WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Порівняльний аналіз систем християнського і комуністичного виховання - Дипломна робота

Порівняльний аналіз систем християнського і комуністичного виховання - Дипломна робота

Єдиного Бога, Творця і Промислителя, що є Абсолютною правдою, Добром і Любов'ю. Також порушимо питання про те, ким є людина з гідно із християнським вченням. Спробуємо з'ясувати перевагу людини над твариною, показати колосальні людські здібності, а також підкреслити, що людина, як образ і подоба Бога, має свободу волі, що є найвищим Божим даром.
2.1. Основні ідеї християнського виховання.
У християнському розумінні виховний ідеал - це образ ідеальної людини, на який має орієнтуватися педагог, виховуючи молоде покоління. Отже, термін "виховний ідеал" є актуальним в дитячому,підростковому, а також дорослому віці. Справжнє українське виховання повинно здійснюватись в атмосфері української культури, гармонії національних і загальнолюдських духовних цінностей. На перше місце у християнському вихованні повинно завжди ставитись шукання Царства Божого, бо коли вихованцеві навіяли, що Бог є грізний суддя не наголосивши на Його милосердя, то ж звісно, що в дорослому віці ця людина не буде ставити на перше місце прагнення Царства Божого, а вибере собі іншу життєву ціль. Власне педагог повинен підвести людину до тих "дверей", де закінчується всесилля розуму, і сказати: "Ось твоя дорога, далі йди сама". Цими "дверима" є віра - "підстава сповіданого, доказ небаченого" (Євр. 11, 1). Лише по той бік "дверей" вона може пізнати, що є добро, а що є зло. Ці поняття духовні, і моральність бере своє коріння в духовності людини, вона є містком між людиною і її Творцем. Таким чином, людина постає перед нами в двох можливих вимірах - як людина "вихована", що знає моральні правила поза сферою віри, і як людина, котра увібрала у себе християнські засади на основі віри. Перша - діятиме згідно із зовнішніми умовами і під їхнім тиском готова будь-коли відмовитися від засвоєних моральних поглядів. Друга буде поводитись морально бо їй так велить сумління.
Відомо, що від народження і до 7-8 років формується генотип людини, розростається "корінь духовності" (К.Ушинський", який живить національні почуття, стає основою психічного, фізичного, інтелектуального розвитку особистості.
Мова, звичаї ,свята, обряди і традиції, різні види народного мистецтва, народні вірування, символи і мораль, які вбирає дитина у цей віковий період, залишаються в схованках пам'яті на все життя - стають керівництвом до дії в різних ситуаціях, спрямовуючи діяльність і поведінку людини.
Християнство, як релігія любові є основою такого ідеального суспільного ладу, при якому особистість не замикається в собі, а віддає себе на служіння ближнім, а також створює умови для розвитку і розкриття вкладених у неї сил і здібностей.
Умовами ефективності виховання основ християнськості у школярів є довірливі стосунки між дітьми, батьками та вчителями, які сприяють виникненню переважно позитивних емоцій у життєдіяльності класного та сімейного колективів, відчуттю у дітей впевненості в своїх силах, оптимістичного погляду на життя; утворення близьких для всіх суб'єктів виховання моральних і національно-духовних цінностей на основі підтримки і розвитку пізнавальних, естетичних, духовних інтересів і захоплень вихованців; здоровий морально-психологічний клімат в родині та класі, зміцнення взаємостосунків дітей і дорослих засобами культурних форм змістовного дозвілля, участь у якому сприяє особистісному розвиткові кожного вихованця; забезпечення у різних видах діяльності, спрямованої на виховання основ громадянськості, єдності формування пізнавальної, емоційної і практичної сфери особистості.
Моральні цінності, культура, етика, передається від покоління до покоління, формуються всіма умовами життя людей і цілеспрямованим виховним впливом на них з боку суспільства. Засвоєння моральних цінностей передбачає моральне ставлення до них.
На систему моральних цінностей впливають цінності осіб, значущих для людини (це - батьки, вчителі, однолітки, друзі). Істотно впливає на систему моральних цінностей, що формується середовище найближчого оточення.
Залежно від ієрархії цінностей, формування світоглядних ідеологій в педагогічній практиці мали місце різноманітні зразки виховних стратегій. Кожен із них побудований на певних ціннісних пріоритетах, специфічних моральних нормах. Розглянемо найосновніші:
1. Християнсько-ідеалістичний, базується на визнанні Вищого Авторитету, на вірі в Бога та християнські вартості суспільного і особистого життя. Зло як метод осягнення добра тут не припустимий.
2. Антихристиянсько-ідеалістичний, який також базується на вірі, але не в Бога, а в якусь ідею - класового чи расового характеру. Цій ідеї підпорядковується вся система вартостей. Цей підхід допускає зло як метод чи "засіб для осягнення вищих цілей", а тому будь-яке порушення моралі в їх ім'я наперед виправдовується. Такими є шляхи комуністичного і фашистського виховання.
3. Антропоцентричний підхід, який поширений сьогодні в США та деяких інших країнах. Він трактує людину як "вінець сліпої" ніким некерованої еволюції, вбачає в ній "царя" Всесвіту. В центрі тут ставиться не розвиток сумління людини, а культ її практичних інтересів. Ідеали любові і добра, морально-етичні вартості відсуваються на задній план, а на першому - права і свобода людини.
Кожен з цих шляхів пропонує свій виховний ідеал. У першому розділі ми вже розглянули основні ідеї антихристиянського виховання. В цьому розділі ми будемо розглядати християнсько-ідеалістичний ідеал.
Особливої уваги заслуговує визначення мети морально-релігійного виховання, як найбільш пріоритетного і базового. Детальне її тлумаченння розробив о. Микола Конрад - педагог, професор історії філософії й соціології Греко-Католицької Богословської Академії у Львові. "Ціль релігійного виховання, - писав він, - опанувати розум, волю і бажання молоді, так, щоб її життя було самостійним, постійним життя духу, що впливає на зовнішні подробиці. Мотивами її дій має бути не лише користь, не лише уживання, але передовсім воля небесного Отця. Усі свої вчинки узгоджувати з законами Всевишнього, а не з позицій, туземних, матеріальних інтересів". Пріоритетне значення морально-релігійного у цілісній системі виховання зумовлено особливим завдання та змістом, специфікою його природи.
Зміст його передовсім передбачає, що "душі дітей повинні жити не тільки повним природним життям, але й надприродним, щоб привикали оцінювати і міряти те життя, його радощі й смутки, його обов'язки й суспільні норми, не тільки мірою чисто людською й дочасною, але також Божою і вічною.
Християнська педагогіка базуючись на поняттях досконалого вищого ідеалу та надприродніх цілей (завдань) людини, одночасно не применшує цінність її земного існування. Визначаючи велике значення земного життя, Церква усіма засобами намагається його удосконалити, зробити якомога кориснішим, духовно багатшим і повним для самих людей. Християнська Церква завжди дбала про розвиток культури і цивілізації.
Християнство є джерелом моралі, на якій повинні базуватись

 
 

Цікаве

Загрузка...