навіть тоді, коли він один, коли життя повернулося до нього тією стороною, яка потребує від нього особистої ініціативи, впевненості, вольових зусиль, мужності і чесності. Перш за все, потрібно поступитися власними інтересами, якщо потрібно віддати свої сили на благо іншої людини.
Діяльність членів колективу і їх ставлення до праці та й зрештою ставлення один до одного передбачає глибоку відданість суспільним ідеям: "Примноження всенародного добра, підвищення продуктивності праці в ім'я цього всенародного добра. Характерною ознакою особистості людини має стати риса неспокою і тривоги за кінцевий результат суспільної справи, бо громадські цілі і інтереси є вищими за особисті цілі та очікування. Уся система виховного впливу повинна спрямовуватися на те, щоб інтереси суспільства, народу, ідейна цілеспрямованість колективу - все це відбивалося у думках, почуттях та переживаннях окремої людини; щоб найчутливіші куточки людського серця (його особистого я) відгукувалися на те, що пов'язано з інтересами суспільства, з майбутнім народу. Партія вчить, що однією із сторін зрілої осбистості має стати вірність загальнонародним інтересам і ідеям. Ці ідеї мають знайти свій відгук у серцях дітей, а школа має докладати усіх зусиль щоб витворити нову людину, сформувати нове моральне обличчя цієї людини і докорінно змінити основу людського суспільства.
Великого значення для виховання підростаючого надавалося розкриттю прогресивних комуністичних ідей, важливим було те, щоб ці ідеї оволоділи душею людини, яка формується. Існувала переконаність, що втілюючи і реалізовуючи у житті ці ідеї, молода особа відчує найвищу радість і велике особисте щастя. Цікавим був підхід у формуванні волі і моральності. Комуна ставила перед собою завдання - виростити молоде покоління і сформувати у ньому такі риси волі, які б відповідали вимогам комуністичної моралі, щоб у своїй поведінці підростаюче покоління керувалося високими комуністичними вимогами і ідеями. Гармонія між особистими і суспільним інтересами

 
 

Цікаве

Загрузка...